wtorek, 11 wrzesień 2018 19:28

Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT?

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Czynni podatnicy VAT, którzy rozpoczynają pracę z kasą fiskalną i spełnili warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – przysługującą im kwotę odliczają w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce. Dowiedz się też, czy ulgę można odliczyć przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym i co powinni zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.

Prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej przysługuje na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, może z niej skorzystać każdy podatnik rozpoczynający pracę z urządzeniem fiskalnym. Wymaga to jednak spełnienia warunków określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Wśród wymagań stawianych podatnikom chcącym skorzystać z ulgi na kasę fiskalną wymieniono m.in. złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania oraz terminowe wprowadzenie kasy w działalności. Ponadto konieczne jest też posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę.

Ulga na kasę fiskalną w 2018 r. wynosi 90% ceny zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Kwota ta nie zmieni się w związku z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej umożliwiającej wdrożenie tzw. kas fiskalnych online.

 

Jak ulgę na kasę fiskalną odliczają czynni podatnicy VAT

Przysługującą podatnikowi kwotę ulgi na kasę fiskalną odlicza się w deklaracji VAT – dotyczy to oczywiście podatników VAT czynnych. Należy pamiętać, iż w przypadku zakupu więcej niż jednej kasy przy rozpoczęciu ewidencjonowania, kwota ulgi ulega proporcjonalnemu powiększeniu – np. za dwie kasy uzyskamy 1.400 zł ulgi, za trzy – 2.100 zł itd.

Odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K można dokonać za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy kolejne. Przy czym nie ma obowiązku dokonania odliczenia tylko w jednej deklaracji.

 

Sposób odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT zależy od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca wykaże podatek należny wyższy od naliczonego, czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego.

Sytuacja jest najprostsza, jeśli przedsiębiorca w deklaracji VAT wykaże podatek do zapłaty, a kwota tego podatku jest równa kwocie przysługującej ulgi lub wyższa od niej. Wtedy odliczenia można dokonać w całości w jednej deklaracji VAT. Jeśli jednak podatek do zapłaty jest niższy niż kwota ulgi, odliczenia można dokonać w dwóch lub więcej deklaracjach VAT.

 

Gdy podatek naliczony jest wyższy niż należny

Przedsiębiorcy wykazujący podatek naliczony wyższy niż należny nie tracą prawa do dokonania odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT. Sposób postępowania w takim wypadku został uregulowany w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczania:

3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 

W zależności od kwoty podatku, jaką podatnik wykazuje w danych okresach rozliczeniowych, możliwe jest dowolne stosowanie opisanych powyżej metod dokonywania odliczeń.

 

Przykład

Firma ABC rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w czerwcu 2018 r. W deklaracji VAT-7 za czerwiec wykazała 450 zł podatku do zapłaty, w związku z czym dokonała odliczenia ulgi na kasę w wysokości 450 zł. W lipcu podatek naliczony przekroczył należny, w związku z czym odliczono 175 zł ulgi na kasę. Pozostałe 75 zł ulgi odliczono w deklaracji VAT-7 za sierpień, kiedy to podatek do zapłaty wyniósł 230 zł.

 

Ani rozporządzenie w sprawie odliczania, ani ustawa o VAT nie określają końcowego terminu, w którym można dokonać odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT. Nigdzie też nie wspomniano, żeby odliczenie „podzielone” musiało być realizowane w okresach rozliczeniowych następujących po sobie. Podatnik ma więc w tej kwestii dużą dowolność – może skorzystać z ulgi na kasę w pasującym mu terminie.

 

Podatnicy zwolnieni z VAT – jak skorzystają z ulgi

Z oczywistych względów podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku, nie mogą dokonać odliczenia przysługującej im ulgi w deklaracji VAT. Wciąż jednak mają prawo z niej skorzystać. Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, składają oni do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Urząd natomiast dokonuje zwrotu określonej kwoty na rachunek podatnika wskazany we wniosku – ma na to 25 dni od złożenia dokumentu.  

Dostępne akty prawne nie określają sformalizowanego wzoru takiego wniosku. W § 4 rozporządzenia w sprawie odliczania wskazano jednak, jakie informacje powinien zawierać.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne w Warszawie – sprawdź naszą ofertę!

Czytany 6956 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 wrzesień 2018 19:36

Artykuły powiązane

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Kto musi zwrócić ulgę na kasę fiskalną w 2018 r. Kto musi zwrócić ulgę na kasę fiskalną w 2018 r.

  Spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej lub zaprzestanie używania urządzenia – to najczęstsze, choć nie jedyne okoliczności wymagające od podatnika zwrotu uzyskanej ulgi na kasę. Sprawdź, jak nie stracić prawa do ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. A jeśli niestety już je straciłeś - dowiedz się, jak w praktyce dokonać zwrotu odliczonej kwoty.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Kiedy można zrezygnować z używania kasy fiskalnej? Kiedy można zrezygnować z używania kasy fiskalnej?

  Zmiana profilu działalności, ograniczenie sprzedaży wyłącznie do innych podmiotów gospodarczych, wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych z kas przedmiotowo – wszystkie te okoliczności mogą uprawniać podatnika do rezygnacji z używania kasy fiskalnej. Często jednak  musi się on liczyć z koniecznością zwrotu całej odliczonej lub uzyskanej ulgi – dla firmy to strata nawet 700 zł. Sprawdź, kiedy można zrezygnować z kasy fiskalnej i z jakimi wiąże się to konsekwencjami.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.