poniedziałek, 12 luty 2018 10:53

Zawieszenie działalności a obowiązek przesyłania JPK_VAT

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Ministerstwo Finansów wyjaśnia kolejne wątpliwości podatników związane z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Tym razem dotyczą one sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej – czy za okresy rozliczeniowe, w których działalność była zawieszona, również trzeba przesyłać pliki JPK_VAT? Dowiedz się, kiedy podatnik jest zwolniony z tego obowiązku, a kiedy mimo wszystko musi składać deklaracje podatkowe, w tym pliki JPK_VAT.

Zbliża się termin pierwszego obowiązkowego przesłania plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców – ostatnią grupę podatników, która mogła w tym względzie korzystać z okresu przejściowego na przygotowanie swoich działalności do nowych wymogów. Pliki JPK zawierające dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT ze stycznia 2018 r. należy przesłać do poniedziałku 26 lutego 2018 r.

 

Jednolity Plik Kontrolny od samego początku wzbudza wśród podatników wiele wątpliwości i pytań. Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej publikowało już wiele odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców. W związku z tym, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT objął tysiące najmniejszych podmiotów, w tym wiele jednoosobowych firm, powstało pytanie o obowiązek przesyłania tych plików w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Wyjaśnienie tej kwestii resort finansów zamieścił w komunikatach na swojej stronie internetowej.

 

Zawieszona działalność – czy muszę przesłać plik JPK_VAT?

Aby rozwiać wątpliwości podatników, resort finansów posłużył się art. 99 ust. 7a ustawy o VAT:

Art. 99

(…)

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

 

Zgodnie z powyższym przepisem, za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie działalności gospodarczej, nie trzeba składać deklaracji podatkowych, m.in. VAT-7 i VAT-7K. Przekłada się to także na brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT. Jeśli w ewidencjach tych nie ma zapisów, nie ma też obowiązku przesyłania plików JPK_VAT za okresy zawieszenia.

 

Kiedy konieczne jest przesłanie JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności

W pewnych okolicznościach jednak zachodzi obowiązek przesyłania plików JPK_VAT za okresy rozliczeniowe, w których działalność podlegała zawieszeniu. Może to dotyczyć np. miesięcy, w których podatnik dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W takiej sytuacji konieczne jest bowiem uzupełnienie ewidencji VAT, a co za tym idzie także złożenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz miesięcznego pliku JPK_VAT.

 

Wykaz czynności, których wykonanie pozbawia podatnika zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych za okres zawieszenia działalności gospodarczej, znajduje się w art. 99 ust. 7b ustawy:

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

1) (uchylony)

2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

 

Terminowe złożenie pliku JPK_VAT jest bardzo ważne. Jednolity Plik Kontrolny ma bowiem charakter informacji podatkowej, a konsekwencją niezłożenia go w terminie mogą być surowe sankcje karno-skarbowe. Niezłożenie JPK_VAT w terminie może zostać potraktowane jako wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe. Kara może wynieść od 200 zł do nawet kilkunastu milionów zł. Warto więc dbać o terminowe dopełnienie obowiązków podatkowych.

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym czytaj w Poradniku

Czytany 154 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 luty 2018 13:06

Artykuły powiązane

 • Termin wysłania JPK_VAT za styczeń przez mikroprzedsiębiorców Termin wysłania JPK_VAT za styczeń przez mikroprzedsiębiorców

  Wszyscy czynni podatnicy VAT, w tym taksówkarze, rolnicy oraz podatnicy rozliczający zryczałtowany podatek od prywatnego najmu od 1 stycznia 2018 r. muszą co miesiąc przesyłać pliki JPK_VAT. Sprawdź, kiedy mija termin pierwszego obowiązkowego przesłania tych plików przez mikroprzedsiębiorców. Dowiedz się też, jakie dane powinien zawierać JPK_VAT i czy jego przesłanie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

 • Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT

  Choć wydawałoby się, że już wszystkie wątpliwości dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały wyjaśnione, pojawiły się nowe pytania podatników. Ministerstwo Finansów odpowiada na nie na swojej oficjalnej stronie internetowej. Sprawdź, czy przesłanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku złożenia w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i do kiedy mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać pierwsze obowiązkowe pliki z ewidencjami zakupu i sprzedaży VAT.

 • W 2018 r. JPK_VAT składają wszyscy podatnicy, w tym taksówkarz i rolnik W 2018 r. JPK_VAT składają wszyscy podatnicy, w tym taksówkarz i rolnik

  Obowiązek przesyłania drogą elektroniczną plików JPK_VAT dotyczy wszystkich podatników VAT – także rolników i taksówkarzy rozliczających się ryczałtem. Sprawdź, kogo dokładnie od 1 stycznia 2018 r. objął nowy obowiązek, kto jest z niego zwolniony i jak w praktyce należy składać pliki JPK_VAT.

 • Najem prywatny a pliki JPK_VAT Najem prywatny a pliki JPK_VAT

  Kwestia ujmowania w deklaracji VAT, a co za tym idzie także w pliku JPK_VAT, obrotu z wynajmu nieruchomości niebędącej składnikiem majątku firmy budzi wątpliwości przedsiębiorców. Aby je rozwiać, należy posłużyć się interpretacjami indywidualnymi oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów. Dowiedz się, jak traktować najem prywatny w świetle obowiązku przesyłania plików JPK_VAT i czy obowiązek ten dotyczy także podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

 • Kalendarium zmian w VAT 2018 Kalendarium zmian w VAT 2018

  Trzy ustawy nowelizacyjne wprowadziły istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Modyfikacje te dotyczą przede wszystkim kwestii elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, wysyłki deklaracji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Cyfryzacja życia przedsiębiorców ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego, ale nie tylko – wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w istotny sposób przekłada się na sprawną pracę przedsiębiorstwa, oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby pomyłek.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany