wtorek, 14 maj 2019 12:03

Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji

Oceń ten artykuł
(15 głosów)

Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu. Sprawdź, co znalazło się w tej informacji i do kiedy należy podpisać oświadczenie.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) przyniosło podatnikom wiele zmian. Obowiązywanie tego nowego aktu prawnego od 1 maja 2019 r. ma związek m.in. z wprowadzeniem kas fiskalnych online – urządzeń nowego typu przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Określono warunki i zasady użytkowania tych zupełnie nowych kas. Jednak nie jest to jedyna zmiana.

Wraz z wejściem w życie zmienionych przepisów wprowadzono nowy, bardzo ważny obowiązek. Objął on wszystkich użytkowników kas fiskalnych, zarówno online jak i z elektroniczną czy papierową kopią paragonu. Podatnik użytkujący kasy fiskalne musi zapoznać wszystkie osoby prowadzące u niego sprzedaż na kasie z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Ta nowa informacja obejmuje m.in. podstawowe zasady ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego.

 

Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji

Oświadczenie o zapoznaniu się z tą informacją musi złożyć każda osoba, która w firmie będzie odpowiedzialna za użytkownie kasy fiskalnej. Obowiązku tego musi dopełnić jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Taka zasada została określona w § 6 ust. 3-5 rozporządzenia:

 • 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
 • (...)
  3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
  4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
  5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.

 

Wzór informacji oraz oświadczenia, o których mowa w powyższych przepisach, znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas. W sposób przystępny dla przeciętnego użytkownika określono w niej, jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Wyjaśniono m.in., iż każda sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego musi być zarejestrowana na kasie. Pouczono o obowiązku wydawania paragonu fiskalnego każdemu nabywcy, nawet bez jego żądania. Sprecyzowano jasne zasady ewidencjonowania zaliczek. Przypomniano również, jak powinien wyglądać prawidłowy paragon fiskalny.

Osobny rozdział w informacji poświęcono skutkom nieprzestrzegania określonych w niej zasad prowadzenia ewidencji. Przypomniano m.in. o możliwości nałożenia na nierzetelnego operatora kasy fiskalnej kary grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).

 

Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji – do kiedy podpisać oświadczenie

Rozporządzenie w sprawie kas precyzuje termin obowiązkowego podpisania oświadczenia przez wszystkich użytkowników urządzeń. Pracownicy, zleceniobiorcy czy inne osoby, którzy już prowadzili ewidencję sprzedaży na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów, czas na podpisanie dokumentu mają do 31 maja 2019 r. Natomiast osoby, które dopiero rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie jeszcze przed zaewidencjonowaniem pierwszej sprzedaży.

 

Ważne!

Zatrudniasz nowych operatorów kasy fiskalnej? Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem muszą oni podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji.
Osoby, które już pracowały z kasą fiskalną przed 1 maja 2019 r., musza podpisać oświadczenie do 31 maja 2019 r.

 

Czytaj też: Kasy fiskalne 2019: od 1 maja 2019 r. nowa matryca stawek VAT

 

Kliknij i pobierz informację o zasadach ewidencji wraz z oświadczeniem

Czytany 8379 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 30 czerwiec 2019 18:39

Artykuły powiązane

 • Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty! Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty!

  Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu do dnia 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mieli zintegrować dwa wykorzystywane w firmach urządzenia: kasę fiskalną online i terminal płatniczy. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzję, że termin ten zostanie przesunięty.

 • Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży? Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży?

  Od marca do maja zamknięte były salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, prywatne przychodnie i wiele innych punktów. Podatnicy nie mieli sprzedaży, nie wystawiali paragonów, a więc nie sporządzali też raportów dobowych i miesięcznych. Czy słusznie? Sprawdź, czy musisz wystawiać raporty z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży.

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.

 • Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r. Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r.

  Obecny serwis fiskalny nie spełnia Twoich oczekiwań? W nowym stanie prawnym zmiana serwisanta jest prostsza niż wcześniej! Uprawnienia podmiotu możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów. Poznaj nowe obowiązki serwisantów i właścicieli kas fiskalnych – obejmują cię niezależnie od tego, czy masz urządzenie online’owe, czy tradycyjną kasę.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

  Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.