wtorek, 13 luty 2018 13:25

Kiedy kantor musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

W 2018 r. kolejne czynności zostaną objęte obowiązkiem ewidencjonowania na kasie bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika. Wśród nich znalazły się usługi w zakresie wymiany walut. Sprawdź, kto musi je rejestrować na kasie fiskalnej w 2018 r., a kto jest z tego obowiązku zwolniony. Dowiedz się też, kiedy kantor musi wprowadzić kasę w działalności i dlaczego wiele firm już teraz kupuje urządzenia.

Początek 2018 r. przyniósł kolejne zmiany w przepisach dotyczących stosowania zwolnień z kas fiskalnych. Wbrew obawom przedsiębiorców, większość preferencji w tym zakresie zostało zachowanych – w tym zwolnienie podmiotowe z kas przysługujące podatnikom osiągającym niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Wprowadziło ono istotne zmiany w porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym w poprzednim roku. Odczują je m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie wymiany walut.

 

Kasa fiskalna w kantorze w 2018 r.

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, w roku 2018 wykonywanie niektórych czynności pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego oraz większości innych zwolnień z kas fiskalnych. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas znalazły się m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępów na przedstawienia cyrkowe, usługi związane z rozrywką i rekreacją w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, a także usługi w zakresie wymiany walut.

 

W § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. m nowego rozporządzenia znajdujemy następujący zapis:

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
(…)
2) świadczenia usług:
(…)
m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Przepis powyższy wskazuje, iż od 2018 r. ze zwolnień z kas fiskalnych nie mogą korzystać kantory oraz inne podmioty świadczące usługi wymiany walut, z wyjątkiem banków i SKOK-ów.

 

Zmiana w załączniku do rozporządzenia

Dodanie usług w zakresie wymiany walut do katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej wymagało też modyfikacji poz. 25 załącznika do rozporządzenia. W załączniku tym wymieniono czynności zwolnione z kas przedmiotowo. W poprzednim stanie prawnym zapis ten wskazywał na zwolnienie dla usług finansowych i ubezpieczeniowych, natomiast od 1 stycznia 2018 r. zwolnieniu przedmiotowemu podlegają:

25

ex

64-66

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

 

Usługi wymiany walut – kiedy kantor może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Rozporządzenie określa nieliczne wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych. Czynności wymienione w § 4 tego aktu prawnego nie muszą być rejestrowane na kasie, jeśli spełniają warunki określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia – wymieniono tam zwolnienie dla świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników.

 

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, kantor nie musi ewidencjonować na kasie fiskalnej usług w zakresie wymiany walut, jeśli usługi te świadczone są wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Wyłączenie to może być zastosowane, jeśli sposób świadczenia usług spełnia wymagania określone w poz. 39 załącznika do rozporządzenia – wymieniono tam zwolnienie z kas fiskalnych dla świadczenia usług z zapłatą na rachunek. Należy jednak podkreślić, iż skorzystanie z tego zwolnienia wymaga łącznego spełnienia wszystkich warunków określonych w wymienionych przepisach. Tylko w takim wypadku kantor nie musi rejestrować usługi na kasie. W każdym pozostałym przypadku usługi w zakresie wymiany walut muszą być ewidencjonowane za pomocą tego urządzenia.

 

Pozycja 39 załącznika do rozporządzenia wskazuje, iż zwolnieniu z kas podlega:

39

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Kiedy kantor musi mieć kasę fiskalną – czy już od 1 stycznia 2018 r.?

Ustawodawca dał podatnikom świadczącym usługi w zakresie wymiany walut aż 3 miesiące na instalację kasy fiskalnej – licząc od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Kasa fiskalna w kantorze powinna być zaprogramowana, zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży najpóźniej 1 kwietnia 2018 r.

Oczywiście termin 1 kwietnia 2018 r. dotyczy podatników, którzy do tej pory zachowywali prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Obowiązuje on także w przypadku zaprzestania świadczenia usług w zakresie wymiany walut przed wejściem w życie nowych przepisów i wznowienia ich w 2018 r.

 

Ważne!

Terminem wprowadzenia kas fiskalnych we wszystkich kantorach jest 1 kwietnia 2018 r.

 

Czynności wymienione w § 4 rozporządzenia zasadniczo powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Jeśli więc podatnik rozpocznie świadczenie usług w zakresie wymiany walut po 1 kwietnia 2018 r., nie będzie go obowiązywał okres dostosowawczy – kasę fiskalną będzie musiał zakupić i zafiskalizować jeszcze przed obsługą pierwszego klienta.

 

Wiele kantorów już teraz zakupuje kasy fiskalne. Należy pamiętać, iż termin 1 kwietnia 2018 r. na wprowadzenie kasy w działalności obejmie sporą grupę podatników. Warto wcześniej rozejrzeć się za odpowiednim urządzeniem, ponieważ bliżej tego terminu wybór urządzeń może nie być już tak duży. Ponadto wcześniejsze zakupienie kasy pozwoli dobrze przygotować się do rozpoczęcia z nią pracy – przejść szkolenie z obsługi urządzenia i użytkować je jeszcze przed fiskalizacją, tak by dobrze poznać wszystkie funkcje. Dzięki temu, gdy stosowanie kasy stanie się obowiązkowe, użytkownik będzie obsługiwał urządzenie sprawnie i bez pomyłek.

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 992 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 luty 2018 13:31

Artykuły powiązane

 • Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r. Kasy fiskalne: Zmiany od 1 października 2018 r.

  Użytkowników kas i drukarek fiskalnych czeka wiele zmian. Wszystko za sprawą wprowadzenia na rynek kas fiskalnych online – urządzeń przesyłających dane o transakcjach do Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź, czym będą kasy online’owe i kto będzie musiał je mieć już od 2019 roku. Dowiedz się też, na czym będzie polegało leasingowanie kasy i dlaczego w nowym stanie prawnym nie uniknie się kary za brak przeglądu technicznego.

 • Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r. Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

  Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

 • Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r. Czy podatnik opodatkowany ryczałtem musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

  Przepisy ustawy o VAT wskazują wyraźnie, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także ryczałtowców. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą jednak korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej – przysługuje ono m.in. ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

 • Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r. Nowa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej w 2018 r.

  Polscy przedsiębiorcy zbyt często spóźniają się z dokonaniem okresowego przeglądu technicznego swoich kas fiskalnych – do takiego wniosku doszli twórcy projektu ustawy nowelizacyjnej, która ma wejść w życie już 1 października 2018 r. Aby zapobiec niedopełnianiu przez podatników swoich obowiązków, przewidziano wprowadzenie nowej sankcji. Za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej podatnik zapłaci 300 zł.

 • Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r. Jakie kary za brak kasy fiskalnej w 2018 r.

  Wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe – tak może zostać zakwalifikowany brak kasy fiskalnej pomimo wystąpienia takiego obowiązku. W praktyce przedsiębiorca musi liczyć się z karą od kilkuset, do nawet kilku milionów zł. Sprawdź, co grozi za brak kasy fiskalnej w 2018 r. i dlaczego lepiej nie zwlekać z instalacją urządzenia w działalności.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany