czwartek, 26 październik 2017 21:03

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Wkrótce wszyscy czynni podatnicy VAT będą musieli każdego miesiąca przesyłać elektronicznie dane z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotyczy to nawet tych podmiotów, które obecnie wciąż prowadzą tę ewidencję w formie papierowej – od 1 stycznia 2018 r. wejdą bowiem w życie przepisy, które pozbawią ich takiej możliwości. Sprawdź, czym jest JPK_VAT i jak w praktyce wygląda comiesięczne przesyłanie tych plików.

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) weszły w życie 1 lipca 2016 r. Zobowiązały one wszystkich podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania organom podatkowym danych z tych ksiąg w formie plików o ujednoliconej strukturze i w określonym formacie.

 

Ustawodawca przewidział jednak wprowadzenie okresu przejściowego na wdrożenie nowych obowiązków dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Zbliża się termin, w którym obowiązek przesyłania plików JPK_VAT obejmie najmniejsze podmioty.

 

JPK_VAT dla wszystkich już od 2018 r.

Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 201), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przesyłania drogą elektroniczną Szefowi Administracji Skarbowej plików JPK z ewidencją VAT – bez wezwania, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dotyczy to zarówno podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne, jak i podmiotów korzystających z kwartalnego rozliczania VAT.

 

Zgodnie z regulacjami ustawy nowelizacyjnej, największe podmioty mają obowiązek przesyłać pliki JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r. Podatników spełniających wymogi określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dla zachowania statusu małego lub średniego przedsiębiorcy obowiązek ten objął z dniem 1 stycznia 2017 r. Natomiast mikroprzedsiębiorcy czas na wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego mają do 1 stycznia 2018 r. Pierwsze pliki JPK_VAT będą musieli przesłać już za styczeń 2018 r.

 

Oznacza to, iż od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych będą musieli wysyłać pliki JPK_VAT. Należy przy tym podkreślić, iż od 1 stycznia 2018 r. do przepisów ustawy o VAT zostanie dodany art. 109 ust. 8a w brzmieniu:

Art. 109

(…)

8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

 

Objęcie podatników wymogiem prowadzenia rejestrów w VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych w praktyce oznacza, iż od 1 stycznia 2018 r. żaden czynny podatnik VAT nie będzie mógł prowadzić tej ewidencji w formie papierowej. Tym samym obowiązek przesyłania plików JPK_VAT obejmie wszystkich czynnych podatników VAT bez wyjątku.

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania plików JPK_VAT – każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.

 

Za program komputerowy uznaje się nie tylko systemy dedykowane do prowadzenia rejestrów VAT, ale też programy biurowe, takie jak arkusze kalkulacyjne (np. Excel) czy edytory tekstu. Trzeba jednak przyznać, iż dla podatników stosujących programy nieprzeznaczone stricte do prowadzenia rejestrów VAT comiesięczne przesyłanie plików JPK_VAT będzie bardzo utrudnione. Wiele przedsiębiorstw decyduje się już teraz wdrożyć odpowiednie systemy dedykowane do prowadzenia rejestrów VAT (np. Rachmistrz nexo czy Rachmistrz GT) – użytkownicy takich programów mają ułatwione zadanie. Systemy te mają opcje tworzenia plików JPK_VAT z danych zgromadzonych w programie i umożliwiają elektroniczną wysyłkę plików poprzez komunikację z serwisem Ministerstwa Finansów a także pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Inne struktury JPK

Dla Jednolitego Pliku Kontrolnego, czyli zestawu informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres, przesłanego w określonym schemacie xml, określono w sumie siedem struktur. Pozostałe, poza JPK_VAT, to:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

 

Powyższe pliki JPK przekazuje się na żądanie organu podatkowego. Duże przedsiębiorstwa muszą udostępniać dane w formie plików JPK już od 1 lipca 2016 r. Natomiast podmioty spełniające warunki dla zachowania statusu małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców obowiązek ten obejmie od 1 lipca 2018 r.

 

Według danych Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia 2018 r. do grona podatników zobowiązanych do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania plików JPK_VAT dołączy 1,6 mln mikroprzedsiębiorców. Jak podkreśla resort finansów, rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy ma polepszyć sytuację przedsiębiorców i wspierać uczciwą konkurencję. Zmiany mają też wpłynąć na ograniczenie kontroli ze strony służb skarbowych. Resort zachęca mikroprzedsiębiorcow, aby już teraz przesyłali pliki JPK_VAT – dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. Dzięki temu uzyskają szybszy zwrot podatku (nawet 25 dni zamiast 60) i nauczą się prawidłowo tworzyć i przesyłać tego rodzaju pliki jeszcze przed wysyłką obowiązkową.

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym czytaj w Poradniku

 

Programy dla firm gotowe na JPK_VAT – zobacz naszą ofertę

Czytany 482 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 październik 2017 21:17

Artykuły powiązane

 • JPK w InsERT nexo JPK w InsERT nexo

  Od 1 lipca 2016 r. zaczął obowiązywać przepis art. 193a w ustawie Ordynacja podatkowa, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie, co oznacza, że organy te mają prawo żądania Jednolitego Pliku Kontrolnego od podatników prowadzących księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Obowiązek generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy od 1 lipca 2016 r. dużych przedsiębiorców, a od dnia 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy.

 • JPK w InsERT GT JPK w InsERT GT

  Od 1 lipca 2016 przedsiębiorcy mają obowiązek udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w postaci elektronicznej w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od tej daty obowiązek ten dotyczy dużych firm, a małe i średnie będą musiały posługiwać się JPK od 1 lipca 2018. Już teraz mogą przekazywać organom podatkowym dane w postaci JPK, dzięki czemu mogą uniknąć wizyty pracowników kontroli podatkowej w siedzibie swojej firmy.

 • Wystawianie faktur w 2018 r. – kiedy wejdzie Centralny Rejestr Faktur? Wystawianie faktur w 2018 r. – kiedy wejdzie Centralny Rejestr Faktur?

  Pilotażowa wersja systemu miała zostać uruchomiona w połowie 2017 r. – tymczasem wciąż trwają prace koncepcyjne nad Centralnym Rejestrem Faktur. Rząd nie zrezygnował jednak z tego projektu. Sprawdź, jak będzie wyglądało fakturowanie po wdrożeniu CRF i dlaczego w 2018 r. wszyscy podatnicy VAT będą musieli wystawiać faktury elektronicznie za pomocą programów komputerowych. 

 • Centralny Rejestr Faktur. Jak wystawić fakturę w 2018 r. Centralny Rejestr Faktur. Jak wystawić fakturę w 2018 r.

  Wraz z nałożeniem obowiązku przekazywania plików JPK na pozostałe podmioty prowadzące księgi przy użyciu programów komputerowych, skończy się na dobre era wystawiania faktur ręcznie. Wszystko za sprawą nowelizacji przepisów dot. VAT, o których wiadomo już od jakiegoś czasu. Sprawdź, jak będziemy wystawiać faktury w 2018 r.

 • Czy JPK wyciąg bankowy wejdzie od 1 września 2017 r.? Czy JPK wyciąg bankowy wejdzie od 1 września 2017 r.?

  Nowy obowiązek codziennego przesyłania wyciągów bankowych w formie plików JPK_WB ma objąć wszystkich podatników z wyjątkiem najmniejszych podmiotów i jednostek sektora finansów publicznych. Sprawdź, kto będzie odpowiedzialny za przesyłanie plików JPK_WB i jaka jest szansa, iż zmienione przepisy wejdą w życie już 1 września 2017 r.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany