czwartek, 11 październik 2018 19:03

Kto musi zwrócić ulgę na kasę fiskalną w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej lub zaprzestanie używania urządzenia – to najczęstsze, choć nie jedyne okoliczności wymagające od podatnika zwrotu uzyskanej ulgi na kasę. Sprawdź, jak nie stracić prawa do ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. A jeśli niestety już je straciłeś - dowiedz się, jak w praktyce dokonać zwrotu odliczonej kwoty.

Prawo do ulgi na kasę fiskalną przysługuje podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą tego typu urządzenia. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, warunkiem skorzystania z takiego odliczenia jest m.in. terminowe wprowadzenie kasy w działalności.

Ulga na kasę fiskalną wynosi do 90% ceny zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Przy czym odliczenia takiego można dokonać dla więcej niż jednej kasy zgłoszonej do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

 

Szczegółowe wytyczne w zakresie ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

 

Utrata prawa do ulgi na kasę w 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie odliczania wyznacza konkretne warunki, po spełnieniu których podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną. Zgodnie z § 2 tego aktu prawnego:

 • 2.1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

  1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

  2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

  3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

 

 

Wyłącznie po spełnieniu wszystkich powyższych warunków możliwe jest dokonanie odliczenia lub uzyskanie zwrotu ulgi na kasę na rachunek bankowy (w przypadku podatników zwolnionych z VAT).

 

W pewnych okolicznościach podatnik może być zobowiązany do zwrotu ulgi, z której skorzystał – nawet do 3 lat po rozpoczęciu ewidencjonowania. Okoliczności te zostały określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz w § 6 rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami, zwrócić ulgę na kasę fiskalną muszą podatnicy, którzy w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania spóźnią się z obowiązkowym przeglądem technicznym lub zaprzestaną używania urządzenia. Drugi z tych przypadków został szczegółowo określony w § 6 rozporządzenia:

 • 6.1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1) zaprzestaną działalności;

  2) nastąpi otwarcie likwidacji;

  3) zostanie ogłoszona upadłość;

  4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

  5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

 

Należy przy tym podkreślić, iż zwrot ulgi nie będzie konieczny w przypadku m.in. zawieszenia działalności gospodarczej lub dokonywania sprzedaży wyłącznie sezonowo, np. w miesiącach wakacyjnych. O ile oczywiście dopełnione zostaną obowiązki związane ze zgłaszaniem kasy do okresowych przeglądów technicznych. Konieczność zwrotu ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. wystąpi wyłącznie wtedy, gdy podatnik definitywnie zakończy pracę z kasą, w wyniku np. zamknięcia działalności czy rezygnacji ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

W jaki sposób zwrócić ulgę na kasę w 2018 r.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku utraty prawa do ulgi na kasę fiskalną, zwrotu uzyskanych kwot należy dokonać na rachunek bankowy właściwego podatnikowi urzędu skarbowego. Należy to zrobić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale (w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu.

Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku zwrotu dokonują do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Należy przy tym podkreślić, iż podatnik posiadający więcej niż jedną kasę traci prawo do ulgi wyłącznie na urządzenie, wobec którego powstały okoliczności wymagające dokonania zwrotu.

 

 

Dbanie o terminowe dopełnianie obowiązków związanych z użytkowaniem kasy fiskalnej jest bardzo istotne. Należy więc pamiętać m.in. o zgłaszaniu kasy do obowiązkowych przeglądów technicznych. Wkrótce na rynku pojawią się kasy fiskalne online – urządzenia komunikujące się z Centralnym Repozytorium Kas, do którego trafiać będą m.in. informacje o dokonanych przeglądach technicznych. Weryfikacja prawa do ulgi na kasę fiskalną będzie więc jeszcze łatwiejsza dla administracji skarbowej. Warto więc ściśle przestrzegać wytycznych ustawodawcy. Tym bardziej, iż projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje wprowadzenie kary w wysokości 300 zł za niedokonanie w terminie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne w Warszawie – zobacz naszą ofertę

Czytany 3174 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 październik 2018 19:11

Artykuły powiązane

 • Zwrot ulgi na kasę przy zawieszeniu działalności gospodarczej Zwrot ulgi na kasę przy zawieszeniu działalności gospodarczej

  Coraz więcej przedsiębiorców musi stosować kasy fiskalne od samego początku prowadzenia działalności. Wielu z nich korzysta z ulgi na zakup kasy – koszt sprzętu staje się bardziej przystępny dla startującego biznesu! A co, jeśli sytuacja podatnika będzie wymagać przerwania sprzedaży i zawieszenia działalności gospodarczej? Czy konieczny jest wówczas zwrot ulgi na kasę?

 • Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT? Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT?

  Czynni podatnicy VAT, którzy rozpoczynają pracę z kasą fiskalną i spełnili warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – przysługującą im kwotę odliczają w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce. Dowiedz się też, czy ulgę można odliczyć przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym i co powinni zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Kiedy można zrezygnować z używania kasy fiskalnej? Kiedy można zrezygnować z używania kasy fiskalnej?

  Zmiana profilu działalności, ograniczenie sprzedaży wyłącznie do innych podmiotów gospodarczych, wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych z kas przedmiotowo – wszystkie te okoliczności mogą uprawniać podatnika do rezygnacji z używania kasy fiskalnej. Często jednak  musi się on liczyć z koniecznością zwrotu całej odliczonej lub uzyskanej ulgi – dla firmy to strata nawet 700 zł. Sprawdź, kiedy można zrezygnować z kasy fiskalnej i z jakimi wiąże się to konsekwencjami.

 • Kasy fiskalne online 2018: Zmiany dot. zwrotu ulgi Kasy fiskalne online 2018: Zmiany dot. zwrotu ulgi

  Podatnicy zobligowani nowymi przepisami do wymiany obecnie użytkowanych urządzeń na kasy fiskalne online będą mogli skorzystać z nowej, wyższej ulgi na zakup kasy. Jednak nowe przepisy zwiększają nie tylko ulgę, ale też wymogi związane z zachowaniem prawa do takiego odliczenia. Sprawdź, co zmieni się w przepisach dotyczących zwrotu ulgi na kasę w 2018 r.