środa, 07 luty 2018 18:52

Kasa fiskalna w każdym cyrku w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Kolejna duża grupa przedsiębiorców została objęta obowiązkiem stosowania kas fiskalnych – to podatnicy świadczący usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przestawienia cyrkowe. Sprawdź, od kiedy cyrki muszą mieć kasy fiskalne w 2018 r., co w praktyce oznacza nowy obowiązek i dlaczego warto już teraz rozejrzeć się za odpowiednim urządzeniem.

Nowe przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych zobowiązały kolejne grupy podatników do stosowania tego urządzenia bez względu na wartość osiąganego obrotu.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Ten nowy akt prawny nie likwiduje najpopularniejszego zwolnienia z kas – zwolnienia podmiotowego przysługującego podmiotom, których obrót roczny nie przekracza 20.000 zł lub kwoty mniejszej liczonej w proporcji w przypadku rozpoczęcia sprzedaży w trakcie roku. Rozszerzony został natomiast katalog czynności, które z tego zwolnienia nie mogą korzystać.

 

Kasy fiskalne w cyrkach w 2018 r.

W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas znalazł się następujący zapis:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(...)
2) świadczenia usług:
(...)
k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

 

Oprócz cyrków obowiązkiem stosowania kas fiskalnych w 2018 r. objęte zostały także m.in. dyskoteki, sale taneczne, wesołe miasteczka, parki rozrywki i kantory.

 

Świadczenie usług kulturalnych i rozrywkowych w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oznacza, iż podatnik nie może korzystać nie tylko ze zwolnienia podmiotowego, ale też praktycznie ze wszystkich innych zwolnień z kas. Jedynym wyjątkiem jest zwolnienie dla świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników, określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

 

Należy również podkreślić, iż wykonywanie czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia obliguje podatnika do rejestrowania na kasie fiskalnej całości sprzedaży. Jeśli więc przykładowo cyrk oprócz biletów wstępu sprzedaje też np. pamiątki lub przekąski, sprzedaż taka również musi być ewidencjonowana za pomocą kasy.

 

Termin wprowadzenia kas w cyrku

Od kiedy cyrki muszą mieć kasy fiskalne? Ustawodawca nie wymaga od nich stosowania urządzenia od razu po wejściu w życie nowych przepisów – na przygotowanie się do tego dał aż 3 miesiące. To spora nowość w porównaniu z poprzednimi rozporządzeniami, które na wprowadzenie kasy dawały podatnikom tylko 2 miesiące od wejścia w życie przepisów rozszerzających katalog wyłączeń ze zwolnień z kas.

Wszystkie cyrki muszą mieć kasy fiskalne od 1 kwietnia 2018 r. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, termin taki wynika z faktu, iż podatnicy muszą mieć czas na zakup oraz instalację urządzenia fiskalnego. Warto także pomyśleć o zarezerwowaniu odpowiedniej ilości czasu m.in. na naukę obsługi urządzenia, zanim zacznie ono pracować w trybie fiskalnym i przejście w tym względzie szkolenia prowadzonego przez sewisanta kas. Wielu przedsiębiorców prowadzących cyrki już teraz kupuje kasy fiskalne, aby spokojnie zdążyć z wykonaniem wszystkich czynności i mieć zagwarantowany duży wybór różnych modeli urządzeń.

 

Ważne!

Kasa fiskalna w każdym cyrku musi zostać wprowadzona najpóźniej 1 kwietnia 2018 r.

 

Termin 1 kwietnia 2018 r. na wprowadzenie kasy dotyczy także podatników, którzy przez wejściem w życie nowych przepisów zaprzestali świadczenia usług w zakresie wstępu na przestawienia cyrkowe, ale wznowili lub wznowią je w 2018 r. Natomiast po 1 kwietnia 2018 r. rozpoczęcie wykonywania tych usług będzie wymagało rejestrowania sprzedaży na kasie już od pierwszej czynności.

 

Ulga na kasę fiskalną dla cyrku w 2018 r.

Każdy podatnik rozpoczynający prowadzenie ewidencji za pomocą kasy fiskalnej może skorzystać z ulgi do 700 zł na zakup takiego urządzenia. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, iż w 2018 r. w wyniku zmian w ustawie o VAT kwota takiego odliczenia lub zwrotu wzrośnie do 1.000 zł. Oczywiście skorzystanie z ulgi na kasę fiskalną wymaga od cyrku spełnienia wymagań określonych przez ustawodawcę. Jednym z nich jest terminowe wprowadzenie kasy w działalności.

 

Ministerstwo Finansów szacuje, iż dzięki rozszerzeniu katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas m.in. o usługi w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe w samym 2018 r. do budżetu państwa wpłynie dodatkowe 8,5 mln zł z tytułu poprawy ściągalności VAT.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 1104 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 luty 2018 19:32

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.