wtorek, 18 lipiec 2017 19:47

Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r.

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Zmianom uległy aż 22 wzory formularzy KRS, m.in. wniosków o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę danych. Nowymi drukami należy posługiwać się już od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Sprawdź, jakie wzory formularzy KRS uległy zmianom, a jakie pozostały w dotychczasowym kształcie i pobierz aktualne druki.

Dnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1288). Wprowadziło ono nowe wzory dla aż 22 formularzy KRS, dotyczących m.in. rejestracji spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wniosków dotyczących zmiany ich danych w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Zmianie nie uległ m.in. druk KRS-Z30 dotyczący składania sprawozdań finansowych – to ważna informacja dla podmiotów, które sprawozdanie takie składają w pierwszej połowie lipca.

 

Ważne!

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe wzory formularzy KRS:

KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa;

KRS-W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna;

KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością;

KRS-W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna;

KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia;

KRS-W6 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej;

KRS-W7 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

KRS-W8 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo asekuracji wzajemnej;

KRS-W10 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;

KRS-W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa;

KRS-Z1 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska;

KRS-Z2 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo – akcyjna;

KRS-Z3 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;

KRS-Z10 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji;

KRS-WH - Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

KRS-WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

KRS-ZH - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców;

KRS-W12 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych;

KRS-Z12 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, KRS-W13 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska;

KRS-Z13 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska;

KRS-W14 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska.

 

Nowymi formularzami należy posługiwać się od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli od 1 lipca 2017 r.

 

Kliknij po aktualne druki KRS

 

Czytaj też: Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym i KRS w 2017 r.

Czytany 11986 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 18 lipiec 2017 20:09

Artykuły powiązane

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

  Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

 • Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym i KRS w 2017 r. Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym i KRS w 2017 r.

  Jednostki zobowiązane do przekazania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dopełnić tego obowiązku w ciągu 15 od zatwierdzenia tego dokumentu. Sprawdź, do kiedy w praktyce należy to zrobić, w jakiej formie złożyć sprawozdanie finansowe, kiedy minął termin przekazania dokumentów do urzędu skarbowego i jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania za 2016 r.