wtorek, 05 grudzień 2017 18:59

JPK dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi ministerstwa na pytania podatników

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Kto składa JPK_VAT, w jaki sposób i w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku, co grozi za nieterminowe złożenie pliku – odpowiedzi na te i wiele innych pytań znalazły się na stronie Portalu Podatkowego. Sprawdź, jak oficjalnie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwe kwestie dotyczące JPK_VAT.

Już wkrótce obowiązek przesyłania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie ostatnią grupę podatników – podmioty spełniające wymagania określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dla zachowania statusu mikroprzedsiębiorcy. Pierwsze pliki JPK_VAT najmniejsze firmy będą musiały wysłać już w lutym 2018 r. – będą one zawierały dane ze stycznia tego samego roku.

 

W związku z nowym obowiązkiem wśród mikroprzedsiębiorców pojawia się sporo pytań. Dotyczą one m.in. formy składania plików JPK_VAT, sposobu podpisana tych elektronicznych dokumentów, kwestii wykazywania w pliku faktur wystawionych do transakcji dokumentowanych paragonami fiskalnymi czy konsekwencji spóźnienia z dopełnieniem tego obowiązku. Wielu podatników poszło za radą resortu finansów i postanowiło rozpocząć przesyłanie plików JPK_VAT wcześniej – począwszy już od danych z października 2017 r. Pewne nieprawidłowości skutkują wystąpieniem błędów w systemie, które nie zawsze mogą być dla przedsiębiorców zrozumiałe. Z tego względu ministerstwo na stronie Portalu Podatkowego zamieściło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców.

 

JPK dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi Ministerstwa Finansów

 

1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

JPK_VAT:

 • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
 • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

2. Kto składa JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Ważne!

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

 • twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
 • zatrudniasz mniej niż 10 osób,

JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

 

3. Kiedy NIE składasz JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
 • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
 • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

 

4. Kiedy złożyć JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Przykładowo:

do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,

do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

Złóż JPK już teraz! Dzięki temu:

 • otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
 • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
 • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

 

5. Jak złożyć JPK_VAT

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

 

6. Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. jest to:

 • od 200 zł do 4000 zł (kara nałożona mandatem),
 • od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
 • od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

 • od 666,60 do 5 332 800 zł kara wymierzona nakazem sądu,
 • od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł kara wymierzona wyrokiem sądu.

Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur,
 • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

 

7. Pytania i odpowiedzi

OBOWIĄZEK JPK_VAT

Kto nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT?

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie:

- zwolnienie przedmiotowe art. 43 ust.1 ustawy o VAT – sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT

- zwolnienie na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT ( m. in. organizacje międzynarodowe realizujące zadania publiczne)

-  zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł), art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT

 

Podatnik wykonujący tylko czynności zwolnione z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Czy ma obowiązek składania JPK_VAT? Co w sytuacji, gdy wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca?

Podatnik, jeśli wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tak samo, gdy korzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), może złożyć zgłoszenie rejestracyjnej VAT-R i organ rejestruje go jako tzw. „podatnika VAT zwolnionego". Jeśli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego, albo wykonywał czynności wyłącznie zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT i chce rozpocząć wykonywanie czynności innych niż zwolnione, jest obowiązany w odpowiednim terminie zgłosić to do NUS i złożyć wniosek VAT-R albo aktualizację VAT-R złożonego wcześniej jako zwolniony z VAT. Z tym terminem ma też obowiązek składać JPK_VAT. Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT, nie rejestruje się jako VAT czynny. Jeśli podatnik wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca, JPK_VAT składa także za ten miesiąc, w którym doszło do wyrejestrowania.

 

Czy gdy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik wykonał usługę przedmiotowo zwolnioną, co do której nie ma obowiązku składania deklaracji, to czy ma on obowiązek wysłania pliku JPK_VAT? (W zakresie podatku VAT podatnik nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiła sprzedaż zwolniona, gdyż podatek do rozliczenia nie wystąpił. Podatnik sprzedaż tę wykaże w pierwszej deklaracji podatkowej, którą złoży po odwieszeniu działalności).

Jeżeli w okresie zawieszenia wykonywane były czynności zwolnione z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku składania JPK_VAT za ten okres.

 

Czy w okresie zawieszenia (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik dokonuje zakupów, ma obowiązek wysyłania za poszczególne miesiące pliku JPK_VAT, gdy zgodnie z art. 99 ust 7a ustawy o podatku od towarów i usług nie ma obowiązku składania deklaracji, a dokona odliczenia w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy zaraz po odwieszeniu działalności?

Jeżeli w okresie zawieszenia podatnik nie musiał składać deklaracji  VAT, to nie ma obowiązku składania JPK_VAT

 

Czy można wysyłać w JPK_VAT zbiorcze zestawienia faktur zakupu?

Nie, zgodnie z zasadami w JPK_VAT należy wykazywać każdą fakturę osobno.

 

WYSYŁANIE JPK_VAT

Czy pliki JPK_VAT wysyłane są do Ministerstwa Finansów?

Zgodnie z art. 82 §1b ustawy Ordynacja podatkowa pliki JPK_VAT przesyłane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

 

W jaki sposób przygotować plik JPK_VAT?

Podatnik który nie korzysta z oprogramowania księgowego z możliwością generowania plików w formacie XML, w celu przygotowania własnego pliku może pobrać plik JPK_VAT.csv, udostępniony przez Ministerstwo Finansów i wypełnić według własnych potrzeb w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.

 

Jak wysłać JPK_VAT? Czy można to zrobić samemu?

Plik JPK_VAT może być samodzielnie wysłany przez podatnika. W tym celu przygotowany JPK_VAT w formacie CSV należy w aplikacji Klient JPK 2.0 zamienić (przekonwertować) na format XML, używając opcji „Konwersja pliku CSV do XML". Tak przygotowany dokument jest gotowy do wysyłki, której dokonuje się poprzez użycie opcji „Wyślij dokument" aplikacji Klient JPK 2.0.

 

Jak podpisywać JPK_VAT?

JPK_VAT może być podpisywany w aplikacji Klient JPK 2.0 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eG0).

Wysyłka pliku JPK_VAT w czyimś imieniu wymaga uprzedniego złożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji  składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

 

Co jest dowodem prawidłowego wysłania JPK_VAT?

Dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK_VAT jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie. Wygenerowano UPO".

 

Jak pobrać UPO dla wysłanego JPK_VAT?

W celu pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla poprawnie wysłanego JPK_VAT można skorzystać z funkcjonalności aplikacji Klient JPK 2.0 (kafel „Historia") lub aktywnego formularza UPO_JPK.pdf. 

 

Jaki jest czas oczekiwania na wygenerowanie UPO?

Czas oczekiwania na wygenerowanie UPO może trwać do 24 godzin.

 

Co jest przyczyną błędu wysyłki JPK_VAT dla komunikatu „zainicjowanie wysyłania nie powiodło się"?

Przyczyną błędu może być m.in.:

 1. użycie nieprawidłowego Certyfikatu z kluczem publicznym Ministerstwa Finansów,
 2. niewłaściwe określenie lokalizacji pliku sterownika czytnika karty kryptograficznej,

Co oznacza poszczególne komunikaty o błędach przy wysyłce JPK_VAT?

Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem.

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem (użyto niewłaściwego certyfikatu do szyfrowania lub jego brak).

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.

407 - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.

410 - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.

411 - Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).

412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.

413 - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowana wartością.

414 - Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością.

415 - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.

 

Co oznacza komunikat „Brakująca przestrzeń nazwy JPK"?

Taki komunikat może się pojawić, gdy plik jest wysyłany na nieprawidłowej wersji struktury pliku JPK_VAT lub gdy występują błędy w strukturze przygotowanej przez systemy komercyjne.

 

Co oznacza komunikat 0 – „Połączenie podstawowe zostało zakończone. Wystąpił nieoczekiwany błąd przy wysyłaniu" albo NULL albo „Wystąpił błąd podczas pobrania UPO"?

Błąd ten jest wynikiem chwilowego braku połączenia z bramką JPK. W takiej sytuacji powinna być podjęta ponowna próba wysłania pliku JPK_VAT, czy też próba pobrania UPO.

 

Co oznacza komunikat „300" zwracany podczas wyszukiwania statusu dokumentu?

Przyczyną jest sprawdzanie statusu dokumentu przy użyciu formularza UPO dostępnego na stronie Portalu Podatkowego w zakładce e-Deklaracje, dedykowanego do sprawdzenia statusu deklaracji, a nie plików JPK_VAT.

 

Co oznacza komunikat „100" status przetwarzania wysłanego pliku?

Komunikat wskazuje, że rozpoczęto sesję przesyłania pliku. Po zakończonej wysyłce dokument otrzymuje status „120 – Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu". W przypadku dłuższego utrzymywania się statusu „100" zaleca się ponowną wysyłkę.

 

Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przesyłać w okresach miesięcznych JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej JPK_VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.

 

Czy istnieje możliwość wysyłki JPK_VAT dotyczącego np. spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego? Czy konieczne jest w tym przypadku złożenie UPL-1?

Pliki JPK_VAT mogą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP (eG0). Szczegółowe informacje dotyczące założenia profilu zaufanego są dostępne pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. W przypadku, gdy spółka lub inny podmiot ustanowi pełnomocnika należy złożyć UPL-1.

 

W jaki sposób weryfikowane jest posiadanie pełnomocnictwa UPL-1 podczas wysyłki JPK?

Osoby składające podpis na przesyłce plików JPK zobligowane są do posiadania pełnomocnictwa UPL-1, jest ono weryfikowane na dalszym etapie przetwarzania.

 

Czy obcokrajowiec może podpisać swoim podpisem plik JPK_VAT?

Tak, od marca 2017 r. obcokrajowiec może podpisać JPK_VAT swoim podpisem. W przypadku, gdy obcokrajowiec będzie wysyłał JPK_VAT w imieniu firmy musi być upoważniony do jej reprezentowania.

 

Czy obcokrajowiec, wysyłając JPK za polski podmiot, zagranicznym podpisem kwalifikowanym powinien mieć złożone UPL-1?

Tak, powinien być upoważniony poprzez UPL-1.

 

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z VAT muszą JPK_VAT wysyłać miesięcznie. Czy podatnicy mogą wysłać „zerowe" JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału a wszystkie zakupy i sprzedaż z całego kwartału wykazać w trzecim miesięcznym zestawieniu JPK_VAT?

Nie, JPK_VAT – uwzględniający zapisy z ewidencji VAT z danego miesiąca – należy przesyłać co miesiąc, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Czy zasady uwzględniania dokumentów w miesięcznym JPK_VAT są tożsame z zasadami sporządzania VAT-7, tj. obowiązują: data powstania obowiązku podatkowego, miesiąc otrzymania faktury i dwa następne pozwalają na uwzględnienie podatku naliczonego w trzecim miesiącu JPK, natomiast sprzedaż podatnik wykazuje w JPK wg. obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?

Tak, obowiązują generalnie tożsame zasady.

 

W 2016 r. można było dzielić rejestry i wysyłać je w formie JPK_VAT w kilku plikach. Czy w 2017 r. można dzielić rejestry na części i wysyłać JPK_VAT częściami, czy jednak konieczny jest jeden plik?

Począwszy od stycznia 2017 r., w związku z automatyzacją weryfikacji przekazywanych danych, informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jednym pliku.

 

Jakie są konsekwencje dla podatnika otrzymania komunikatu o stwierdzeniu niezgodności w JPK_VAT?

Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, do podatnika zostanie skierowane powiadomienie w postaci:

- e-maila z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  – na adres elektroniczny lub

- wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu, który został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym [od nowego roku również w pliku JPK_VAT (3)].

Komunikat z Ministerstwa Finansów (w postaci wiadomości e-mail /sms) o zidentyfikowaniu niezgodności w JPK_VAT rodzi konieczność weryfikacji przez podatnika poprawności rozliczenia za dany okres i ewentualną korektę deklaracji lub korektę JPK_VAT albo też kontakt z właściwym dla podatnika urzędem skarbowym, celem wyjaśnienia przyczyn stwierdzonej w pliku niezgodności. Komunikat jest przy tym jedynie informacją i nie wiąże się automatycznie z negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. Jeśli po jego otrzymaniu podatnik samodzielnie dokona korekty rozliczenia podatkowego, to nie pojawią się konsekwencje w postaci podwyższonych odsetek za zwłokę (150%). Brak reakcji ze strony podatnika na powiadomienie o niezgodnościach spowoduje zainicjowanie przez urząd skarbowy czynności sprawdzających.

 

Czy jest możliwe odzyskiwanie loginu i hasła do konta w aplikacji Klient JPK?

Klient JPK 2.0 to aplikacja desktopowa w związku z tym nie ma możliwości odzyskiwania hasła. Po utracie hasła należy zainstalować aplikację ponownie. Utracona zostanie wtedy tylko historia wysyłek.

Znając numery referencyjne poszczególnych transakcji wysyłek można pobrać i wydrukować UPO, korzystając z udostępnionego formularza UPO_JPK.pdf

 

 

JPK_VAT A DEKLARACJE VAT

Jeżeli podatnik rozlicza się w VAT kwartalnie i składa deklaracje VAT-7K, to czy może przesyłać JPK_VAT również kwartalnie?

Nie. JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozwalają – przy spełnieniu ustawowych warunków – na kwartalne składanie deklaracji VAT.

 

Czy JPK_VAT powinien uzgadniać się z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Zarówno JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak, by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

 

Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?

TAK, nawet w przypadku składania tzw. „zerowych" deklaracji VAT w okresie rozliczeniowy, należy wygenerować i wysłać JPK_VAT. W takim przypadku należy wypełnić nagłówek pliku JPK_VAT oraz część zawierającą dane identyfikujące podmiot. Pozostałych pozycji merytorycznych pliku nie należy wypełniać i pozostawić puste.

TAK, nawet w przypadku składania tzw. „zerowych" deklaracji VAT w okresie rozliczeniowy, należy wygenerować i wysłać JPK_VAT. Podatnicy, którzy mają obowiązek na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu, mają również obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT.

 

Czy rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT i prowadzi jedynie działalność rolniczą podlega obowiązkowi składania JPK_VAT?

Tak, rolnik, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, ma obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.

 

Jak należy postąpić przy korektach rocznych pola K_47 i K_48. Czy wykazywać zbiorczo w jednym wierszu korektę VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, czy każdą fakturę z osobna, z której VAT jest częściowo korygowany?

W tej sytuacji należy wykazać korektę zbiorczo.

 

Czy przy uldze za złe długi u dłużnika w polach K_49 („Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy"), K_50 („Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy"), dłużnik ma wykazywać zbiorczo kwotę korygowanego w tych pozycjach na plus lub minus VAT z jakimś opisem, czy wykazywać poszczególne faktury z których ta korekta wynika, mimo że wykazane były w JPK_VAT w okresach wcześniejszych, gdy odliczono z nich VAT?

Należy wskazać poszczególne faktury, z których wynika korekta.

 

W zakresie korekty związane ze zmianą przeznaczenia danego wydatku - pola K_47 („Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych") i K_48 („Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć"), czy przy zmianie przeznaczenie towaru czy środka trwałego i skorygowaniu VAT odliczonego przy zakupie (zwiększenie i zmniejszenie), należy w JPK_VAT podawać dane faktury, z której wcześniej odliczono VAT (mimo że VAT odliczony z niej był w okresach wcześniejszych)? Czy nie podawać danych z faktury, tylko opisać to jako korektę od nabycia np. środka trwałego, a w przypadku gdy jest więcej takich korekt w danym miesiącu - wykazać zbiorczo?

W JPK_VAT wykazuje się te faktury, z których dokonano wcześniej odliczenia VAT. Takie faktury wykazujemy pojedynczo.

 

Przy tzw. uldze na złe długi u wierzyciela nie ma odrębnych pozycji w deklaracji. Korzysta się z niej pomniejszając podstawę opodatkowania i podatek należy od sprzedaży według danej stawki za bieżący okres, czyli odpowiednio pola K_15 – K_20. Czy korzystając z ulgi na złe długi, należy wprowadzić jako jedną kwotę zbiorczą na „minus" podstawa i na „minus" podatek do wszystkich korygowanych faktur według danej stawki z opisem, że to korekta za złe długi? Czy wprowadzić jako poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na minus?

Należy wprowadzić poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na „minus".

 

Jaki numer dokumentu należy wskazać w JPK_VAT w przypadku nabycia na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdy sprzedawca nie wystawił faktury a nabywca rozlicza VAT należny i naliczony, pomimo braku faktury?

Zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zatem podatek należny powinien być wykazany w ewidencji oraz rozliczony w deklaracji VAT, wpisując dane kontrahenta bez nr faktury (w tym polu należy wpisać: „BRAK" lub „dokument wewnętrzny").

 

Przy przekazaniu towarów i świadczenia usług na cele osobiste (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), na które podatnicy wystawiają jeden dokument zbiorczy za okres miesięczny, czy w pliku JPK_VAT można ująć taki zbiorczy dokument? Jeśli tak, to jakie powinny być dane nabywcy? Czy należy wpisać słowo „brak"?

Podatnik ujmuje te wartości w jednym dokumencie zbiorczym za okres miesięczny, wykazując to samo w JPK_VAT. W polu z oznaczeniem nabywcy wpisujemy „BRAK".

 

Podatnik dokonuje sprzedaży w systemie VAT-marża, wystawia fakturę. Marża przyjmuje wartość ujemną (sprzedaż po cenie niższej niż cena zakupu). W ewidencji sprzedaży wykazuje marżę „0 zł". Czy należy wykazać fakturę w JPK_VAT? Jeśli tak, to należy podstawę opodatkowania i podatek należny wykazać w wartościach „0"?  Czy w JPK_VAT przy VAT marża, należy ujmować poszczególne transakcje sprzedaży czy zbiorczą wypadkową dodatnią marżę, tak jak wynika to z przepisów VAT dotyczących prowadzenia ewidencji, gdzie dla transakcji VAT marża zaprowadza się dodatkową ewidencje i do właściwej ewidencji VAT i deklaracji przenosi się jedynie dodatnią wypadkową marżę z wielu transakcji (o ile wystąpi)? Kontrahenci po swojej stronie nie wykażą tych faktur, bo nie są to faktury dające prawo do odliczenia.

W pliku należy ujmować te pozycje ZBIORCZO.

 

Czy jest możliwość wpisania do struktury JPK_VAT kwoty z przeniesienia wykazywanej w deklaracji VAT -7 w pozycji 42? Gdzie należy ją wpisać w pliku JPK_VAT?

W strukturze JPK_VAT brak odpowiednika pozycji 42 z deklaracji VAT. W pliku nie ujmuje się kwoty z przeniesienia wykazanej w deklaracji podatkowej.

 

Czy pozycja podatek należny może zawierać znak „ - " w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Tak. Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

 

 

FAKTURY

Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?

W JPK_VAT muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).

 

Jak postępować z fakturami VAT wystawionym do paragonów? Jak ujawnić takie faktury w JPK_VAT?

W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy wykazać fakturę w JPK_VAT. Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy odjąć zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

W przypadku wystawienia faktury po wysłaniu JPK_VAT za dany okres należy przesłać skorygowany plik z wykazaną fakturą.

Nie trzeba dokonywać zmian w zapisach ewidencji VAT, w sytuacji wystawienia faktury do sprzedaży paragonowej dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Taka sprzedaż może być udokumentowana wyłącznie paragonami i wpisana zbiorczo – wówczas w poszczególnych pozycjach obowiązkowych należy wpisać „sprzedaż paragonowa". Jeżeli więc faktura została wystawiona na rzecz konsumenta, wówczas takiej nie trzeba wykazywać odrębnie w JPK_VAT.

 

Czy w JPK _VAT dokumenty muszą być ułożone według daty ujęcia w ewidencji VAT?

Nie, kolejność zapisu faktur w JPK_VAT nie ma znaczenia. Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

 

Jak ująć zmianę JPK_VAT w sytuacji, gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też (tj. ze znakiem „minus") należy je wykazać w JPK_VAT.

 

Czy w polach od K_10 do K_38 w JPK_VAT wprowadzamy zbiorcze dane z faktury w podziale według stawek VAT, czy każdą pozycję faktury oddzielnie?

Wykazujemy zbiorcze dane, w podziale według stawek VAT.

 

Czy pole „K_43" dla „Ewidencji zakupu VAT" opisane jako „Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją VAT, w przypadku wypełniania pola K_43 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

 

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT na dwie pozycje. Jedna pozycja faktury jest zasadna, a druga nie. Otrzymał fakturę korygującą od ww. dostawcy, która koryguje pozycję drugą faktury podstawowej. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie ma prawa do odliczenia VAT z pozycji drugiej faktury. Czy w takim przypadku należy ująć pozycję drugą faktury podstawowej netto/VAT w rejestrze oraz analogicznie korektę do niej -netto/-VAT, czy tylko pierwszą (zasadną) pozycję faktury, a pominąć pozycję drugą faktury i korektę do niej?

JPK _VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Zatem nabywca wykazuje tylko podatek VAT z faktur, który podlega odliczeniu zgodnie z przepisami. W tym przypadku należy ująć w JPK_VAT pierwszą zasadną pozycję z faktury.

 

Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych ?

Jeżeli kwoty podatku należnego przyjmują wartości ujemne, to należy je tak wykazać w JPK_VAT.

 

Czy „dowodem zakupu" - w sytuacji gdy nabywca otrzymał wyłącznie duplikat faktury w ewidencji zakupu w wierszach „Numer dowodu zakupu" i „Data wystawienia dowodu zakupu" - jest pierwotna faktura czy jej duplikat?

Gdy pierwotna faktura nie trafiła do odbiorcy, należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu – podatnik winien wpisać dane z duplikatu faktury, tj. numer faktury i datę wystawienia duplikatu. Dane na duplikacie faktury powinny być tożsame z oryginałem faktury, z wyjątkiem daty wystawienia i dopisku „duplikat".

 

 

Podatnik otrzymał fakturę zakupową i ją zagubił. Po otrzymaniu duplikatu realizuje prawo do odliczenia, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym to prawo mu przysługiwało. W JPK_VAT jest tylko data wystawienia dowodu zakupu i data wpływu dowodu zakupu. Czy w polu „data wystawienia dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia faktury pierwotnej, czy datę wystawienia duplikatu? Czy w polu „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wpływu faktury pierwotnej, czy datę wpływu duplikatu? Czy coś się zmieni, jeśli podatnik nigdy nie otrzymał faktury pierwotnej?

Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura ulegał zniszczeniu lub zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana, to podatnik nie będzie rozliczał podatku z duplikatu. Nie ulega zatem zmianie nr dowodu i data wystawienia faktury.

Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu/zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy, lecz nie została zaksięgowana, to w polach: „data wystawienia dowodu zakupu" i „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia i wpływu faktury pierwotnej.

Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu, ale wcześniej nie trafiła do odbiorcy, to należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu, wpisując dane z duplikatu.

 

Czy faktury rozliczające zaliczkę w 100%, czyli wykazujące wartości „zerowe", powinny być wykazywane w rejestrach oraz plikach JPK_VAT? Jeśli tak, to pod jakim miesiącem VAT?

Wystawienie faktury końcowej jest uzależnione od tego, czy faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usługi, czy tylko jej część. Wystawienie faktury końcowej następuje wtedy, gdy zaliczka nie opiewała na pełną wartość zamówienia. Nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej, a tym samym ujmowania jej w JPK_VAT, jeżeli faktura zaliczkowa, czy też kilka faktur zaliczkowych do jednego zlecenia pokrywają całość zapłaty.

 

Co należy ująć w ewidencji sprzedaży w polach obowiązkowych (dane kontrahenta), w przypadku gdy faktura została uznana za fakturę uproszczoną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt.3 ustawy o podatku od towarów i usług?

W ewidencji sprzedaży w polach dotyczących danych kontrahenta (nazwa) należy umieścić wpis – „faktura uproszczona".

 

 

PARAGONY

Czy jeżeli podatnik posiada kilka kas rejestrujących, może dokonać jednego zapisu zbiorczego na podstawie kilku raportów okresowych, czy każdy raport okresowy z każdej kasy powinien być wprowadzony odrębnie?

Podatnik może dokonać jednego zapisu zbiorczego dla wszystkich posiadanych kas rejestrujących.

 

Czy w strukturze JPK_VAT należy uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy".

 

W jaki sposób dokonać zapisu, w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jeżeli w danym miesiącu miały miejsce zwroty towarów i obniżenia ceny (które zostały ujęte w odrębnej ewidencji korekt)? Czy wystarczy dokonać jednego zapisu zbiorczego (wartość z raportu miesięcznego pomniejszona o korekty), czy należy dokonać dwóch zapisów:

- pierwszy zapis z raportu miesięcznego,

- drugi zapis jako korekta na „minus„ dokonywana na podstawie ewidencji korekt?

Istnieje możliwość zastosowania obu rozwiązań – jednego zbiorczego zapisu lub dwóch oddzielnych.

 

Czynny podatnik VAT dokonujący dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego zobowiązany jest dokumentować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej oraz faktury, gdyż działalność rolnicza mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. Ponadto paragon fiskalny winien być dołączony do faktury pozostającej u sprzedawcy. Co należy ująć w ewidencji sprzedaży - faktury czy wystarczającym będzie uwzględnienie takiej sprzedaży zbiorczym raportem fiskalnym?

W przypadku dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego wystarczającym będzie uwzględnienie jej w JPK_VAT zbiorczym raportem fiskalnym.

 

 

KOREKTY JPK_VAT

W jakich sytuacjach podatnik ma obowiązek przesłania korekty JPK_VAT?

Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku JPK_VAT (błędem będzie złożenie pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane). Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2. Od stycznia 2018 w przypadku korekty oznaczamy cel złożenia 1 oraz 2, 3 itd. - przypadku kolejnych korekt.

 

Jak złożyć korektę po wprowadzeniu nowej struktury JPK_VAT?

Korekty JPK_VAT za okres od lipca do grudnia 2016 r. należy złożyć przy użyciu struktury obowiązującej od stycznia 2017. Analogicznie w 2018 roku korekty za 2017 r i 2016 r. będzie trzeba składać w nowej strukturze obowiązującej od stycznia 2018.

 

Czy należy wysyłać korektę JPK_VAT w sytuacji dokonania korekty deklaracji VAT-7, która polega wyłącznie na zmianie kwot: kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?

W takim przypadku nie ma podstaw do złożenia korekty JPK_VAT. W pliku nie występują bowiem tego rodzaju pola.

 

W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?

W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta.

W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

 

Czy jeśli przed wysłaniem JPK_VAT za dany okres podatnik złożył deklarację i jej korektę/korekty, to może wysłać jeden JPK_VAT za ten okres już po korekcie zapisów w ewidencji czy dwa - pierwotny i korektę?

Można wysłać jeden JPK_VAT zgodny z ostatnią korektą deklaracji VAT. Liczba składanych korekt deklaracji VAT nie musi odpowiadać liczbie korekt JPK_VAT.

 

Do JPK_VAT została wprowadzona sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, pomimo że mogło to być zrobione dowodem zbiorczym. Wystąpił błąd w nazwisku tej osoby. Czy podatnik powinien sporządzić korektę JPK_VAT?

W przypadku dokonania sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (m.in. brak oznaczenia NIP odbiorcy faktury), ewentualna zidentyfikowana po czasie omyłka w nazwisku takiego odbiorcy nie powinna być traktowana jako dana istotna dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT, a tym samym nie stanowi podstawy do obligatoryjnego korygowania pliku JPK_VAT.

 

Podatnik rozlicza się kwartalnie. Dokonał sprzedaży dla osoby fizycznej w kwietniu br. i zarejestrował sprzedaż na kasie rejestrującej. Do JPK_VAT obrót wprowadził z raportu fiskalnego. W czerwcu br. okazało się, że to sprzedaż dla podatnika, więc została wystawiona faktura VAT. Czy podatnik ma korygować JPK_VAT za kwiecień, wskazując NIP kontrahenta, czy może takiej korekty dokonać w JPK_VAT za czerwiec, poprzez pomniejszenie raportu fiskalnego za czerwiec i wykazanie sprzedaży na podstawie faktury?

Należy skorygować JPK_VAT za kwiecień - wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury.

 

Czy należy złożyć korektę JPK_VAT, jeśli nie było zmiany w wartościach tylko np. danych nabywcy (innych niż NIP)?

W przypadku błędu w danych nabywcy (NIP) – należy złożyć korektę, w przypadku błędu w adresie nabywcy nie ma konieczności złożenia korekty.

 

Podatnik pomylił w JPK_VAT datę przy fakturze zakupu, wpisał datę wystawienia tożsamą z datą otrzymania, choć były to różne daty. Czy koryguje JPK_VAT?

Przy pomyłce w datach dokumentów należy skorygować JPK_VAT.

 

Czyje dane powinny znaleźć się w JPK_VAT w przypadku zaistnienia konieczności dokonania korekt deklaracji i JPK_VAT za okresy poprzedzające moment pełnej sukcesji - następcy prawnego, czy dane podmiotu sprzed sukcesji?

W korekcie JPK_VAT (analogicznie jak przy korekcie deklaracji VAT) należy wpisać dane spółki przejętej (nazwę, NIP). Deklaracje korygujące dotyczące okresów przed połączeniem, z uwagi że dotyczyć będą okresów rozliczeniowych, w których spółka przejmowana posiadała osobowość prawną i była odrębnym podatnikiem, winny zawierać dane podmiotu przejmowanego (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej), natomiast powinny zostać podpisane przez spółkę przejmującą. Tożsama zasada odnosi się do JPK_VAT.

 

Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Następnie dostawca wystawił korektę do zera. Po tej operacji znów wystawiono fakturę z prawidłową nazwą odbiorcy. Czy odbiorca faktur (nabywca towaru) musi w JPK_VAT wykazać wszystkie otrzymane dokumenty, czy tylko ostatnią prawidłową fakturę dającą prawo do odliczenia?

Jeżeli wszystkie zdarzenia miały miejsce w tożsamym okresie rozliczeniowym i pliku JPK_VAT nie złożono, to powinien ująć tylko dokument ostatni. Jeżeli natomiast miało to miejsce już po złożeniu pliku JPK_VAT, to powinien zaksięgować wszystkie dokumenty, w tym korektę zmniejszającą do zera.

 

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania, przy założeniu, że podatnik nie wiedział, że faktura jest błędna?

Po czym dostał od sprzedawcy fakturę korektę. Jak powinien wykazać ją w ewidencji?

Wypełnia pola K_45 i K_46. Po otrzymaniu faktury korekty wypełni pola K_34 i K_35 cofając się do okresu historycznego, natomiast po stronie podatku naliczonego zapis już był pierwotnie, dla porządku powinno się odjąć to co było przed korektą i wpisać dane z korekty.

 

Jak ma postąpić podatnik w sytuacji, gdy otrzyma od dostawcy fakturę VAT, na której sprzedawca błędnie wykazał sprzedaż ze stawką 23%, a powinien wykazać sprzedaż w ramach odwrotnego opodatkowania, przy założeniu, że podatnik wiedział, że faktura jest błędna i prawidłowo ujął transakcje w swojej ewidencji jako odwrotne opodatkowanie?

Po czym dostał od sprzedawcy fakturę korektę. Jak powinien wykazać ją w ewidencji?

 

Po stronie podatku należnego - K_34 i K_35, a po stronie podatku naliczonego K_45 i K_46. Po otrzymaniu faktury korekty dla porządku dokumentacyjnego „stornujemy" stary zapis i wprowadzamy taki sam nowy, ale z innym nr faktury.

 

W JPK_VAT została wykazana sprzedaż z błędnym NIP kontrahenta, co wynikało z błędu na wystawionej fakturze. Podatnik dokonuje korekty JPK_VAT. Jaki nr dokumentu wpisuje - czy nr faktury pierwotnej, czy nr faktury korygującej?

W ewidencji sprzedaży powinna się znaleźć faktura korygująca (czyli z prawidłowym NIP kontrahenta), a zatem również ta sama faktura, tj. jej numer powinien zostać uwidoczniony w skorygowanym pliku JPK_VAT. W JPK_VAT za okres, którego dotyczy ww. sytuacja, należy dokonać w ramach korekty dwóch wpisów:

-tzw. storno faktury z błędnym NIP, z kwotami na „-" (tu należy podać nr pierwotnej faktury),

-faktura korygująca z prawidłowym NIP (tu należy podać nr VAT korygującej).

 

W związku ze zmianą od 01.01.2018 r. struktury JPK_VAT z drugiej na trzecią, jak należy numerować korekty JPK_VAT wysyłane w roku 2018, a korygujące JPK_VAT z lat poprzednich? Czy będzie trzeba wpisywać kolejny numer korekty z uwzględnieniem korekt złożonych w roku bieżącym czy też zacząć od numeru 1 ?

W pozycji „Cel złożenia" należy podać kolejny numer, tj. jeżeli wcześniej w 2017 r. lub w latach poprzednich złożony został tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą"1", a pierwszej korekty dokonuje się w 2018 r. na nowej strukturze, to należy w kolumnie „Cel złożenia" wpisać cyfrę „2", a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy 3, 4, 5 itd.  Jeżeli w 2017 r. złożony został JPK_VAT z oznaczeniem celu złożenia „1" i potem były złożone korekty z oznaczeniem celu złożenia „2", to składając kolejną korektę za ten okres już według nowej struktury w 2018 r. należy wpisać „3" (niezależnie od tego ile w 2017 r. złożono korekt JPK_VAT z oznaczeniem „2"). Kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy  4, 5 itd

W 2017 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT

1 – dla pierwotnego JPK_VAT

2 – dla każdej kolejnej korekty JPK_VAT

W 2018 r. przyjęto następującą zasadę oznaczania JPK_VAT:

0 – dla pierwotnego JPK_VAT

1, 2, 3, 4…. dla kolejnych korekt JPK_VAT za ten sam okres.

 

 

OBRÓT ZAGRANICZNY

Czy JPK_VAT dotyczy także podmiotów zarejestrowanych w VAT na terytorium Polski, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności?

Tak, z wykonywaniem na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, z tytułu których podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego, bezpośrednio wiążę się obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, co rodzi obowiązek składania JPK_VAT.

 

Czy w JPK_VAT powinny być prezentowane faktury dokumentujące sprzedaż usług, dla których miejscem świadczenia jest kraj siedziby nabywcy, tj. terytorium kraju UE lub terytorium kraju trzeciego?

Tak. Ustawodawca przewidział raportowanie transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT 7. Przedmiotowe transakcje winny być raportowane w pozycji 11 oraz odpowiednio pozycji 12 deklaracji VAT-7 i analogicznych pozycjach (K_11 i K_12) JPK_VAT. Obecnie obowiązujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 2273). Załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia stanowi objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K), z których wynika, że w pozycji 11 tych deklaracji wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium.

 

Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury", skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

 

Czy w polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%", czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

W polu „K_13", opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%" ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT „0%".

 

Czy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz transakcji objętych odwrotnym opodatkowaniem w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego i dane podatnika, czy też numer faktury zakupu z danymi kontrahenta?

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz odwrotnego opodatkowania VAT w  ewidencji sprzedaży powinien być wykazany nr faktury dotyczącej zakupu, na podstawie której podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego oraz dane kontrahenta (sprzedawcy), który jest rzeczywistą stroną transakcji. 

 

Jak w JPK_VAT wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie odlicza się VAT z dokumentu celnego, nie wykazując VAT należnego po stronie sprzedażowej deklaracji? Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta) w pozycjach K_43-K_46?

Przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT należy wykazać nr dokumentu celnego i dane agencji celnej lub Urzędu Celno-Skarbowego w przypadku decyzji, która odprowadza VAT i rozlicza się z podatnikiem.

 

Jakie dane należy wskazać w strukturze ewidencji zakupu w sytuacji otrzymania decyzji zwiększającej w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy należy wskazać dane sprzedawcy?

Przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT należy wykazać numer decyzji i dane Urzędu Celno-Skarbowego, która odprowadza VAT i rozlicza się z podatnikiem.

 

Jak w JPK_VAT wykazywać import uproszczony, gdzie rozliczany jest po obu stronach deklaracji VAT należny K_25-K_26 i naliczony, odpowiednio K_43-K_46? Czy po stronie należnego podawać dane podmiotu składającego JPK_VAT włącznie z własnym NIP, gdyż to ten właśnie podmiot wykazuje VAT należny i nr faktury od kontrahenta zagranicznego, a po stronie naliczonego dane kontrahenta zagranicznego z jego NIP i ten sam nr faktury (bo jest to tzw. rejestr zakupów, a mamy do czynienia z zakupem od kontrahenta zagranicznego)?

Przy imporcie na zasadach uproszczonych po obydwu stronach ewidencji - tj. zarówno podatku należnego k_25 i k_26, jak i naliczonego k_43-k_46 - powinny być wskazane dane kontrahenta zagranicznego, jako rzeczywistej strony transakcji i wystawcy konkretnej faktury.

 

Jak w JPK_VAT wykazywać import usług oraz odwrotne obciążenia rozliczane przez nabywcę, czyli transakcje gdzie z jednej strony pojawia się VAT należny K_27-K_30, K_32-K_35, a z drugiej naliczony K_43-K_46? Czy prawidłowe jest wykazywanie po stronie należnego danych podatnika składającego JPK_VAT z jego NIP i nr faktury, którą otrzymał, gdyż to właśnie ten podmiot wykazuje VAT należny, a po stronie VAT odliczanego podać dane sprzedawcy z jego NIP i tym samym faktury (bo jest to tzw. rejestr zakupów a mamy do czynienia z zakupem od kontrahenta)?

W każdym z ww. przypadków należy wykazywać dane rzeczywistego kontrahenta wystawiającego fakturę, a nie dane własne podatnika (tj. odbiorcy faktury).

 

Jak prawidłowo podatnik ma wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu, żeby VAT zapłacony z VAT-23 rozliczyć prawidłowo w pliku JPK_VAT? Jakie wprowadzać dokumenty wewnętrzne (noty, faktury wewnętrzne), żeby pozycja 38 deklaracji VAT-7 była zgodna z JPK_VAT?

JPK_VAT ma być odzwierciedleniem ewidencji w podatku VAT. Nabywca wykazuje w JPK_VAT ten dokument, który jest rozliczony w ewidencji podatkowej. W tej sytuacji w JPK_VAT nie wpisujemy noty lub faktury wewnętrznej a dokument źródłowy. Taki zapis powinien być zgodny z zapisem w wierszu dotyczącym WNT. 

 

8. Kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się:

 • z Krajową Informacją Skarbową: telefonicznie 801 055 055 lub 22 330 03 30 lub zadaj pytanie e-mailem,
 • ze swoim urzędem skarbowym (zobacz listę urzędów w bazie teleadresowej KAS),
 • w sprawach technicznych napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powiadomienia SMS i e-mail o niezgodności w JPK_VAT

Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, otrzymasz powiadomienie w postaci

 • e-maila z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – na adres elektroniczny lub
 • wiadomości tekstowej SMS – na numer telefonu, które wskazałeś w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym.

Powiadomienia z podpisem „Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków" będą zawierać prośbę o sprawdzenie składanych plików JPK_VAT i kontakt z właściwym urzędem skarbowym, aby wyjaśnić stwierdzone niezgodności i ewentualnie skorygować złożoną deklarację VAT lub plik JPK_VAT.

Ważne: powiadomienia w formie e-mailowej i wiadomości tekstowe SMS są generowane automatycznie. NIE odpowiadaj na takie wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że powiadomienia nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i wiadomości SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików.

Jeśli otrzymasz e-mail lub wiadomość SMS, skontaktuj się ze SWOIM urzędem skarbowym.

 

9. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)

 

 

Więcej o JPK dla mikroprzedsiębiorców czytaj w Poradniku

Czytany 8400 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 luty 2018 21:00

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 • Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

  Resort finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieścił kolejne wyjaśnienia dotyczące prawidłowego tworzenia plików JPK_VAT. Informacje te skierowane są m.in. do podatników biorących udział w transakcjach objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Podano także wskazówki, z których skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy – mają one związek z prawidłowym wprowadzeniem do JPK_VAT danych z faktur.