czwartek, 17 styczeń 2019 10:23

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką do rąk pracownika w 2019 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Nowe przepisy określają zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie przekazywane jest na konto bankowe pracownika. Jeśli chce on otrzymywać wypłatę gotówką, musi złożyć odpowiedni wniosek. Sprawdź, do kiedy pracodawca musi poinformować swoich pracowników o nowym wymogu i ile czasu ma pracownik na przekazania wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zobacz też wzór takiego dokumentu.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r. poz. 357). Ten nowy akt prawny wprowadza ważne zmiany m.in. w Kodeksie pracy.

 

Do końca 2018 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi obowiązek wypłaty wynagrodzenia może być spełniony w sposób inny niż do rąk pracownika, o ile pracownik wyrazi na to zgodę lub tak stanowi układ zbiorowy pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy niejako odwraca tę zasadę – regułą stało się wypłacanie wynagrodzenia przelewem na rachunek płatniczy pracownika.

 

Wypłata wynagrodzenia gotówką w 2019 r. – zmiany w Kodeksie pracy

Od 1 stycznia 2019 r. art. 86 § 3 zyskał nowe brzmienie. W przepisie tym czytamy:

Art. 86. § 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

W praktyce pracownicy, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie w formie gotówkowej, będą musieli podać pracodawcy numer konta płatniczego, na który będą otrzymywali wypłaty, lub złożyć wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

W związku ze zmianami w zacytowanym powyżej przepisie, zmodyfikowano także brzmienie art. 221 K.p. Od 1 stycznia 2019 r. czytamy w nim:

Art. 221

(…)

2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

(…)

3) numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Pracodawca ma obowiązek poinformować wszystkich pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie w formie gotówkowej, o konieczności podania numeru rachunku płatniczego lub złożenia wniosku. Ma na to 21 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Pracownik natomiast powinien przekazać wymagane dane lub złożyć wniosek w ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji od pracodawcy. Terminy te określa art. 10 ustawy zmieniającej.

 

Ważne!

Pracodawca, którego pracownicy w 2018 r. otrzymywali wynagrodzenie w formie gotówkowej, do wtorku 22 stycznia 2019 r. musi poinformować ich o konieczności podania numeru rachunku płatniczego lub złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia gotówką w 2019 r.

Pracownicy, którzy w 2019 r. wciąż chcą otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, muszą opatrzyć składany wniosek własnym podpisem. Podaje się w nim podstawowe informacje, takie jak dane pracownika i pracodawcy, a także miejsce i datę złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych:

 

 wniosek o wyplate wynagrodzenia gotowka

 

 

 

Czytaj też: Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r.

Czytany 21114 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 styczeń 2019 10:49

Artykuły powiązane

  • Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017 Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017

    Przepisy nowego rozporządzenia wymagają od pracodawców zawierania w wystawianych świadectwach pracy m.in. informacji o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich – urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Określono też nowy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jak wystawiać te dokumenty od 1 stycznia 2017 r.

  • Kodeks pracy: Jak prowadzić akta osobowe w 2016 r. Kodeks pracy: Jak prowadzić akta osobowe w 2016 r.

    Od 2 stycznia 2016 r. zmienił się zakres danych przechowywanych w części B akt osobowych. Rozporządzenie nowelizacyjne zmieniło też wzór umowy o pracę. Sprawdź, jak w 2016 r. prowadzić akta osobowe zgodnie z przepisami, czy trzeba usuwać dane pozyskiwane w przeszłości oraz kto może żądać udostępnienia akt osobowych pracownika.

  • Kodeks pracy: Jak wyliczyć wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy w 2016 r. Kodeks pracy: Jak wyliczyć wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy w 2016 r.

    Przepisy, które weszły w życie 22 lutego 2016 r. zmieniły zasady obliczania wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy w przypadku, gdy pracownik w okresie wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy lub pracownica w ciąży bądź karmiąca dziecko piersią została zwolniona z tego obowiązku. Sprawdź, jak zgodnie z nowymi zasadami wyliczyć wynagrodzenie pracownika w takich sytuacjach.