wtorek, 20 czerwiec 2017 18:46

Wystawienie świadectwa pracy do umów na czas określony tylko do 30 czerwca 2017 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony lub okres próbny zakładają 7-dniowy termin wydania tego dokumentu pracownikowi. Ustawodawca przewidział jednak przepisy przejściowe, zgodnie z którymi dla okresów zakończonych przed 1 stycznia 2017 r., świadectwo należy wystawić w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Sprawdź, jak w praktyce liczyć termin na wystawienie świadectwa pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wystawiania świadectwa pracy pracownikom zatrudnianym na umowy terminowe. Nowe przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi przed 1 stycznia 2017 r., w przypadku gdy pracownik zatrudniony był u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub czas określony, pracodawca wystawiał świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich. Jeśli umowa taka została rozwiązana lub wygasła przed upływem tego terminu, świadectwo należało wystawić w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 

Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 97 § 1-2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy – jeżeli nie zamierza zawrzeć z nim kolejnego stosunku pracy – w ciągu 7 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniego.

Obowiązek wydania świadectwa pracy nie obejmuje pracodawcy, który zamierza w ciągu 7 dni zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę. W takim wypadku świadectwo wydaje się wyłącznie na wniosek pracownika złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj kolejnych zawieranych umów.

 

Wystawianie świadectwa pracy – przepisy przejściowe

W art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. zawarto regulacje przejściowe dotyczące wystawiania świadectwa pracy do umowy terminowej. W przepisie tym czytamy:

Art. 22.  1. Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 11 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Na podstawie powyższego przepisu można więc wyróżnić dwie sytuacje:

 • Gdy w dniu 1 stycznia 2017 r. trwała między stronami umowa na czas określony lub okres próbny, zawarta przed tą datą: w takim wypadku świadectwo pracy wydaje się na nowych zasadach
 • Gdy w dniu 31 grudnia 2017 r. zakończeniu uległa umowa na czas określony lub okres próbny, co do której nie minął jeszcze 24-miesięczny okres na wydanie świadectwa pracy zgodnie ze „starymi” zasadami: w takim wypadku pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy za okresy zatrudnienia zakończone w dniu 1 stycznia 2017 r., za które do tej pory nie wydano świadectwa pracy, w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 1 stycznia 2017 r.

 

W praktyce oznacza to, iż za zakończone przed 1 stycznia 2017 r. okresy terminowego zatrudnienia, świadectwo pracy należy wydać w terminie do 30 czerwca 2017 r. Obowiązek ten dotyczy także sytuacji, gdy na dzień 1 stycznia 2017 r. pracownik pozostaje w stosunku pracy z danym pracodawcą na podstawie kolejnej terminowej umowy o pracę.

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy przed 30 czerwca 2017 r., jeśli z takim wnioskiem wystąpi pracownik. W takim wypadku pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy – licząc od dnia złożenia wniosku. Przy czym należy pamiętać, iż wniosek taki może dotyczyć wyłącznie okresów zatrudnienia zakończonych na dzień 1 stycznia 2017 r., za które nie wydano jeszcze świadectwa pracy.

 

Czytaj też: Nowy wzór świadectwa pracy od 1 czerwca 2017 r.

Czytany 14041 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 20 czerwiec 2017 18:54

Artykuły powiązane

 • Nowy wzór świadectwa pracy od 1.06.2017 Nowy wzór świadectwa pracy od 1.06.2017

  Wydłużenie terminu na sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy, doprecyzowanie kwestii przekazania świadectwa drogą pocztową w sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie może ono zostać przekazane w terminie oraz nowe regulacje dotyczące treści świadectwa pracy wystawianego przez agencję pracy – te i inne zmiany w przepisach zostały wprowadzone od 1 czerwca 2017 r. Zobacz, jak wygląda nowy wzór świadectwa pracy określony w rozporządzeniu.

 • Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017 Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017

  Przepisy nowego rozporządzenia wymagają od pracodawców zawierania w wystawianych świadectwach pracy m.in. informacji o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich – urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Określono też nowy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jak wystawiać te dokumenty od 1 stycznia 2017 r.

 • Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017 Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017

  Podwyższenie płacy minimalnej to tylko jedna ze zmian, które rząd planuje wprowadzić w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, ile od nowego roku wyniesie minimalne wynagrodzenie i jakie inne korzyści odniosą pracownicy w związku z nowymi przepisami.

 • Od 1 września 2016 r. pracownik musi otrzymać umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy Od 1 września 2016 r. pracownik musi otrzymać umowę o pracę przed rozpoczęciem pracy

  Ukrócenie praktyki zatrudniania pracowników „na czarno” i wzrost legalnego zatrudnienia – taki cel mają nowe przepisy Kodeksu pracy. Od 1 września 2016 r. pracodawcy będą musieli przekazać pracownikowi umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie warunków umowy – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Sprawdź, co zmieniło się w przepisach i jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Kodeks pracy: Jak sporządzić umowę o pracę w 2016 r. Kodeks pracy: Jak sporządzić umowę o pracę w 2016 r.

  Zmiany w Kodeksie pracy od 22 lutego 2016 r. dotyczą przede wszystkim zasad zawierania umów o pracę na czas określony. Pracodawcy powinni pamiętać, że zmienił się wzór umowy o pracę zawieranej z pracownikiem - pojawiła się w niej dodatkowa pozycja, uzupełniana w szczególnych okolicznościach. Dowiedz się, jak prawidłowo sporządzić umowę o pracę w 2016 r. i zobacz aktualny wzór takiego dokumentu.