czwartek, 23 luty 2017 16:45

Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła sporo istotnych zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Między innymi rozszerzono katalog czynności – towarów i usług – objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, ograniczono możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne, zwiększono limit do zwolnienia podmiotowego z VAT, wprowadzono wymóg składania informacji podsumowujących wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne, zmieniono zasady weryfikacji podmiotów składających zgłoszenia rejestracyjne, dla większości podatników wprowadzono wymóg składania deklaracji VAT elektronicznie oraz zmieniono zakres danych, które powinna zawierać ewidencja VAT.

 

W związku z powyższymi zmianami konieczne było zmodyfikowanie niektórych formularzy. Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie aż cztery rozporządzenia określające nowe wzory druków.

 

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2273) określa nowe wzory deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M. Modyfikacja formularzy ma związek z ograniczeniem możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych wyłącznie do małych podatników, i to nie wszystkich. W rozporządzeniu tym znalazły się także wzory deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, mimo iż nie uległy one zmianie w związku z modyfikacją ustawy. Nie ma w nim natomiast wzoru deklaracji VAT-7D, ponieważ z dniem 1 stycznia 2017 r. formularz ten przestał mieć zastosowanie.

Nowe wersje formularzy należy stosować począwszy od rozliczenia za styczeń lub pierwszy kwartał 2017 r. „Stare” wzory druków można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień lub czwarty kwartał 2017 r.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące wzory deklaracji VAT:

VAT-7(17) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K(11) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8(8) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M(7) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług

 

 

Nowe formularze informacji podsumowujących VAT-UE i VAT-27 oraz korekty VAT-UEK

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2268) określa nowy wzór informacji VAT-UE oraz korekty tej informacji VAT-UEK.

Natomiast rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2269) określa nowy wzór informacji VAT-27. Dotyczy ona sprzedaży towarów z zał. 11 i usług z zał. 14 do ustawy o VAT, czyli transakcjom podlegającym rozliczeniu jako „odwrotne obciążenie”.

 

Wprowadzenie nowych wzorów formularzy VAT-UE, VAT-UEK oraz VAT-27 ma związek z likwidacją prawa do składania tych informacji za okresy kwartalne oraz wymogiem przekazywania ich wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nowe wzory formularzy należy stosować począwszy od rozliczenia za styczeń 2017. Natomiast „stare” wzory mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., jednak tylko za okresy miesięczne.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące wzory informacji i korekty:

VAT-UE(4) – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK(4) – Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-27(2) – Informacja podsumowująca / Korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

 

Nowe wzory zgłoszeń VAT-R

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2301) określa nowe wzory zgłoszeń VAT-R i VAT-Z oraz potwierdzeń VAT-5 i VAT-5UE.

Nowe wzory zgłoszeń oraz potwierdzeń obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Natomiast „stare” wzory można stosować nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące wzory zgłoszeń i potwierdzeń:

VAT-R(13) - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

VAT-5(2) - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

VAT-5UE(2) - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-Z(5) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Kliknij i pobierz za darmo aktualne wzory formularzy VAT

Czytany 4622 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 luty 2017 19:55

Artykuły powiązane

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Ostrzeżenie przed sprzedażą elektroniki jako VAT-marża Ostrzeżenie przed sprzedażą elektroniki jako VAT-marża

  Zastosowanie procedury VAT-marża do nowych towarów z kategorii elektroniki wiąże się z poważnymi konsekwencjami – powstaniem zaległości podatkowej oraz nałożeniem sankcji VAT. Ministerstwo Finansów ostrzega przed takimi działaniami i przypomina, jakie są przepisy ustawy o VAT w tym zakresie.

 • Odwrotne obciążenie VAT dla usług budowlanych w 2017 r. Odwrotne obciążenie VAT dla usług budowlanych w 2017 r.

  Już od początku 2017 r. podatnicy świadczący usługi budowlane jako podwykonawcy rozliczają wykonywane usługi przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. W ustawie o VAT wymieniono aż 47 takich usług. W związku z wątpliwościami podatników Ministerstwo Finansów wydało objaśnienie podatkowe, w którym udzielono odpowiedzi na osiem najczęściej pojawiających się pytań przedsiębiorców.

 • Jak stosować odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych w 2017 r. Jak stosować odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych w 2017 r.

  Ministerstwo Finansów wydało objaśnienie podatkowe dotyczące odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących usług budowlanych. Udzielono w nim odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników. Dowiedz się, czym są objaśnienia podatkowe – nowy instrument ustawodawcy – oraz jak należy rozumieć przepisy dot. odwrotnego obciążenia w zakresie usług budowlanych.

 • VAT-27 w 2017, 2018 i 2019 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT-27 w 2017, 2018 i 2019 r. dla towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem

  Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym wyłącznie drogą elektroniczną za okresy miesięczne – nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie! Sprawdź, jakie towary i usługi objęto mechanizmem odwrotnego obciążenia, jakie zasady składania informacji VAT-27 obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i pobierz aktualny druk.