piątek, 06 listopad 2020 11:07

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej a płatność kartą

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Od wiosny 2020 r. branża sprzedaży wysyłkowej przeżywa prawdziwy rozkwit. Konsumenci kupują przez internet wszystko – od elektroniki, przez odzież i obuwie, aż do środków czystości, a nawet żywności. Większość płaci przelewem lub kartą płatniczą. Część przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez internet ma wątpliwości czy płatność kartą nie pozbawia ich prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej.

Klient sklepu internetowego chce otrzymać towar tak szybko, jak to możliwe. Z tego względu rzadko kto decyduje się dziś na samodzielne wprowadzanie danych do przelewu w bankowości – większość korzystna z systemów szybkich płatności, w stylu PayU, DotPay czy Przelewy24. Dzięki temu rozwiązaniu sprzedawca otrzymuje należność praktycznie natychmiast i tak samo szybko może wysłać towar.

Innym sposobem płatności, który zyskał na popularności w ostatnim czasie, jest płatność kartą online. W systemie wystarczy podać numer karty i kod CVV, a następnie zweryfikować płatność kodem SMS, by dokonać zapłaty. Czy jednak taki rodzaj uregulowania należności nie pozbawia sprzedawcy prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej?

 

Zwolnienie z kasy dla sprzedaży wysyłkowej a płatność kartą

Zasady korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej zostały określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519).

 

W przepisie tym czytamy, iż zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega:

36. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

Prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej w przypadku płatności kartą było przedmiotem kilku interpretacji indywidualnych organów podatkowych. Stanowiska te były zgodne. Należy jednak oddzielić płatność kartą dokonaną przez system elektroniczny, od płatności dokonanej z użyciem terminala płatniczego.

 

Płatność kartą online

Dokonanie płatności kartą debetową czy kredytową za pośrednictwem popularnych w ostatnich latach systemów płatności online spełnia warunki określone w poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas. Ta forma zapłaty traktowana jest tak samo, jak dokonanie przelewu w systemach PayU, DotPay itp.

Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP). Czytamy w niej m.in.:

(…) zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów w systemie wysyłkowym oraz sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 36 i poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

 

Płatność kartą przy użyciu terminala

Zupełnie inaczej traktowana jest płatność kartą przy bezpośrednim kontakcie sprzedającego i nabywcy. Płatności dokonywane przy użyciu terminala płatniczego spełniają bowiem kryteria płatności gotówkowych – pozbawiają więc podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla takiej sprzedaży.

W cytowanej wcześniej interpretacji Dyrektora KIS czytamy również:

(…) tym samym sprzedaż towarów i usług, za które Klient ureguluje kartą płatniczą z użyciem terminala, będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej Wnioskodawcy. Przy czym nie ma znaczenia fakt, że płatność dokonywana będzie zdalnie poprzez wprowadzenie danych Klienta przez pracownika Spółki a nie bezpośrednio przez Klienta na miejscu np. w sklepie.

 

Kluczowe okazuje się więc użycie (bądź nie) terminala płatniczego. Nawet jeśli dane karty zostaną przekazane przez nabywcę, a sprzedawca sam je wprowadzi do terminala (bez osobistego kontaktu z nabywcą), powinien zarejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej.

 

Warto też podkreślić, iż niektóre towary podlegają ewidencji na kasie fiskalnej bez względu na sposób dostawy. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia. Wyłączenie ze zwolnień z kas dotyczy m.in. sprzedaży sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, zapisanych i niezapisanych nośników danych, sprzętu fotograficznego, części do silników czy perfum.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych czytaj w Poradniku

Czytany 2821 razy

Artykuły powiązane

  • Sprzedaż przez internet – czy będzie zwolniona z kasy fiskalnej w 2021 r.? Sprzedaż przez internet – czy będzie zwolniona z kasy fiskalnej w 2021 r.?

    Dostawa towarów w systemie wysyłkowym jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej. Tak jest obecnie, tak będzie i w 2021 r. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby sprzedaż przez internet nie wymagała wystawienia paragonu. Dowiedz się też, dlaczego wielu przedsiębiorców mimo to dołącza dokument do paczki.

  • Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

    Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.