poniedziałek, 12 luty 2018 10:53

Zawieszenie działalności a obowiązek przesyłania JPK_VAT

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Ministerstwo Finansów wyjaśnia kolejne wątpliwości podatników związane z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Tym razem dotyczą one sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej – czy za okresy rozliczeniowe, w których działalność była zawieszona, również trzeba przesyłać pliki JPK_VAT? Dowiedz się, kiedy podatnik jest zwolniony z tego obowiązku, a kiedy mimo wszystko musi składać deklaracje podatkowe, w tym pliki JPK_VAT.

Zbliża się termin pierwszego obowiązkowego przesłania plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców – ostatnią grupę podatników, która mogła w tym względzie korzystać z okresu przejściowego na przygotowanie swoich działalności do nowych wymogów. Pliki JPK zawierające dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT ze stycznia 2018 r. należy przesłać do poniedziałku 26 lutego 2018 r.

 

Jednolity Plik Kontrolny od samego początku wzbudza wśród podatników wiele wątpliwości i pytań. Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej publikowało już wiele odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorców. W związku z tym, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania plików JPK_VAT objął tysiące najmniejszych podmiotów, w tym wiele jednoosobowych firm, powstało pytanie o obowiązek przesyłania tych plików w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. Wyjaśnienie tej kwestii resort finansów zamieścił w komunikatach na swojej stronie internetowej.

 

Zawieszona działalność – czy muszę przesłać plik JPK_VAT?

Aby rozwiać wątpliwości podatników, resort finansów posłużył się art. 99 ust. 7a ustawy o VAT:

Art. 99

(…)

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

 

Zgodnie z powyższym przepisem, za okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie działalności gospodarczej, nie trzeba składać deklaracji podatkowych, m.in. VAT-7 i VAT-7K. Przekłada się to także na brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT. Jeśli w ewidencjach tych nie ma zapisów, nie ma też obowiązku przesyłania plików JPK_VAT za okresy zawieszenia.

 

Kiedy konieczne jest przesłanie JPK_VAT pomimo zawieszenia działalności

W pewnych okolicznościach jednak zachodzi obowiązek przesyłania plików JPK_VAT za okresy rozliczeniowe, w których działalność podlegała zawieszeniu. Może to dotyczyć np. miesięcy, w których podatnik dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W takiej sytuacji konieczne jest bowiem uzupełnienie ewidencji VAT, a co za tym idzie także złożenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz miesięcznego pliku JPK_VAT.

 

Wykaz czynności, których wykonanie pozbawia podatnika zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych za okres zawieszenia działalności gospodarczej, znajduje się w art. 99 ust. 7b ustawy:

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie dotyczy:

1) (uchylony)

2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem;

4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

 

Terminowe złożenie pliku JPK_VAT jest bardzo ważne. Jednolity Plik Kontrolny ma bowiem charakter informacji podatkowej, a konsekwencją niezłożenia go w terminie mogą być surowe sankcje karno-skarbowe. Niezłożenie JPK_VAT w terminie może zostać potraktowane jako wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe. Kara może wynieść od 200 zł do nawet kilkunastu milionów zł. Warto więc dbać o terminowe dopełnienie obowiązków podatkowych.

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym czytaj w Poradniku

Czytany 1147 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 luty 2018 13:06

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.