poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:38

Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

Prawo do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych pracownikom o kwotę 46,33 zł miesięcznie przysługuje pracodawcom, którzy dysponują złożonym przez danego pracownika oświadczeniem PIT-2. Zachowuje ono swoją moc prawną, jeśli zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352). Określa ono wzory druków oświadczeń PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, a także deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

 

W oświadczeniu PIT-2 pracownik potwierdza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy,
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • dany zakład pracy jest właściwy do stosowania zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy

 

W roku 2018 w zakresie obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy obowiązują pracodawców te same zasady, które obowiązywały w roku 2017. Obliczoną zaliczkę miesięczną pomniejsza się o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT, czyli 46,33 zł. Jednakże można tę kwotę stosować tylko za miesiące od początku roku do miesiąca, w którym dochód pracownika w danym zakładzie pracy przekroczy kwotę górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej – z tym miesiącem włącznie. W 2018 r. kwota ta, podobnie jak w roku poprzednim, wynosi 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następującego po tym miesiącu, pracodawca zaprzestaje stosowania kwoty zmniejszającej.

 

Ważne!

PIT-2(5) – taka wersja oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje dla przychodów od 1 stycznia 2018 r.

 

Złożenie oświadczenia PIT-2 nie jest wymagane, jeśli stan faktyczny podany w pierwotnym oświadczeniu się nie zmienił – dokumentu tego nie trzeba składać co roku. Jeśli jednak w latach poprzednich pracownik nie spełniał warunków do złożenia PIT-2, jednak spełnia je w roku 2018 r., może złożyć oświadczenie – musi to jednak zrobić przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r., ponieważ tylko wtedy dokument ten zachowuje moc prawną.

 

Uwaga!

Pracownicy, którzy w 2018 r. chcą złożyć oświadczenie PIT-2, muszą to zrobić przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w tym roku.

 

Kliknij i pobierz aktualny wzór oświadczenia PIT-2 i innych druków

Czytany 6056 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:47

Artykuły powiązane

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r. Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r.

  Zmianom uległy aż 22 wzory formularzy KRS, m.in. wniosków o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę danych. Nowymi drukami należy posługiwać się już od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Sprawdź, jakie wzory formularzy KRS uległy zmianom, a jakie pozostały w dotychczasowym kształcie i pobierz aktualne druki.

 • Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku

  Płatnik ma prawo dokonywać zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie wtedy, gdy podatnik terminowo złoży oświadczenie PIT-2A. W związku z nowelizacją przepisów w zakresie kwoty zmniejszającej podatek wprowadzono zmiany w formularzach PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3. Sprawdź, jakie wersje obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

  Zmiana przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku wymagała zmodyfikowania zasad pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Wprowadzono też nowy wzór oświadczenia PIT-2. Pracodawcy muszą pamiętać, iż oświadczenie to zachowuje moc prawną wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 • Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14

  W związku ze zmianami dotyczącymi zasad rozliczania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, zaszła konieczność zmodyfikowania wzorów deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe formularze, kto może jeszcze korzystać ze „starych” wzorów i pobierz aktualne druki.