środa, 07 styczeń 2015 00:00

PIT-11 kiedy złożyć? Do 31 stycznia 2015 czy do 28 lutego 2015?

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Planujesz przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego w tradycyjnej formie papierowej? Sprawdź, czy zgodnie z nowymi przepisami nie masz obowiązku złożyć PIT-11 drogą elektroniczną! To ważne, ponieważ niektórzy płatnicy muszą dopełnić tej formalności wyjątkowo do końca stycznia 2015 r., a nie, jak dotychczas, do końca lutego 2015 r.

 

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy formy składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku do urzędu skarbowego. Nowe przepisy powinni znać m.in. podatnicy składający informacje PIT-11. Jest to tym bardziej istotne, że zmodyfikowane zasady składania dokumentów do urzędu skarbowego obowiązują już dla przychodów (dochodów) osiągniętych i strat poniesionych od 1 stycznia 2014 roku.

 

Ustawa nowelizacyjna zobowiązuje podatników do składania niektórych druków PIT wyłącznie drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT w brzmieniu od 1 stycznia 2015 roku, informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8AR, jak również roczne obliczenie podatku PIT-40 należy składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Nowe przepisy przewidują jednak możliwość złożenia m.in. informacji PIT11 drogą tradycyjną - w formie papierowej, jeśli płatnik podatku dochodowego lub podmiot zobowiązany do sporządzania tej informacji ma obowiązek sporządzić informacje PIT-11 dla nie więcej niż 5 podatników. Przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy w imieniu płatnika informacje te składa biuro rachunkowe. Zgodnie bowiem z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., biura rachunkowe są zobowiązane składać informacje PIT 11 do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Nie oznacza to jednak, że płatnik spełniający wyżej opisane warunki nie może złożyć informacji PIT-11 drogą elektroniczną. Dla wielu płatników taka forma okazuje się bardzo wygodna i mogą z niej bez przeszkód korzystać.

 

Płatnicy, którzy zdecydują się składać informacje PIT-11 do urzędu skarbowego w formie tradycyjnej, czas na dopełnienie tej formalności mają tylko do końca stycznia. To istotna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Natomiast w przypadku zdecydowania się na drogę elektroniczną, płatnik ma czas do końca lutego.

Nie zmieni się natomiast termin przekazania informacji PIT-11 podatnikom - niezależnie od formy złożenia tego druku do urzędu skarbowego, podatnikowi należy go przekazać do końca lutego.

 

Uwaga!

Składasz PIT-11 za 2014 r. do urzędu skarbowego w formie papierowej? Masz na czas tylko do 2 lutego 2015 r. (31 stycznia wypada w sobotę).

Składasz PIT-11 za 2014 r. do urzędu skarbowego drogą elektroniczną? Masz na to czas do 2 marca 2015 r. (28 lutego wypada w sobotę).

Na przekazanie informacji PIT-11 podatnikowi masz czas do 2 marca 2015 r., niezależnie od formy złożenia druku do urzędu skarbowego.

 

Jak wspomnieliśmy, powyżej opisane zasady nie mają zastosowania do biur rachunkowych składających informacje PIT-11 w imieniu płatników. Zgodnie bowiem z art. 45ba ust. 3 znowelizowanej ustawy o PIT, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych, który składa informacje, deklaracje oraz roczne obliczenia podatku w imieniu i na rzecz płatników, od 1 stycznia 2015 r. może to robić wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Informację PIT-11 od 1 stycznia 2015 roku można składać za pośrednictwem Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) - specjalnego systemu służącego usprawnieniu procesu składania dokumentów drogą elektroniczną. Za jednym razem można złożyć aż 20 000 druków PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40 i odebrać dla nich jedno zbiorcze Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Dokumenty te zostały oznaczone w UBD jako PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z.

 

Inne dokumenty składane w formie papierowej lub drogą elektroniczną

PIT-11 to nie jedyny dokument, wobec którego obowiązują zasady składania określone w art. 45ba ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem płatnicy zobowiązani do sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla nie więcej niż 5 podatników, mogą złożyć w formie papierowej następujące dokumenty:

 • Deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-8AR,
 • Informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R,
 • Roczne obliczenie podatku: PIT-40

 

Wyjątkiem jest informacja IFT-3/IFT-3R, którą od 1 stycznia 2015 r. należy składać do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Podobna zasada została wprowadzona także w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Płatnicy spełniający warunki opisane w art. 45ba ustawy o PIT, mogą składać w formie papierowej następujące dokumenty:

 • Informacje IFT-2/IFT-2R
 • Zeznania CIT-8

 

Termin na złożenie IFT-2/IFT-2R oraz CIT-8 nie ulega zmianie, niezależnie od formy złożenia tych dokumentów do urzędu skarbowego.

 

Nowe druki PIT-11

Należy także podkreślić, iż od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe druki PIT-11. Zostały one wprowadzone przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 24 listopada 2014, poz. 1634).

 

Dowiedz się więcej o nowych drukach PIT-11 i innych

 

Rozporządzenie to określa 2 wzory druków PIT-11: Obowiązujący dla przychodów (dochodów) uzyskanych i strat poniesionych od 1 stycznia 2014 roku oraz od 1 stycznia 2015 roku. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy korzystamy z właściwej wersji druku.

PIT-11(21) - obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

PIT-11(22) - obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r.

 

Kliknij po aktualne wzory druków PIT-11

Czytany 14358 razy Ostatnio zmieniany sobota, 10 styczeń 2015 19:37

Artykuły powiązane

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40 PIT 2017: W 2018 r. nie składa się druków PIT-12 i PIT-40

  W 2018 r. pracodawcy nie są już zobowiązani do sporządzania rocznego odliczenia podatku na druku PIT-40 – zlikwidowano bowiem zarówno ten formularz, jak i oświadczenie PIT-12. Podatnicy nie zostaną jednak pozostawieni sami sobie – będą mogli skorzystać z pomocy urzędników w sporządzeniu zaznania rocznego PIT za 2017 r. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono i co oznaczają one dla pracowników i pracodawców.

 • Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017 Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017

  Płatnicy składający informacje PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, czas na dopełnienie tego obowiązku mają tylko do końca lutego 2016 r. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te dokumenty i jakie przychody się w nich wykazuje. Dowiedz się też, kto w 2017 r. mógł złożyć je w formie papierowej i do kiedy należało to zrobić.

 • Do kiedy złożyć PIT-4R i PIT-8AR za 2016 rok - czy tylko elektronicznie? Do kiedy złożyć PIT-4R i PIT-8AR za 2016 rok - czy tylko elektronicznie?

  Aktualne przepisy wymagają od płatników podatku dochodowego składania deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te deklaracje i które podmioty mogą to zrobić w tradycyjnej formie papierowej. Dowiedz się też, do kiedy należy złożyć PIT-4R oraz PIT-8AR i pobierz aktualne druki.

 • PIT-11 za 2015 r. kiedy złożyć? Do 1 lutego 2016 czy do 29 lutego 2016? PIT-11 za 2015 r. kiedy złożyć? Do 1 lutego 2016 czy do 29 lutego 2016?

  Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2015 r., informację PIT-11 należy przekazać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Niektórzy płatnicy mogą jednak złożyć ten dokument w formie papierowej, ale uwaga - tylko do końca stycznia danego roku za rok poprzedni! Sprawdź, do kiedy powinieneś złożyć PIT-11 za 2015 r. i co zrobić, jeśli spóźniłeś się z dopełnieniem tego obowiązku.