poniedziałek, 29 sierpień 2022 12:00

Księgi rachunkowe w formie elektronicznej – przesunięcie terminu

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu, księgi rachunkowe, ewidencje i wykazy miały być przesyłane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej od 1 stycznia 2023 r. Jednak ustawa nowelizująca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych i inne ustawy, ostatecznie nie wprowadziła zmiany w tym terminie. Od kiedy przedsiębiorcy mogą się spodziewać nowego obowiązku?

Przepisy Polskiego Ładu, w pierwotnej wersji wprowadziły od 2023 r. wymóg prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich co miesiąc do urzędu skarbowego. Dla podatników byłoby to duże obciążenie administracyjne – resort finansów odpowiedział na sygnały niezadowolenia z ich strony i wszystko wskazuje na to, że obowiązek ten zostanie przesunięty.

 

Księgi rachunkowe w formie elektronicznej – najwcześniej od 2024 r.

W myśl wspomnianej nowelizacji, nowy obowiązek będzie wprowadzany stopniowo.

 

Podatek PIT i zryczałtowany podatek dochodowy

Podatnicy PIT będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego - prowadzone przy użyciu programów komputerowych księgi (PKPiR), księgi rachunkowe oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy – ewidencję przychodów i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:

 • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatników VAT, którzy są zobowiązani przesyłać JPK_VAT
 • 31 grudnia 2025 r. – w przypadku pozostałych podmiotów

 

Podatek CIT

Podatnicy CIT będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego prowadzone przy użyciu programów komputerowych księgi rachunkowe lub uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

 • 31 grudnia 2023 r. – w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego
 • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatników, którzy mają obowiązek przesyłać ewidencję JPK_VAT
 • 31 grudnia 2025 r. – w przypadku pozostałych podatników

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dokumentowanie w sposób zgodny z przepisami podatkowymi wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w działalności gospodarczej. Cyfryzacja księgowości umożliwia prowadzenie dokumentacji estetycznie i mniej czasochłonnie. Niweluje też ryzyko błędów wynikające z ręcznego wprowadzania danych. Dobry system i aplikacja online pozwolą łatwiej dostosować się do nowych przepisów. Firmy zyskały na to więcej czasu, niż pierwotnie przewidywał Polski Ład. Warto wykorzystać go na wdrożenie takiego programu, który będzie wspierał zarówno podatników, jak i biuro rachunkowe w realizacji wymogu prowadzenia i przesyłania ksiąg w wersji elektronicznej.      

 

Zobacz także: Koniec papierowych faktur – od kiedy? Jaki program do faktur kupić?

Czytany 8809 razy

Artykuły powiązane

 • Księgi rachunkowe Księgi rachunkowe

   

  TWÓJ BIZNES JEST NAJWAŻNIEJSZY!

  BUCHCOM ZAJMIE SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ FINANSOWO – KSIĘGOWĄ TWOJEJ FIRMY!

   buchcom ksiegi rachunkowe

  Księgi rachunkowe to najbardziej skomplikowana forma prowadzenia księgowości, dlatego większość właścicieli firm i spółek decyduje się powierzyć je specjalistom z biura rachunkowego. BUCHCOM Biuro Rachunkowe w Warszawie oferuje profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych), zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  Doświadczony zespół księgowych Biura Rachunkowego BUCHCOM zadba o prawidłowe i fachowe prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych). Gwarantujemy profesjonalizm, solidność i rzetelność świadczonych usług. W naszej działalności stosujemy i głosimy zasady wykonywania profesji  księgowego przez osoby o najwyższych kompetencjach oraz wysokich walorach etyczno-moralnych.

   

  Naszą działalność księgową prowadzimy w oparciu o Licencje Ministerstwa Finansów nr 23364/0129014/2002. 

  Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, obsługi kadrowo-płacowej.

  Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości". Jest to rękojmią rzetelnego i etycznego działania księgowych naszego biura rachunkowego BUCHCOM.

  Nad prawidłowością Twoich rozliczeń księgowo-podatkowych w naszym biurze BUCHCOM czuwa certyfikowany ekspert usług księgowych. Tytuł ten nadaje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Potwierdza on sprawdzenie oraz ciagłą aktualizację wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia usług księgowych.

   

   

  Współpracujesz z kontrahentami z Unii Europejskiej? Nie obawiaj się: rozliczamy transakcje wewnątrzunijne.

  Ze strachem myślisz o swoich rozliczeniach za lata ubiegłe? Nie martw się: wyprowadzimy Twoje zaległości księgowe, podatkowe a także ubezpieczeniowe.

  Pomożemy Ci w wyborze formy prawnej prowadzonej działalności oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania danego rodzaju działalności.

   

  W ramach zawartej umowy z naszym biurem rachunkowym BUCHCOM

   

  1. Prowadzimy księgi rachunkowe rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

  - dokonujemy na bieżąco dekretacji dokumentów źródłowych po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości

  - księgujemy zadekretowane dokumenty

  - wykorzystujemy analityczne konta rozrachunków w podziale na każdego kontrahenta

  - rozliczamy rozrachunki w podziale na kontrahentów i poszczególne dokumenty.

   

  2. Prowadzimy dodatkowo wymagane przepisami:

  - ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o VAT

  - ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych

  - ewidencje przebiegu pojazdów

  - dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

   

  3. Sporządzamy:

  - faktury we wnętrzne dla wewnątrzwspólnowego nabycia towarów

  - faktury we wnętrzne dla importu usług

  - faktury we wnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”

  - noty korygujące

  - deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów

  - deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS

  - informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów

  - informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców (RMUA)

  - rozliczenia roczne spółek

  - rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;

  - dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku,

  - dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L.

  - rozliczenia roczne pracowników PIT-40

  - potwierdzenia sald rozrachunków

  - sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z ustawą o rachunkowości

  - dokumenty dot. złożenia w urzędach skarbowych sprawozdania finansowego

  - dokumenty dot. złożenia w KRS sprawozdania finansowego

  - Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej 

  - Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z elektroniczną wysyłką do Ministerstwa Finansów

   

  4. Pomagamy przy tworzeniu polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

   

  5. Ustalamy wysokość należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych w zależności od formy prawnej firmy

   

  6. Informujemy każdorazowo o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności

   

  7. Występujemy o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

   

  8. Przygotowujemy dokumenty dot. zwrotu VATu na życzenie urzędów skarbowych

   

  9. Reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS, także podczas kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych

  Usługi wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania firmy InsERT

   
   

  MASZ WĄTPLIWOŚCI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI TWOICH KSIĄG, ROZLICZEŃ PODATKOWYCH czy ubezpieczeniowych ZA MIESIĄCE lub LATA POPRZEDNIE?   

  PRZYJDŹ DO NAS! 

  WYPROWADZAMY ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE, PODATKOWE i ubezpieczeniowe WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM NASZEGO KLIENTA. DOSTOSUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

   

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

   

  Zapraszamy do kontaktu:

   

  BUCHCOM Biuro Rachunkowe Warszawa,  tel. 660 432 862

  ul. Stanisława Herbsta 4, lok. U2,  Warszawa Ursynów, przy stacji metra Stokłosy