wtorek, 21 sierpień 2018 20:09

Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

Podatnik rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ma prawo do ulgi na zakup tego urządzenia – wynosi ona do 700 zł na każdą kasę zgłoszoną do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie. Jednakże aby skorzystać z ulgi na kasę, konieczne jest spełnienie warunków – określono je w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Jednym z warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca chcący uzyskać ulgę na kasę fiskalną w 2018 r., jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Zasady dotyczące wprowadzania kas fiskalnych w działalności zostały określone w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Kto może skorzystać z ulgi na kasę w 2018 r.

Aby dokonać odliczenia ulgi na kasę fiskalną lub uzyskać zwrot na rachunek bankowy w przypadku podatników zwolnionych z VAT, konieczne jest spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania:

2.1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, jednym z warunków uzyskania ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. jest rozpoczęcie ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach. Podatnik straci prawo do ulgi, jeśli zainstaluje kasę po terminie, przy jednoczesnym dokonywaniu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Utrata prawa do ulgi na kasę jest w tym wypadku ostateczna – według obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorca nigdy już nie będzie mógł z niej skorzystać.

 

Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a brak sprzedaży

W niektórych wypadkach jednak wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności po obowiązującym terminie nie skutkuje utratą prawa do ulgi do 700 zł na zakup tego urządzenia. Zdarza się bowiem, iż przedsiębiorca tracący prawo do zwolnienia z kasy np. ze względu na przekroczenie limitu obrotu, nie kontynuuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W takim wypadku nie można mówić o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy, ponieważ sprzedaż ta nie będzie miała miejsca.

Powyższy stan rzeczy potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2011 r., nr IBPP4/443-1384/11/KG.

 

Oczywiście trudno byłoby oczekiwać, aby przedsiębiorca, którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż na rzecz osób prywatnych, nagle zrezygnował z tej sprzedaży tylko w celu uniknięcia obowiązku wprowadzenia kasy w firmie. Wiele przedsiębiorstw jednak dokonuje takiej sprzedaży stosunkowo rzadko, skupiając się na sprzedaży na rzecz innych podmiotów gospodarczych. W takim wypadku „odsunięcie” obowiązku wprowadzenia kasy może okazać się korzystne.

 

Aby zachować prawo do ulgi, w przypadku wznowienia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, konieczne jest zakupienie, zgłoszenie w urzędzie skarbowym i zafiskalizowanie kasy rejestrującej jeszcze przed dokonaniem pierwszej takiej sprzedaży. W takim wypadku podatnik zachowa prawo do ulgi na kasę fiskalną.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne Warszawa – zobacz naszą ofertę

Czytany 3676 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 sierpień 2018 20:15

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Kto musi zwrócić ulgę na kasę fiskalną w 2018 r. Kto musi zwrócić ulgę na kasę fiskalną w 2018 r.

  Spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej lub zaprzestanie używania urządzenia – to najczęstsze, choć nie jedyne okoliczności wymagające od podatnika zwrotu uzyskanej ulgi na kasę. Sprawdź, jak nie stracić prawa do ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. A jeśli niestety już je straciłeś - dowiedz się, jak w praktyce dokonać zwrotu odliczonej kwoty.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT? Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT?

  Czynni podatnicy VAT, którzy rozpoczynają pracę z kasą fiskalną i spełnili warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – przysługującą im kwotę odliczają w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce. Dowiedz się też, czy ulgę można odliczyć przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym i co powinni zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.