wtorek, 03 listopad 2020 09:53

Faktury uproszczone w nowych plikach JPK_V7 – czy trzeba je ujmować?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną. Sprawdź, jak ujmować dane z takiej sprzedaży w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, w jakich okolicznościach nie można wystawić faktury lub faktury zbiorczej do paragonów z NIP-em nabywcy.

Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego – JPK_V7. Łączy ona dane z dotychczasowych plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Wprowadzono w niej wiele istotnych nowości, m.in. kody grup towarowych GTU, nowe oznaczenia transakcji oraz oznaczenia dokumentów. W objaśnieniach podatkowych z 16.10.2020 opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów określono, jak należy traktować paragony fiskalne będące fakturami uproszczonymi.

 

Faktury uproszczone – wystarczy paragon z NIP nabywcy

Przepisy dotyczące faktur uproszczonych obowiązują od początku 2013 r. Zgodnie z aktualnymi regulacjami, faktura o wartości do 450 zł lub 100 euro może być fakturą uproszczoną. Zakres danych na takim dokumencie został znacząco ograniczony.

Faktura uproszczona nie musi zawierać danych takich jak m.in.:

 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

− pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

 

Za fakturę uproszczoną uznawany jest paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy. Traktowany jest wtedy jak standardowa faktura, dająca nabywcy w szczególności prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

 

Faktura do paragonu – kiedy można wystawić

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon ten zawiera nr NIP nabywcy. Dotyczy to sprzedaży dokonywanej na rzecz podatnika. Zasada ta nie obowiązuje w transakcji zawieranej z konsumentem.

W objaśnieniach resortu finansów doprecyzowano, iż paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł jest fakturą uproszczoną. Nie można do niego wystawić faktury na żądanie nabywcy. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwiema fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową). Nie wystawia się też faktury zbiorczej do paragonów o wartości poniżej 450 zł. Fakturę można wystawić wyłącznie do paragonu o wartości powyżej 450 zł.

Podkreślono również, iż kasy fiskalne co do zasady służą do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ujmowanie w nich sprzedaży na rzecz podatników jest dopuszczalne, ale powinno być traktowane jako wyjątek od reguły.

 

Ważne!

Przy sprzedaży dokonywanej na rzecz podatnika:

Fakturę można wystawić tylko do paragonu z numerem NIP nabywcy.
Nie wystawia się faktur ani faktur zbiorczych do paragonów o wartości do 450 zł (są bowiem fakturami uproszczonymi).
Fakturę można wystawić tylko do paragonu o wartości powyżej 450 zł.

 

Faktury uproszczone w pliku JPK_V7

Do 31 grudnia 2020 r. faktury uproszczone nie muszą być wykazywane w plikach JPK_V7 odrębnie. Dane z tych dokumentów znajdują się już bowiem w raporcie z kasy fiskalnej.

Warunkiem jest, by wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające z raportów okresowych z kasy fiskalnej zostały ujęte w ewidencji w zakresie podatku dla towarów i usług.

Należy jednak być na bieżąco ze zmianami wprowadzanymi przez ustawodawcę. Opisana powyżej regulacja obowiązuje bowiem tylko do 31 grudnia 2020 r. Nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie zasady będą obowiązywały po tym terminie, należy jednak spodziewać się zmian.

 

Zobacz też: Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020?

Czytany 1958 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 listopad 2020 10:04

Artykuły powiązane

 • Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020? Faktura do paragonu w nowym pliku JPK_V7 – jak ująć od 1.10.2020?

  Wraz z nową strukturą JPK_V7 weszły też w życie nowe oznaczenia. Jedno z nich dotyczy faktur do paragonów z kasy fiskalnej. Sprawdź, w jakim okresie i jak prawidłowo ująć je w nowym pliku JPK_V7. Dowiedz się też, czy takie same zasady dotyczą paragonów będących fakturami uproszczonymi.

 • Plik JPK_VAT z deklaracją - od kiedy obowiązuje? Plik JPK_VAT z deklaracją - od kiedy obowiązuje?

  JPK_VAT z deklaracją to połączenie dwóch obowiązków w jeden - ułatwienie, na które czekało wielu przedsiębiorców i księgowych. Deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz plik JPK_VAT podatnicy będą składać jednocześnie, we wspólnym dokumencie. Od kiedy obowiązują nowe zasady?

 • Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy? Faktura do paragonu dla nieVAT-owca – czy musi mieć nr NIP nabywcy?

  Od początku roku faktura dla podmiotu gospodarczego może być wystawiona tylko do paragonu, który zawiera numer NIP nabywcy. Czy dotyczy to wyłącznie transakcji z czynnymi podatnikami VAT, czy obejmuje też sprzedaż dla podatników zwolnionych z VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ustawie.

 • Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r. Faktura na podstawie paragonu – zasady wystawiania w 2020 r.

  Wystawiasz faktury do paragonów dla przedsiębiorców? Pamiętaj, że w 2020 r. możesz to zrobić tylko gdy paragon zawiera numer NIP nabywcy! W przeciwnym razie grożą ci surowe kary. Sprawdź, jak traktować faktury wystawiane konsumentom i co zrobić z kasami bez funkcji wydruku numeru NIP nabywcy.

 • Wystawianie faktur do paragonów – nowe zasady od 1 stycznia 2020 r. Wystawianie faktur do paragonów – nowe zasady od 1 stycznia 2020 r.

  Faktura do paragonu tylko z numerem NIP-nabywcy, a za niedostosowanie się do nowych reguł – surowe kary. Takie zmiany wkrótce zostaną wprowadzone w ustawie o VAT. Sprawdź, jak będą wyglądały nowe przepisy i czy odnoszą się one także do faktur wystawianych na rzecz konsumentów.