środa, 11 wrzesień 2019 07:31

Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Obecny serwis fiskalny nie spełnia Twoich oczekiwań? W nowym stanie prawnym zmiana serwisanta jest prostsza niż wcześniej! Uprawnienia podmiotu możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów. Poznaj nowe obowiązki serwisantów i właścicieli kas fiskalnych – obejmują cię niezależnie od tego, czy masz urządzenie online’owe, czy tradycyjną kasę.

Od 1 maja 2019 r. zasady użytkowania kas fiskalnych uległy istotnym zmianom. Wraz z ustawą nowelizująca ustawę o VAT, weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Pisaliśmy już m.in. o zmianie matrycy stawek VAT w kasach oraz obowiązkowym podpisywaniu oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami ewidencji przez wszystkich użytkowników.

Jednak nowe rozporządzenie to też inne zmiany. Część z nich dotyczy zarówno podatników będących właścicielami kas, jak i serwisów fiskalnych. Każdy przedsiębiorca rejestrujący sprzedaż na kasie fiskalnej musi je znać – niezależnie od tego, czy prowadzi sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej online, czy stosuje tradycyjne urządzenie z elektroniczną lub papierową kopią paragonu.

 

Zmiana serwisu fiskalnego w 2019 r.

Obsługa techniczna kasy fiskalnej przyporządkowana jest do serwisu, który dane urządzenie fiskalizował. Podatnik nie może dowolnie wybierać sobie serwisanta w trakcie użytkowania kasy. To do tego podmiotu zgłasza się z zaleceniem wykonania okresowego przeglądu technicznego, kontaktuje się w razie awarii, a przy zakończeniu pracy kasy – występuje o odczyt pamięci fiskalnej.

Ministerstwo Finansów zaleca kierowanie się starannością w wyborze serwisu fiskalnego. Przede wszystkim podmiot ten musi znajdować się w wykazie serwisantów opublikowanym na stronie https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarka-uprawnien-serwisantow/

 – wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Wymienione w nim osoby posiadają uprawnienia do serwisowania kas określonego typu. Wystarczy wpisać nr legitymacji serwisanta, by uzyskać wykaz typów kas, do których posiada uprawnienia, wraz z datą ważności tych uprawnień.

 

Ponadto resort finansów zaleca podpisywanie z serwisantami umów w formie pisemnej. Umowa taka powinna gwarantować podatnikowi prawidłowy nadzór serwisanta nad pracą kasy, wykonywanie terminowych przeglądów technicznych, pomoc przy weryfikacji połączenia urządzenia z Centralnym Repozytorium Kas (CRK), a także sprawne realizowanie powierzonych czynności serwisowych.

 

Od 1 lipca 2019 r. zmiana serwisu fiskalnego jest łatwiejsza niż w poprzednim stanie prawnym. Podatnik nie musi już uzyskiwać zgody serwisu głównego (producenta lub importera) na taką zmianę. Wystarczy, że w ciągu 5 dni powiadomi serwis główny o jej dokonaniu. Nie musi natomiast informować naczelnika urzędu skarbowego.

 

Nowe zasady dokonywania przeglądów kas w 2019 r.

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, przegląd okresowy kasy fiskalnej należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata. Termin ten nie dotyczy jedynie taksówkarzy, których obejmują odrębne przepisy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik nie ma obowiązku dokonywania okresowych przeglądów technicznych, musi to jednak zrobić przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie.

Nowością w 2019 r. jest możliwość użytkowania kasy fiskalnej na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. W tym wypadku przegląd techniczny musi być dokonany przed fiskalizacją urządzenia.

 

Spóźnienie z dokonaniem przeglądu technicznego skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł. Dotyczy to wszystkich użytkowników kas – zarówno urządzeń online’owych, jak i tych tradycyjnych z elektroniczną lub papierową kopią paragonu. Należy przy tym podkreślić, iż dokonanie przeglądu technicznego i terminowość w tym zakresie to obowiązek podatnika, nie serwisanta. Niezależnie od okoliczności, karę za spóźnienie zawsze ponosi właściciel kasy. Dodatkowo, jeśli na daną kasę skorzystał z ulgi, a spóźnienie nastąpiło w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, musi zwrócić do urzędu skarbowego pobraną lub odliczoną kwotę.

 

Nowe obowiązki serwisów – fiskus dowie się o spóźnieniu

Przed wejściem w życie nowych przepisów, serwisant miał 5 dni na dokonanie przeglądu technicznego. W obecnym stanie prawnym ma na to 3 dni od momentu zgłoszenia kasy do przeglądu. Doszedł mu także nowy obowiązek – podczas wykonywania czynności serwisowych musi sprawdzić poprawność ustawień zegara kasy.

Po wykonaniu przeglądu, serwisant wprowadza odpowiednią adnotację w książce kasy. Ponadto dołącza do niej zalecenia pokontrolne oraz kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przeglądu. W przypadku kas fiskalnych online przegląd techniczny odnotowywany jest jako zdarzenie w pamięci fiskalnej – informacja o nim trafia do Centralnego Repozytorium Kas.

 

To jeszcze nie koniec nowych obowiązków serwisów fiskalnych. Pomioty te do 15. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu muszą składać do urzędów skarbowych właściwych dla podatnika wykaz wykonanych przeglądów technicznych. Dotyczy to kas tradycyjnych z elektroniczną i papierową kopią paragonu. W dokumencie tym znajdują się imię i nazwisko lub nazwa oraz numer NIP serwisu i podatnika, a także numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy fiskalnej.

Od 1 maja 2019 r. spóźnialski podatnik nie uniknie już kary za spóźnienie z przeglądem technicznym. Informacja o tym, taką czy inną drogą, trafi do administracji skarbowej. Niezależnie od tego, jaką kasę posiada, będzie musiał ponieść konsekwencje niedotrzymania terminu wykonania przeglądu.

 

Więcej o kasach fiskalnych online czytaj w Poradniku

Czytany 6599 razy Ostatnio zmieniany środa, 11 wrzesień 2019 07:43

Artykuły powiązane

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

  Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.

 • Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną Oświadczenie każdej osoby obsługującej kasę fiskalną

  Zatrudniasz nowego operatora kasy fiskalnej? Pamiętaj o wymogu, które nałożyły na podatników przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r.! Każdy z pracowników musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – jeszcze przed rozpoczęciem pracy z kasą fiskalną. Sprawdź, co grozi za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku.

 • Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r. Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

  Każdy operator kasy fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – taki wymóg nakładają na niego nowe przepisy. A zasady te uległy istotnym zmianom od 1 maja 2019 r. Doprecyzowano m.in. moment wystawiania paragonu fiskalnego dokumentującego przyjęcie zaliczki – z rozdzieleniem na zaliczki gotówkowe i zapłacone np. przelewem.

 • Kasa fiskalna Novitus NANO Online – już w sprzedaży! Kasa fiskalna Novitus NANO Online – już w sprzedaży!

  Najchętniej wybierana przez lekarzy i prawników, ceniona przez właścicieli małych gastronomii, doskonała do każdej pracy mobilnej – kasa fiskalna Novitus NANO już jest dostępna w wersji online! Komunikuje się z repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej i spełnia wszystkie wymagania stawiane kasom online’owym. Sprawdź, co nowego znajdziesz w kasie NANO Online!