środa, 07 czerwiec 2017 15:26

Nowy wzór świadectwa pracy od 1.06.2017

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Wydłużenie terminu na sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy, doprecyzowanie kwestii przekazania świadectwa drogą pocztową w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie może ono zostać przekazane w terminie oraz nowe regulacje dotyczące treści świadectwa pracy wystawianego przez agencję pracy – te i inne zmiany w przepisach zostały wprowadzone od 1 czerwca 2017 r. Zobacz, jak wygląda nowy wzór świadectwa pracy określony w rozporządzeniu.

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1044). Ten nowy akt prawny wprowadził istotne zmiany w obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292).

Nowe przepisy dotyczą wszystkich pracodawców – mają oni obowiązek znać aktualne regulacje i stosować się do wymogów określonych przez ustawodawcę.

 

Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy

Wydłużony został termin na sprostowanie oraz uzupełnienie treści świadectwa pracy w określonych sytuacjach. Zgodnie z nowymi przepisami termin ten wynosi 7 dni – w poprzednim stanie prawnym były to 3 dni.

 

Zawarcie ugody a termin przekazania świadectwa pracy

Ustawodawca uregulował również kwestię wydania nowego świadectwa pracy w przypadku ugody. Zgodnie z dodanym do § 7 ust. 4a rozporządzenia, pracodawca na dopełnienie tego obowiązku ma 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

 

Świadectwo wystawione przez agencję pracy

Ponadto w znowelizowanym rozporządzeniu do § 2 dodano ust. 2a w brzmieniu:

§ 2

(…)

2a. Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

 

Przekazanie świadectwa pracy pocztą

Nowe przepisy doprecyzowały również, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w wymaganym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia jego upływu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego. Regulacja ta znajduje się w § 7 ust. 4b zmienionego rozporządzenia.

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1.06.2017 (załącznik do rozporządzenia):

 

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

 

Czytany 12297 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 czerwiec 2017 19:07

Artykuły powiązane

  • Wystawienie świadectwa pracy do umów na czas określony tylko do 30 czerwca 2017 r. Wystawienie świadectwa pracy do umów na czas określony tylko do 30 czerwca 2017 r.

    Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony lub okres próbny zakładają 7-dniowy termin wydania tego dokumentu pracownikowi. Ustawodawca przewidział jednak przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dla okresów zakończonych przed 1 stycznia 2017 r., świadectwo należy wystawić w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Sprawdź, jak w praktyce liczyć termin na wystawienie świadectwa pracy.

  • Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017 Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017

    Przepisy nowego rozporządzenia wymagają od pracodawców zawierania w wystawianych świadectwach pracy m.in. informacji o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich – urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Określono też nowy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jak wystawiać te dokumenty od 1 stycznia 2017 r.