poniedziałek, 05 styczeń 2015 00:00

Możesz wrócić do zwolnienia z VAT od 01.01.2015 r. Zgłoszenie VAT-R tylko do 8 stycznia!

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Nawet jeśli utraciłeś prawo do zwolnienia z VAT lub z niego zrezygnowałeś, możesz do niego powrócić w 2015 roku. Oczywiście konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach ustawy o VAT. Zgłoszenie aktualizacyjne na druku VAT-R złóż do 8 stycznia 2015 r. - dzięki temu nie narazisz się na spory z urzędem skarbowym.

 

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT ze względu na przekroczenie limitu obrotów lub dobrowolnie zrezygnował z tego zwolnienia, może do niego powrócić. Prawo to wynika z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. W przepisie tym czytamy, iż powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy najwcześniej po upływie roku od zakończenia roku, w którym podatnik to prawo utracił lub z niego zrezygnował. Oczywiście korzystanie ze zwolnienia z VAT nie jest możliwe dla wszystkich. Ustawa określa warunki, jakie trzeba spełniać, aby zachować takie prawo.

 

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, sprzedaż dokonywana przez podatnika jest zwolniona od podatku, jeśli wartość jego sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 150.000 zł netto. Do kwoty tej nie wlicza się sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 2 ustawy:

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej ma prawo do zwolnienia z VAT do momentu przekroczenia ustawowego limitu. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, zwolnienie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy limitu 150.000 zł. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku podatkowego, kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia - od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

W przypadku przekroczenia limitu zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

 

Należy przy tym podkreślić, iż ze zwolnienia z VAT nie mogą korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy:

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
- wyrobów tytoniowych,
- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Powrót do zwolnienia z VAT w 2015 roku

Aby powrócić do zwolnienia z VAT w 2015 roku, podatnik musi spełnić łącznie 2 warunki:

 • Wartość jego sprzedaży w roku 2014 nie przekroczyła 150.000 zł (lub kwoty mniejszej liczonej w proporcji)
 • Podatnik nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy

 

Ponowne korzystanie ze zwolnienia z VAT jest możliwe już od 1 stycznia 2015 r. W takim przypadku podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu VAT-R. Musi to zrobić w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia.

 

Ważne!

Podatnik, który spełnia warunki do powrotu do zwolnienia z VAT i chce z niego korzystać od 1 stycznia 2015 r., zgłoszenie na formularzu VAT-R musi złożyć w urzędzie skarbowym do czwartku 8 stycznia 2015 r.

 

Brzmienie przepisu art. 113 ust. 11 ustawy nie wskazuje jednoznacznie, iż powrót do zwolnienia z VAT możliwy jest wyłącznie od 1 stycznia każdego roku. W związku z tym wiele organów podatkowych w indywidualnych interpretacjach, a także sądy w poszczególnych wyrokach uznają, że powrót taki jest możliwy od początku każdego miesiąca, o ile minął rok od zakończenia roku podatkowego, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Nie jest to jednak powszechnie przyjęte stanowisko. Nieraz na tym polu trwają spory pomiędzy organami podatkowymi, sądami, a nawet samym Ministerstwem Finansów. Aby nie narażać się na tego typu nieprzyjemności, lepiej przyjąć, iż powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy na początku roku kalendarzowego. Podatnicy, którzy chcą korzystać z tego przywileju w 2015 roku, mają jeszcze 2 dni na złożenie formularza VAT-R do urzędu skarbowego.

 

Zawsze też należy pamiętać o korzystaniu z właściwej wersji druku. Na rok 2015 jest to formularz VAT-R(11).

 

Pobierz aktualny druk VAT-R w wersji interaktywnej

Czytany 5824 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 styczeń 2015 14:36

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Kto od 1.09.2019 nie może korzystać ze zwolnienia z VAT Kto od 1.09.2019 nie może korzystać ze zwolnienia z VAT

  Internetowa lub telefoniczna sprzedaż kosmetyków, komputerów, urządzeń elektrycznych; hurtowa i detaliczna dostawa części do samochodów i motocykli, usługi ściągania długów – te i inne czynności od 1 września 2019 r. muszą być obowiązkowo opodatkowane VAT. Sprawdź, czy wraz z wejściem w życie nowych przepisów straciłeś prawo do zwolnienia z tego podatku.

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT od 1 września 2019 r. Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT od 1 września 2019 r.

  Dla wielu drobnych przedsiębiorców zwolnienie z VAT to wiele korzyści – niższe koszty księgowe, mniej formalności, atrakcyjniejsza cena usług. Jednak nie każdy może z tej preferencji korzystać – nawet jeśli wartość jego sprzedaży nie przekroczyła ustawowego limitu. Od 1 września 2019 r. lista czynności pozbawiająca podatników prawa do zwolnienia z VAT stała się jeszcze dłuższa. Sprawdź, czy wciąż możesz z niego korzystać.

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.