poniedziałek, 16 wrzesień 2013 13:04

Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym u lekarzy 2013

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Samorząd lekarski zwrócił się do resortu finansów z wnioskiem o możliwość stosowania na paragonach fiskalnych bardziej ogólnych nazw usług, ze względu na tajemnicę lekarską i dobro pacjentów. Ministerstwo uznało jednak argumenty lekarzy za niezasadne, ponieważ paragon nie zawiera imienia i nazwiska klienta.

Wymóg stosowania jednoznacznej nazwy towarów i usług wzbudza niepokój wśród wielu lekarzy świadczących swoje usługi w prywatnych gabinetach. Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w imieniu samorządu lekarskiego zwrócił się do Ministra z prośbą o interpretację ogólną prawa podatkowego dotyczącą § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia w przypadku lekarzy, których zasadniczo obowiązuje tajemnica lekarska.

Stare dobre rozwiązania

Do rozporządzenia obowiązującego przed 1 kwietnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dnia 10 maja 2011 r. wydał interpretację podatkową nr IBPP4/443-200/11/MN. Wskazano w niej, iż ze względu na konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej przedstawiciel tego zawodu może stosować nazwy szczegółowe jedynie na tyle, aby można było rozróżnić, czy wykonana usługa jest zwolniona z VAT, czy nie korzysta z takiego zwolnienia. Można było na przykład zaprogramować w pamięci kasy fiskalnej nazwę „usługa stomatologii leczniczej" dla czynności zwolnionej z VAT i „usługa stomatologii kosmetycznej” dla usługi opodatkowanej podatkiem VAT.

Przeciw tajemnicy lekarskiej

W świetle przepisów nowego rozporządzenia paragon fiskalny od 1 października 2013 r. powinien zawierać szczegółowy opis procedur medycznych, którym pacjent został poddany. Prezes NRL powołał się na przepis art. 111 ust. 7a ustawy o VAT, według którego zadaniem kasy fiskalnej jest prawidłowe ewidencjonowania obrotu i kwot podatku, a nie szczegółowa inwentaryzacja świadczonych usług. Umieszczanie na paragonach fiskalnych konkretnych nazw wykonanych usług medycznych kłóci się z art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Według tego przepisu lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Ujawnienie informacji o szczegółach procedur medycznych naraża pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej osobom niepożądanym.

Nazwa się nie zmieniła

Dodatkowy, bardzo ciekawy argumentem prezesa NRL, dotyczy warstwy znaczeniowej użytego w rozporządzeniu pojęcia „nazwa”. Zgodnie z definicją słownikową „nazwa” to oznaczenie, które jednoznacznie indywidualizuje przedmiot czy usługę. W nowym rozporządzeniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r. jedynie przepisano definicję słowa „nazwa”. Oznacza to, iż w warstwie znaczeniowej rozporządzenia nic się nie zmieniło. Nie powinny więc zmienić się również wymogi stosowania przepisów w praktyce.

Paragon to nie tajemnica

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na wątpliwości lekarzy pragnących chronić swoich pacjentów jest krótka. Resort uznał, iż dane umieszczone na paragonie fiskalnym nie ujawniają informacji związanych z pacjentem, ponieważ nie pozwalają na identyfikację klienta, a co za tym idzie nie są objęte tajemnicą lekarską. W związku z tym wątpliwości samorządu lekarskiego uznano za niezasadne. Podatnicy wykonujący zawód lekarza nie mają więc żadnych szczególnych warunków identyfikacji usługi ze względu na specyfikę swojej działalności. Muszą konstruować nazwy usług dokładnie tak jednoznacznie, jak inny podatnicy.

Czytany 5052 razy Ostatnio zmieniany piątek, 04 październik 2013 07:13

Artykuły powiązane

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.

 • Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r. Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

  Każdy operator kasy fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – taki wymóg nakładają na niego nowe przepisy. A zasady te uległy istotnym zmianom od 1 maja 2019 r. Doprecyzowano m.in. moment wystawiania paragonu fiskalnego dokumentującego przyjęcie zaliczki – z rozdzieleniem na zaliczki gotówkowe i zapłacone np. przelewem.

 • Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością

  Wśród przedsiębiorców wzbudziły krytykę i bunt. Eksperci wskazywali na ich niezgodność z ustawą o VAT. Nowe regulacje ustanawiające obowiązek wydania nabywcy paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty na szczęście nie zostaną wprowadzone. Rząd pod wpływem napływających argumentów zrezygnował z kontynuacji prac nad tym pomysłem.

 • Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

  Wystawienie paragonu za usługę, która nie miała jeszcze miejsca i za towar, który nie został wydany. Wystawienie paragonu przed otrzymaniem zapłaty – na taki absurdalny pomysł wpadli twórcy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas. Gdyby nowe przepisy rzeczywiście weszły w życie 1 stycznia 2019 r., spowodują chaos w firmach i na całym rynku.

 • Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego

  Nabywca żąda wystawienia faktury do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej, ale nie ma paragonu – jak postępować w takim przypadku? Takie wątpliwości przedsiębiorców rozwiewają interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawdź, kiedy możesz wystawić fakturę, gdy twój nabywca zgubi paragon fiskalny.