środa, 21 styczeń 2015 00:00

Kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Świadczysz usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie, usługi związane z wyżywieniem, jakieś inne usługi? A może do końca 2014 roku korzystałeś ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na niewielką liczbę usług lub przekroczyłeś limit obrotu w grudniu 2014 r.? Sprawdź, czy i Ciebie dotyczy obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej od 1 marca 2015 roku! Dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców musi wprowadzić kasę w tym terminie.

 

Zmiana przepisów dotyczących stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2015 roku zmusi dziesiątki tysięcy podatników - głównie usługodawców - do wprowadzenia tych urządzeń w działalności. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), które weszło w życie 1 stycznia 2015 roku. W istotny sposób ogranicza ono możliwość stosowania zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach 2015-2016.

 

Dla większości podatników terminem instalacji kasy fiskalnej w 2015 roku jest 1 marca. Wynika to z przepisów dających sprzedawcom 2-miesięczny okres na przygotowanie się do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży - zakup kasy, zgłoszenie jej w urzędzie skarbowym i fiskalizację dokonywaną przez uprawnionego serwisanta.

 

Przyjrzyjmy się zatem, kto musi mieć kasę fiskalną od 1 marca 2015 r.

 

Kasa fiskalna u usługodawcy w 2015 r.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów rozszerzony został katalog czynności, które muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika, sposób zapłaty czy inne czynniki. Czynności te są wyłączone ze wszelkich zwolnień z kas. Katalog takich czynności istniał także w rozporządzeniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., jednak od 1 stycznia 2015 roku został rozszerzony o nowe pozycje.

 

Nowe wyłączenia ze zwolnień obejmą bardzo dużą grupę podatników, przede wszystkim usługodawców prowadzących niewielkie przedsiębiorstwa. Nowododane czynności znajdują się w § 4 pkt 1 lit. o oraz pkt 2 lit. c - j rozporządzenia:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
(…)
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów


2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości, w zakres wymienionych w § 4 pkt 2 lit. h usług doradztwa podatkowego wchodzą także usługi księgowe, takie jak m.in. sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie. Wielu księgowych przynajmniej od czasu do czasu świadczy swoje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jeśli do końca 2014 roku korzystali oni ze zwolnienia z kasy fiskalnej, muszą wprowadzić to urządzenie w działalności w 2015 roku. Kasa fiskalna u księgowego to obowiązek niezależnie od wysokości obrotu.

 

Kasy fiskalne u księgowych w 2015 r. - dowiedz się więcej

 

Oprócz nowododanej czynności wymienionej w§ 4 pkt 1 lit. o rozporządzenia dostawy perfum i wód toaletowych, która musi być rejestrowana na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, wszystkie wyżej wymienione czynności obowiązuje 2-miesięczny okres na rozpoczęcie ewidencjonowania.

Podatnicy świadczący wyżej wymienione usługi, którzy do 31 grudnia 2014 roku korzystali ze zwolnienia z kasy fiskalnej - na przykład ze względu na niski obrót, niewielką liczbę transakcji itp. - czas na wprowadzenie tego urządzenia w swojej działalności mają do 1 marca 2015 roku. Wynika to z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Od wyłączeń ze zwolnień z kas są tylko dwa wyjątki - mowa o nich w § 4 rozporządzenia.

 

O wyjątkach od wyłączeń ze zwolnień czytaj w naszym poradniku

 

Przekroczenie limitu w grudniu 2014 r.

Termin 1 marca 2015 roku dotyczy także podatników, których obroty w grudniu 2014 roku przekroczyły limit do zwolnienia podmiotowego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, limit ten wynosi 20.000 zł netto rocznie. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego, kwotę limitu wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży - od dnia wykonania pierwszej czynności do końca danego roku.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, po przekroczeniu limitu podatnik ma 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony. Oznacza to, iż przekroczenie limitu w grudniu 2014 roku skutkuje koniecznością ewidencjonowania sprzedaży na kasie od 1 marca 2015 roku.

Należy przy tym pamiętać, iż przekroczenie limitu w listopadzie 2014 roku oznacza, iż podatnik musi mieć kasę już od 1 lutego 2015 roku. Takim sprzedawcom pozostało już niewiele czasu na wprowadzenie urządzenia fiskalnego w działalności.

 

Zmiana sposobu liczenia obrotu do zwolnienia od 1.01.2015 - dowiedz się więcej!

 

Likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

Niektórzy podatnicy w 2014 roku korzystali ze zwolnienia, o którym była mowa w pozycji 34 załącznika do rozporządzenia, które obowiązywało w latach 2013-2014 (rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). Podatnik świadczący usługi mógł korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli prowadzona przez niego sprzedaż spełniała łącznie dwa warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika dokumentowane było fakturą, w której zawarte były dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym (2013) nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

 

W rozporządzeniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku nie ma już tego zwolnienia. Z § 8 ust. 2 tego aktu prawnego dowiadujemy się, iż podatnicy, którzy do 31 grudnia 2014 roku z niego korzystali, a w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. nie przysługuje im żadne inne zwolnienie, muszą wprowadzić kasę fiskalną w działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku.

 

Utrata prawa do zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego

W I części załącznika do rozporządzenia wymienione zostały czynności zwolnione z kas fiskalnych przedmiotowo. Natomiast w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 tego aktu prawnego opisano zwolnienie przysługujące podatnikom ze względu na strukturę sprzedaży. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo oraz inne czynności (z wyjątkiem tych wymienionych w § 4) może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla całości sprzedaży, jeśli udział procentowy obrotu z czynności zwolnionej w całości obrotu w poprzednim roku podatkowym był wyższy niż 80%.

Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli w danym półroczu udział procentowy obrotu z czynności zwolnionej w całości obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych będzie równy lub niższy niż 80%, podatnik ma 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej - licząc od końca tego półrocza. Oznacza to, iż wyliczenie struktury sprzedaży, która nie spełnia tych warunków, za drugie półrocze 2014 roku, skutkuje koniecznością instalacji kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2015 r.

 

Dowiedz się więcej o zwolnieniach przedmiotowych

 

Pod koniec lutego może być za późno

Pamiętajmy, iż termin 1 marca 2015 roku jest terminem ostatecznym. Spóźnienie z instalacją kasy skutkuje utratą prawa do ulgi w wysokości nawet 700 zł za każde urządzenie fiskalne zgłoszone do urzędu skarbowego. Prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej może też skutkować poważnymi sankcjami finansowymi. Dnia 1 marca 2015 roku kasa fiskalna musi być już zgłoszona w urzędzie skarbowym i zafiskalizowana. Oznacza to, iż kroki takie jak zakup kasy, nauka obsługi itp. trzeba podjąć odpowiednio wcześniej.

 

Wielu przedsiębiorców popełnia poważny błąd zwlekając z kupnem kasy do ostatniej chwili. W 2013 roku, kiedy obniżono limit do zwolnienia podmiotowego z 40.000 zł na 20.000 zł, popyt na urządzenia fiskalne był tak ogromny, że w rezultacie kas zabrakło nie tylko w serwisach, ale też u producentów. Wielu podatników stawało przed wyborem: Kupić drogą kasę dedykowaną dużym marketom (zupełnie niepraktyczną np. w małych punktach usługowych), albo poczekać na tańsze kasy i stracić prawo do ulgi. Nie warto stawiać się przed takim wyborem - najlepiej odwiedzić serwis kas fiskalnych w Warszawie odpowiednio wcześniej, nawet jeszcze w styczniu, i zakupić odpowiednie urządzenie. Ewidencji na kasie nie musimy rozpocząć od razu - można z tym poczekać do 1 marca 2015 r. Wcześniejszy zakup kasy pozwoli jednak na spokojne nauczenie się obsługi urządzenia pracującego w trybie szkoleniowym i dopełnienie wszystkich wymaganych formalności.

 

BUCHCOM Serwis kas fiskalnych Warszawa - zobacz naszą ofertę!

Czytany 6951 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 styczeń 2015 22:48

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany? Kasy fiskalne 2016 - jakie zmiany?

  Zastanawiasz się, czy w 2016 r. wciąż możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? A może rozpoczynasz stosowanie tego urządzenia w działalności i chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki i czy możesz skorzystać z ulgi 700 zł na każdą kasę? Sprawdź, czy rok 2016 przyniósł podatnikom zmiany w tym zakresie i czy to możliwe, aby od 2017 r. obowiązek stosowania kas fiskalnych objął wszystkich podatników.

 • Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015 Zmiana czasu w urządzeniach fiskalnych 25 października 2015

  Czy pamiętasz o zmianie czasu w Twojej kasie fiskalnej z soboty na niedzielę 25 października 2015 r.? Czy przygotowałeś kasjerów pracujących na nocną zmianę na nieprzewidziane problemy, czy wiedzą jakie czynności będą musieli wykonać? Dowiedz się, jak przestawić zegar w kasie czy drukarce fiskalnej. Do przestawienia czasu wymagane są odpowiednie procedury, a niekiedy kończy się nawet interwencją serwisanta. 

 • Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych? Czy w 2015 r. ewidencjonujemy na kasie fiskalnej sprzedaż środków trwałych?

  Wśród wielu zmian, które zmusiły podatników do zakupu kas fiskalnych w 2015 r., znalazły się też zmiany korzystne - nowe zwolnienia. Jednym z nich jest zwolnienie przedmiotowe dla sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Dowiedz się, kto może korzystać z tego zwolnienia i w jakich okolicznościach sprzedaż ta mimo wszystko musi być zarejestrowana na kasie.

 • Usługi noclegowe - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 r.? Usługi noclegowe - kiedy trzeba je ewidencjonować na kasie fiskalnej w 2015 i 2016 r.?

  Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują zwolnienia z kas fiskalnych dla niektórych czynności związanych ze świadczeniem usług noclegowych. Dowiedz się, czy możesz z nich skorzystać, a jeśli nie - jaką kasę fiskalną wybrać do obiektu noclegowego.

 • Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r. Usługi noclegowe, usługi turystyczne a kasa fiskalna w 2015 i 2016 r.

  Jak z powodzeniem rozpocząć świadczenie usług noclegowych? Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym obiekt turystyczny. Sprawdź, kiedy usługi noclegowe należy ewidencjonować na kasie fiskalnej i co jest potrzebne do skutecznego rozkręcenia biznesu w branży turystycznej.