wtorek, 18 lipiec 2017 19:47

Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Zmianom uległy aż 22 wzory formularzy KRS, m.in. wniosków o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę danych. Nowymi drukami należy posługiwać się już od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Sprawdź, jakie wzory formularzy KRS uległy zmianom, a jakie pozostały w dotychczasowym kształcie i pobierz aktualne druki.

Dnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1288). Wprowadziło ono nowe wzory dla aż 22 formularzy KRS, dotyczących m.in. rejestracji spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wniosków dotyczących zmiany ich danych w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Zmianie nie uległ m.in. druk KRS-Z30 dotyczący składania sprawozdań finansowych – to ważna informacja dla podmiotów, które sprawozdanie takie składają w pierwszej połowie lipca.

 

Ważne!

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe wzory formularzy KRS:

KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa;

KRS-W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna;

KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością;

KRS-W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna;

KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;

KRS-W6 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej;

KRS-W7 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

KRS-W8 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo asekuracji wzajemnej;

KRS-W10 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;

KRS-W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;

KRS-Z1 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska;

KRS-Z2 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo – akcyjna;

KRS-Z3 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;

KRS-Z10 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;

KRS-WH - Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

KRS-WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

KRS-ZH - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców;

KRS-W12 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;

KRS-Z12 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, KRS-W13 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska;

KRS-Z13 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska;

KRS-W14 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska.

 

Nowymi formularzami należy posługiwać się od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r.

 

Kliknij po aktualne druki KRS

 

Czytaj też: Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym i KRS w 2017 r.

Czytany 6428 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 18 lipiec 2017 20:09

Artykuły powiązane

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

  Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

 • Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym i KRS w 2017 r. Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym i KRS w 2017 r.

  Jednostki zobowiązane do przekazania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dopełnić tego obowiązku w ciągu 15 od zatwierdzenia tego dokumentu. Sprawdź, do kiedy w praktyce należy to zrobić, w jakiej formie złożyć sprawozdanie finansowe, kiedy minął termin przekazania dokumentów do urzędu skarbowego i jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania za 2016 r.

 • Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14

  W związku ze zmianami dotyczącymi zasad rozliczania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, zaszła konieczność zmodyfikowania wzorów deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe formularze, kto może jeszcze korzystać ze „starych” wzorów i pobierz aktualne druki.

 • Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu? Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany