środa, 31 grudzień 2014 00:00

Uwaga zmiany: Jak od 1 grudnia 2014 r. zgłosić w ZUS płatnika składek wpisanego do KRS: NIP-8

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Nowe przepisy zmieniły procedurę zgłaszania do ZUS płatnika składek podlegającego wpisowi do KRS. Dane podstawowe przekazuje się wyłącznie do rejestru sądowego, natomiast dane uzupełniające - do urzędu skarbowego na nowym formularzu NIP-8. Dowiedz się, jak od 1 grudnia 2014 r. prawidłowo dokonać zgłoszenia do ZUS.

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r., poz. 1161) zmodyfikowała zasady dokonywania zgłoszenia w organie rentowym płatników składek rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Ustawa ta weszła w życie 1 grudnia 2014 roku - tego dnia zmieniły się procedury rejestracji w ZUS płatnika wpisanego do rejestru sądowego.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tworzy konto płatnika składek na podstawie danych przekazanych mu przez Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP). Aby było to możliwe, podmiot ma obowiązek wypełnić wniosek o wpis do KRS - podaje w nim dane podstawowe - jak również złożyć w urzędzie skarbowym "Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających" na nowym formularzu NIP-8, w którym wykazuje dane uzupełniające.

 

Formularz NIP-8 służy do podawania między innymi:

 • nazwy skróconej płatnika składek,
   
 • daty powstania obowiązku opłacania składek,
   
 • daty wyrejestrowania płatnika składek, w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą dany podmiot miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
   
 • wykazu rachunków bankowych,
   
 • adresu do korespondencji,
   
 • adresu miejsca prowadzenia działalności,
   
 • danych dotyczących poszczególnych wspólników, w tym ich NIP-ów - dotyczy to osobowych spółek handlowych (tj. jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) oraz podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych.

 

Formularz NIP-8 składa się we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, przy czym można to zrobić drogą tradycyjną lub elektroniczną. Urząd skarbowy przekazuje dane uzupełniające do CRP-KE, skąd trafiają one do ZUS oraz do urzędu statystycznego.

 

Dowiedz się więcej z artykułu: Od 01.12.2014 r. nowy sposób rejestracji podmiotu i aktualizacji danych w KRS, urzędzie skarbowym i ZUS

 

Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających ZUS tworzy konto płatnika składek i sporządza następujące dokumenty zgłoszeniowe:

 • ZUS ZPA "Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej",
   
 • ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek",
   
 • ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek".

 

Po utworzeniu takiego konta, płatnik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczeń osoby zatrudnione w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Zgłoszenia takiego dokonuje się na formularzach ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Natomiast członków rodzin zgłasza się na formularzu ZUS ZCNA. Można to zrobić zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną.

 

W przypadku późniejszej aktualizacji danych za pośrednictwem CRP-KEP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych tworzy następujące dokumenty:

 • ZUS ZPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • ZUS ZIPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
 • ZUS ZWPA - w zakresie wyrejestrowania płatnika składek/zawieszenia działalności,
 • ZUS ZAA - w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
 • ZUS ZBA - w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.

 

Nieco inaczej wygląda zgłaszanie płatnika do ZUS w przypadku wspólników jednoosobowych spółek z o.o., wspólników spółek jawnych, partnerskich lub komandytowych. Osoby te dokonują zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ZUS samodzielnie, ponieważ każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenie.

 

Wspólnik sporządza i przekazuje do ZUS zgłoszenie:

 • płatnika składek na formularzu ZUS ZFA - wpisuje w nim własne dane identyfikacyjne: PESEL i NIP lub (w przypadku gdy wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzoną w formie spółki) NIP, REGON i PESEL,
   
 • siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona na formularzu ZUS ZUA (lub ZUS ZZA, jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu), z identyfikatorem PESEL.

 

Po dokonaniu wszystkich tych formalności płatnikowi pozostaje tylko dbać o terminowe rozliczanie i opłacanie składek za wszystkich ubezpieczonych, a w razie potrzeby także aktualizację danych zarówno podstawowych, jak i uzupełniających.

 

Kliknij i pobierz druk NIP-8

Czytany 8891 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 wrzesień 2016 12:46

Artykuły powiązane

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • NIP-8, NIP-2, ZAP-3 - nowe druki zgłoszeń od 1.01.2019 r. NIP-8, NIP-2, ZAP-3 - nowe druki zgłoszeń od 1.01.2019 r.

  Podatnicy składający zgłoszenia NIP-2, NIP-7, NIP-8 i ZAP-3, a także wniosek NIP-5/W muszą pamiętać o wybraniu aktualnej wersji druku. W 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy. Sprawdź, z jakich wzorów korzystać i pobierz aktualne druki.

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.