piątek, 18 styczeń 2019 07:45

Zeznanie roczne PIT-28; kiedy złożyć za 2018 w 2019

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Podatnicy, którzy w 2018 r. osiągali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, do końca stycznia 2019 r. muszą złożyć zeznanie roczne PIT-28. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie – dotyczą one m.in. nowej stawki ryczałtu 12,5% dla przychodów z najmu. Dowiedz się też, kto musi złożyć zeznanie na nowym formularzu PIT-28S i jakie zmiany szykuje ustawodawca na przyszły rok. Pobierz również aktualny druk PIT-28/PIT-28S i inne formularze zeznań podatkowych.

Uzyskiwanie przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wymaga złożenia przez podatnika zeznania rocznego PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. W 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 43). Dotyczą one m.in. składania zeznań rocznych PIT-28 za 2018 r.

 

W zeznaniu podatkowym PIT-28 wykazuje się przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko lub w formie spółki (spółek) osób fizycznych;
 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;
 • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W zeznaniu rocznym PIT-28 przychody wykazuje się w podziale na stawki ryczałtu. Dla przychodów z najmu, podnajmu itp. obowiązuje zupełnie nowa stawka 12,5% - stosuje się ją do nadwyżki przychodów uzyskanych ponad kwotę 100.000 zł. Jeśli przychody te osiągają małżonkowie, limit 100.000 zł dotyczy sumy ich łącznych przychodów, bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie.

 

Ważne!

W zeznaniu rocznym PIT-28 za 2018 r. dla przychodów z najmu stanowiących nadwyżkę ponad limit 100.000 zł stosuje się nową stawkę ryczałtu 12,5%.

 

Termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 za 2018 r.

Podobnie jak to było w latach poprzednich, zeznanie roczne PIT-28 za 2018 r. należy złożyć do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Termin ten jest również terminem zapłaty podatku należnego wynikającego z zeznania. Miejscem złożenia PIT-28 jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

 

Ważne!

Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2018 r. należy złożyć do czwartku 31 stycznia 2019 r. Do tego dnia należy też wpłacić należny podatek wynikający z zeznania.

 

Nowy wzór zeznania rocznego PIT-28 w 2019 r.

W 2019 r. należy składać zeznanie roczne PIT-28 na nowej wersji formularza. Wzór tego dokumentu został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2238). Ma on zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.

 

Ważne!

PIT-28(21) – taka wersja zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje za rok 2018.

 

Podatnicy składający zeznanie roczne muszą pamiętać o wybraniu aktualnej wersji druku. Dokumenty składane na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone przez urząd skarbowy.

 

PIT-28S – dla kogo nowy formularz zeznania rocznego

Ustawa  z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie z dniem 25 listopada 2018 r., wprowadziła nowe regulacje związane z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej w przypadku jej śmierci. Ten nowy akt prawny umożliwia powołanie zarządu sukcesyjnego, który wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy związane z jego działalnością gospodarczą, a także obowiązki wynikające z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.

W świetle ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorstwo w spadku traktowane jest jak podatnik. Jest ono podatnikiem z tytułu przychodów osiąganych od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, a gdy zarząd ten nie został ustanowiony – do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

 

Jeżeli zmarły przedsiębiorca w danym roku opłacał ryczałt ewidencjonowany, przedsiębiorstwo w spadku również go opłaca w tym samym roku podatkowym. Po jego zakończeniu ryczałt ten rozlicza w zeznaniu rocznym PIT-28S. Ostatecznym terminem złożenia PIT-28S za 2018 r. jest 31 stycznia 2019 r.

 

Ważne!

PIT-28S(21) – taka wersja zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje za rok 2018.

 

Zeznanie roczne PIT-28S w 2019 r. składa się do urzędu skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. W zeznaniu tym można rozliczać stratę z działalności nieodliczoną przez zmarłego, nie można natomiast stosować odliczeń, o których mowa w art. 26 ustawy o PIT.

W polach formularza dotyczących działalności prowadzonej na własne nazwisko lub w spółce cywilnej należy wykazać przychody przedsiębiorstwa w spadku za okres od otwarcia spadku do końca roku. W przychodach tych należy uwzględnić przychody osiągnięte z odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku.

Jeżeli zmarły przedsiębiorca w poprzednich latach podatkowych korzystał z tzw. kredytu podatkowego, kwoty związane z jego rozliczeniem należy doliczyć do ryczałtu należnego od przedsiębiorstwa w spadku.

 

Nowy termin złożenia PIT-28 za 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2126). Ten nowy akt prawny wprowadził istotne zmiany m.in. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wśród tych modyfikacji najważniejszym jest nowy termin składania do urzędu skarbowego zeznania rocznego PIT-28.

Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym przekazują do urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Jeśli zostanie ono złożone wcześniej, urząd uznaje je za złożone w dniu 15 lutego. Podatnicy mogą sporządzić PIT-28 samodzielnie lub zaakceptować zeznanie roczne udostępnione im przez Krajową Administrację Skarbową.

Nowy termin złożenia zeznania rocznego PIT-28 będzie jednak obowiązywał od 2020 r. w odniesieniu do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

Zeznanie PIT-28 za 2018 r. składamy w dotychczasowym terminie – do 31 stycznia 2019 r.

 

Kliknij i pobierz druk PIT-28 oraz inne formularze zeznań rocznych za 2018 r.

 

Zobacz też: Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. - uproszczenia

Czytany 5229 razy Ostatnio zmieniany piątek, 18 styczeń 2019 07:57

Artykuły powiązane

 • Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia Ulga w PIT od 1.08.2019: wzór oświadczenia osób do 26 roku życia

  Młodzi pracownicy nie muszą już płacić podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi zero PIT dla osób do 26. roku życia jeszcze w 2019 r., muszą złożyć płatnikowi odpowiednie oświadczenie. Poznaj zasady stosowania nowego zwolnienia i pobierz wzór formularza udostępniony przez Ministerstwo Finansów.

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r. PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-4R, PIT-8AR za 2018 tylko elektronicznie w 2019 r.

  W 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przekazanie do urzędu skarbowego informacji o dochodach podatników. Co więcej, dokumenty te będą mogli wysłać wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawdź, jakie zasady składania informacji o dochodach oraz deklaracji rocznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dowiedz się też, w jaki sposób przesłać dokumenty elektronicznie i jak ustanowić pełnomocnika.

 • Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r. Koszty dotyczące samochodu osobowego w 2019 r.

  Wyższy limit odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego będzie obowiązywał już od początku 2019 r. Wprowadzone jednak zostaną inne, mniej korzystne zmiany. Od nowego roku większość podatników nie będzie już mogła w całości zaliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego – możliwe będzie zaliczenie 75% wydatków. Sprawdź, co jeszcze zmieni się w ustawach PIT i CIT w 2019 r.

 • Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. – uproszczenia Zmiany w podatku PIT i CIT w 2019 r. – uproszczenia

  Wprowadzenie nowej, obniżonej stawki 9% dla podatników CIT, których przychody nie przekraczają określonego limitu; zniesienie uzależnienia prawa m.in. do rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem od terminowości złożenia zeznania; złagodzenie warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej; uchylenie niektórych obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych dot. ryczałtu od przychodów z najmu – te i wiele innych zmian wejdzie w życie już od nowego roku. Zobacz oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów.