poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:38

Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

Oceń ten artykuł
(24 głosów)

Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

Prawo do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych pracownikom o kwotę 46,33 zł miesięcznie przysługuje pracodawcom, którzy dysponują złożonym przez danego pracownika oświadczeniem PIT-2. Zachowuje ono swoją moc prawną, jeśli zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352). Określa ono wzory druków oświadczeń PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3, a także deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

 

W oświadczeniu PIT-2 pracownik potwierdza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy,
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • dany zakład pracy jest właściwy do stosowania zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy

 

W roku 2018 w zakresie obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy obowiązują pracodawców te same zasady, które obowiązywały w roku 2017. Obliczoną zaliczkę miesięczną pomniejsza się o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT, czyli 46,33 zł. Jednakże można tę kwotę stosować tylko za miesiące od początku roku do miesiąca, w którym dochód pracownika w danym zakładzie pracy przekroczy kwotę górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej – z tym miesiącem włącznie. W 2018 r. kwota ta, podobnie jak w roku poprzednim, wynosi 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następującego po tym miesiącu, pracodawca zaprzestaje stosowania kwoty zmniejszającej.

 

Ważne!

PIT-2(5) – taka wersja oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje dla przychodów od 1 stycznia 2018 r.

 

Złożenie oświadczenia PIT-2 nie jest wymagane, jeśli stan faktyczny podany w pierwotnym oświadczeniu się nie zmienił – dokumentu tego nie trzeba składać co roku. Jeśli jednak w latach poprzednich pracownik nie spełniał warunków do złożenia PIT-2, jednak spełnia je w roku 2018 r., może złożyć oświadczenie – musi to jednak zrobić przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r., ponieważ tylko wtedy dokument ten zachowuje moc prawną.

 

Uwaga!

Pracownicy, którzy w 2018 r. chcą złożyć oświadczenie PIT-2, muszą to zrobić przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w tym roku.

 

Kliknij i pobierz aktualny wzór oświadczenia PIT-2 i innych druków

Czytany 26089 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 20:47

Artykuły powiązane

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r. Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r.

  Pomniejszone zaliczki na podatek dochodowy mogą wpłacać pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniem PIT-2 danego pracownika. Aby zachowało ono moc prawną, musi być złożone w terminie i na właściwej wersji formularza. Sprawdź, na czym polega obniżanie zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i kto może z niego korzystać. Pobierz też aktualny druk PIT-2 na 2019 r.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r. Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r.

  Zmianom uległy aż 22 wzory formularzy KRS, m.in. wniosków o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę danych. Nowymi drukami należy posługiwać się już od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Sprawdź, jakie wzory formularzy KRS uległy zmianom, a jakie pozostały w dotychczasowym kształcie i pobierz aktualne druki.

 • Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku

  Płatnik ma prawo dokonywać zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie wtedy, gdy podatnik terminowo złoży oświadczenie PIT-2A. W związku z nowelizacją przepisów w zakresie kwoty zmniejszającej podatek wprowadzono zmiany w formularzach PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3. Sprawdź, jakie wersje obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

  Zmiana przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku wymagała zmodyfikowania zasad pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Wprowadzono też nowy wzór oświadczenia PIT-2. Pracodawcy muszą pamiętać, iż oświadczenie to zachowuje moc prawną wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.