czwartek, 28 styczeń 2021 10:50

Awaria kasy fiskalnej – co zrobić? Czy muszę przerwać sprzedaż?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jak każde urządzenie elektroniczne, kasa fiskalna – nawet najbardziej niezawodna – może ulec awarii. O fakcie tym trzeba jak najszybciej poinformować serwis, który usunie usterkę. A co ze sprzedażą? Czy awaria kasy fiskalnej uniemożliwia dokonywanie sprzedaży, czy mogę przyjmować klientów, a transakcje zarejestrować po naprawie?

Awarię kasy fiskalnej zgłaszamy niezwłocznie do serwisu fiskalnego, który zajmuje się obsługą naszego urządzenia. Zgodnie z § 51 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) podmiot ten musi podjąć serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki przez właściciela kasy, chyba że strony ustalą inaczej.

 

Awaria kasy fiskalnej – co ze sprzedażą?

Niestety, niektóre awarie kasy fiskalnej wymagają długiego serwisowania – czasem naprawa trwa nawet 2 tygodnie. Dla sklepów i wielu punktów usługowych to bardzo długi czas. Aby nie tracić przychodu, właściciele firm nieraz prowadzą dalej sprzedaż z pominięciem kasy, a po naprawie rejestrują dokonane transakcje na kasie.

Niestety, w świetle przepisów jest to poważny błąd. Ustawa o VAT jednoznacznie określa procedurę postępowania w przypadku awarii kasy fiskalnej. W art. 111 ust. 3 tego aktu prawnego czytamy:

Art. 111
(…)

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

 

Powyższy przepis nie pozostawia wątpliwości – jeśli podatnik nie posiada kasy rezerwowej, nie może prowadzić sprzedaży. W urządzenie takie warto zaopatrzyć się już na początku działalności – przy rozpoczęciu ewidencjonowania na obie kasy przysługuje ulga. Jeśli nie ma kasy rezerwowej, podatnik ma dwie opcje – albo kupi taki sprzęt w serwisie, albo musi na czas naprawy zaprzestać sprzedaży.

 

Kary za sprzedaż z pominięciem kasy

Niedostosowanie się do powyższego przepisu wiążę się z poważnymi konsekwencjami. Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej może zostać uznane za przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych, lub czyn mniejszej wagi - wykroczenie skarbowe. Kary te zostały określone w art. 62 § 4 w zw. z art. 62 § 1 oraz art. 62 § 5 Kodeksu karnego skarbowego:

Art. 62. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

(…)

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Co ma zrobić podatnik, który nieświadomy powyższych przepisów prowadził sprzedaż pomimo braku kasy fiskalnej? Aby uniknąć kary, musi jak najszybciej powiadomić urząd skarbowy o popełnionym czynie zabronionym i skorzystać z tzw. instytucji czynnego żalu. Jeśli zrobi to, zanim urząd dokona kontroli i stwierdzi nieprawidłowości, ma szanse uniknąć kary.

 

Więcej o kasach fiskalnych w 2021 r. czytaj w Poradniku

Czytany 4821 razy Ostatnio zmieniany piątek, 29 styczeń 2021 09:00

Artykuły powiązane

 • Awaria kasy fiskalnej, brak prądu: czy można prowadzić sprzedaż wystawiając faktury? Awaria kasy fiskalnej, brak prądu: czy można prowadzić sprzedaż wystawiając faktury?

  Gdy kasa fiskalna odmawia posłuszeństwa, sprzedawca powinien zastosować kasę rezerwową - taką procedurę postępowania wyznacza ustawa o VAT. Co jednak zrobić w przypadku braku urządzenia rezerwowego? Czy można dalej sprzedawać i wystawiać faktury do transakcji? Dowiedz się, co zrobić, gdy kasa fiskalna nie działa i dlaczego warto mieć kasę rezerwową.

   

 • Co robić, GDY KASA fiskalna NIE DZIAŁA? Co robić, GDY KASA fiskalna NIE DZIAŁA?

  Przepisy ustawy o VAT określają jasną procedurę postępowania w przypadku awarii kasy fiskalnej lub innych okoliczności, w których podatnik nie może z niej korzystać - np. chwilowego braku prądu. Sprawdź, czy prowadzenie innych ewidencji bądź wystawianie faktur usprawiedliwia sprzedaż bez kasy. Dowiedz się też, czy każdy musi mieć kasę rezerwową i jakie urządzenie wybrać.

 • Kasa fiskalna nie działa - co robić? Kasa fiskalna nie działa - co robić?

  Awaria, usterka, brak prądu - kasa fiskalna, nawet ta najlepsza, może przestać działać z różnych przyczyn. Czy w takiej sytuacji prawidłowe będzie dokumentowanie sprzedaży fakturami lub prowadzenie dodatkowej ewidencji? Sprawdź, co robić, gdy kasa fiskalna nie działa, i dlaczego warto mieć kasę rezerwową.