środa, 20 grudzień 2017 08:58

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2017 i 2018 r. przy sprzedaży wysyłkowej

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Jedno z najczęściej stosowanych zwolnień z kas fiskalnych – zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej – wzbudza jednocześnie najwięcej wątpliwości. Jak traktować zapłatę za pośrednictwem systemu szybkiej płatności, np. PayU czy PayPal? Czy otrzymanie zapłaty kartą również uprawnia do skorzystania ze zwolnienia? Dowiedz się, kiedy można korzystać ze zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej w 2017 r. i czy rok 2018 przyniesie pod tym względem jakieś zmiany.

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, po spełnieniu pewnych warunków mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Do końca 2017 r. regulacje dotyczące tego typu preferencji określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

Obok zwolnienia podmiotowego, przysługującego podatnikom osiągającym niskie obroty ze sprzedaży, jednym z najczęściej stosowanych zwolnień z kas w 2017 r. jest zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej. Przysługuje ono na mocy § 2 rozporządzenia, a szczegółowe warunki jego zastosowania zostały określone w poz. 38 załącznika do tego aktu prawnego.

 

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej – warunki

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej jest dostawa towaru w systemie wysyłkowym – za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, jeśli zapłata zostanie dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK podatnika. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana – muszą one zawierać dane nabywcy, w tym jego adres.

Aby zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej mogło znaleźć zastosowanie, wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione. W dobie obecnej wciąż pojawiają się jednak nowe rozwiązania, takie jak np. szybkie płatności elektroniczne czy płatności online kartami debetowymi. Wielu podatników zastanawia się, czy otrzymanie płatności w taki sposób uprawnia ich do zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej.

 

Na pytanie podatnika dotyczące systemów płatności elektronicznych typu PayU, PayPal itp., odpowiedzi udzielił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/4512-494/15/JP. Podkreślono w niej, iż zapłata dokonana za pośrednictwem systemu szybkiej płatności nie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej. Należy podkreślić, iż każda taka sprzedaż pozostawia po sobie ślad w postaci wpływu na konto powiązanego z wcześniejszą sprzedażą. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań do zastosowania zwolnienia z kasy. 

 

Powyższą zasadę stosuje się także do zwolnienia dla świadczenia usług z zapłatą na rachunek, określonego w poz. 39 załącznika. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z kas podlega:

39

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej a zbiorcza płatność

Wspomniana interpretacja odnosi się także do sytuacji, w których nabywcy płacą kurierowi należność za pobraniem, a firma kurierska dokonuje na konto podatnika zbiorczego przelewu. Jeśli sprzedawca oprócz przelewu otrzymuje także specyfikację poszczególnych wpłat – z informacjami, jakich numerów i adresów dotyczy dana wpłata, warunki zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej zostają spełnione. Oczywiście konieczne jest, aby z ewidencji również wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana.

 

Zwolnienie z kas a płatność kartą

O ile w przypadku szybkich płatności elektronicznych dyrektorzy izb skarbowych są zgodni co do prawidłowości zastosowania zwolnienia z kasy, o tyle w przypadku płatności kartami płatniczymi czy debetowymi organy podatkowe nie są już tak przychylne. Zapłata taka traktowana jest bowiem na równi z płatnością gotówką, a co za tym idzie nie spełnia warunku do zastosowania zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej.

Stanowisko takie zajęli m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.07.2015 r. nr IPPP2/4512-321/15-5/RR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 08.05.2015 r. nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, czy z dnia 13.06.2014 r. nr ILPP2/443-294/14-2/SJ.

 

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej a odbiór osobisty towaru

Należy również podkreślić, iż zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie można zastosować, jeśli nabywca odbiera towar w punkcie sprzedaży bezpośredniej – niezależnie od sposobu dokonania zapłaty. Nie zostaje bowiem spełniony warunek dokonania dostawy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

 

Zmiany 2018: Co dalej ze zwolnieniem z kas dla sprzedaży wysyłkowej

Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych obowiązuje tylko do 31 grudnia 2017 r. Gdyby resort finansów nie opublikował nowego aktu prawnego w tej sprawie, z dniem 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musieliby stosować kasy fiskalne. Znamy jednak projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień, które ma obowiązywać w 2018 r.

Jeśli nowy akt prawny zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw w obecnym kształcie, podatnicy w 2018 r. dalej będą mogli korzystać ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej. Projekt nowego rozporządzenia nie wprowadza w tym względzie żadnych zmian. Należy jednak podkreślić, iż obecnie jest on na etapie opiniowania. Oznacza to, iż przed 1 stycznia 2018 r. mogą w nim jeszcze zostać wprowadzone jakieś zmiany, warto więc być na bieżąco z działaniami ustawodawcy.

 

Wyłączenia ze zwolnień z kas fiskalnych

Należy również podkreślić, iż zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie ma zastosowania w odniesieniu do towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia. W katalogu tym znalazła się m.in. dostawa sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych czy dostawa perfum i wód toaletowych.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas w 2018 r. nie przewiduje zmian w katalogu towarów wyłączonych ze zwolnień z kas fiskalnych. Wciąż jednak nie znamy ostatecznego kształtu nowego aktu prawnego.

 

Aktualizacja: Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej 2018

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Ten nowy akt prawny zachowuje zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej w niezmienionym kształcie. Odpowiedni zapis znajduje się w poz. 38 załącznika do nowego rozporządzenia.

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, skorzystanie ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej w 2018 r. wymaga spełniania określonych warunków – takich samych jak w roku 2017 r. Należy również pokreślić, iż w nowym rozporządzeniu nie znalazły się nowe towary wyłączone ze zwolnień z kas – w § 4 ust. 1 pkt 1 wymieniono te same czynności, co w poprzednim rozporządzeniu. Rozszerzono jedynie katalog usług wyłączonych ze zwolnień z kas, co jednak z oczywistych przyczyn nie dotyczy sprzedaży wysyłkowej.

 

Więcej o zwolnieniach z kas w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Czytany 9694 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 luty 2018 20:17

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej – sprzedaż wysyłkowa 2022 Zwolnienie z kasy fiskalnej – sprzedaż wysyłkowa 2022

  W 2022 r. zmieniły się przepisy dotyczące zwolnień z kasy fiskalnej. Sprzedaż wysyłkowa wciąż jest jedną z czynności, które nie muszą być rejestrowane za pomocą tego urządzenia. Jednak by skorzystać z tej preferencji, trzeba spełnić określone warunki. Sprawdź, czy znajdujesz się w gronie podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej!

 • Sprzedaż wysyłkowa – czy zwolniona z kasy fiskalnej w 2021 r. Sprzedaż wysyłkowa – czy zwolniona z kasy fiskalnej w 2021 r.

  Popularność sklepów internetowych rośnie. Choć coraz więcej z nich dba o dostarczanie klientom paragonów niezależnie od ciążącego na nich obowiązku, zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej wciąż obowiązują. Co trzeba zrobić, żeby z nich skorzystać?

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej a płatność kartą Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej a płatność kartą

  Od wiosny 2020 r. branża sprzedaży wysyłkowej przeżywa prawdziwy rozkwit. Konsumenci kupują przez internet wszystko – od elektroniki, przez odzież i obuwie, aż do środków czystości, a nawet żywności. Większość płaci przelewem lub kartą płatniczą. Część przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez internet ma wątpliwości czy płatność kartą nie pozbawia ich prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej.

 • Sprzedaż przez internet – czy będzie zwolniona z kasy fiskalnej w 2021 r.? Sprzedaż przez internet – czy będzie zwolniona z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Dostawa towarów w systemie wysyłkowym jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej. Tak jest obecnie, tak będzie i w 2021 r. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby sprzedaż przez internet nie wymagała wystawienia paragonu. Dowiedz się też, dlaczego wielu przedsiębiorców mimo to dołącza dokument do paczki.

 • Sprzedajesz online? Zacznij robić to szybciej i wygodniej! Sprzedajesz online? Zacznij robić to szybciej i wygodniej!

  Przenosisz biznes do internetu? Poznaj Sello - program do zarządzania sprzedażą Allegro. Ułatwia pracę, skraca i automatyzuje wiele procesów, generuje dokumenty! Dzięki niemu zyskasz zaufanie klientów, a co za tym idzie wysokie oceny i pozytywne komentarze. W czasie kwarantanny nie zamykaj biznesu, sprzedawaj w sieci! Prosto i wygodnie.