Księgi rachunkowe

 

TWÓJ BIZNES JEST NAJWAŻNIEJSZY!

BUCHCOM ZAJMIE SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ FINANSOWO – KSIĘGOWĄ TWOJEJ FIRMY!

 buchcom ksiegi rachunkowe

Księgi rachunkowe to najbardziej skomplikowana forma prowadzenia księgowości, dlatego większość właścicieli firm i spółek decyduje się powierzyć je specjalistom z biura rachunkowego. BUCHCOM Biuro Rachunkowe w Warszawie oferuje profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych), zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Doświadczony zespół księgowych Biura Rachunkowego BUCHCOM zadba o prawidłowe i fachowe prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych). Gwarantujemy profesjonalizm, solidność i rzetelność świadczonych usług. W naszej działalności stosujemy i głosimy zasady wykonywania profesji  księgowego przez osoby o najwyższych kompetencjach oraz wysokich walorach etyczno-moralnych.

 

Naszą działalność księgową prowadzimy w oparciu o Licencje Ministerstwa Finansów nr 23364/0129014/2002. 

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, obsługi kadrowo-płacowej.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości". Jest to rękojmią rzetelnego i etycznego działania księgowych naszego biura rachunkowego BUCHCOM.

Nad prawidłowością Twoich rozliczeń księgowo-podatkowych w naszym biurze BUCHCOM czuwa certyfikowany ekspert usług księgowych. Tytuł ten nadaje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Potwierdza on sprawdzenie oraz ciagłą aktualizację wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia usług księgowych.

 

 

Współpracujesz z kontrahentami z Unii Europejskiej? Nie obawiaj się: rozliczamy transakcje wewnątrzunijne.

Ze strachem myślisz o swoich rozliczeniach za lata ubiegłe? Nie martw się: wyprowadzimy Twoje zaległości księgowe, podatkowe a także ubezpieczeniowe.

Pomożemy Ci w wyborze formy prawnej prowadzonej działalności oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania danego rodzaju działalności.

 

W ramach zawartej umowy z naszym biurem rachunkowym BUCHCOM

 

1. Prowadzimy księgi rachunkowe rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

- dokonujemy na bieżąco dekretacji dokumentów źródłowych po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości

- księgujemy zadekretowane dokumenty

- wykorzystujemy analityczne konta rozrachunków w podziale na każdego kontrahenta

- rozliczamy rozrachunki w podziale na kontrahentów i poszczególne dokumenty.

 

2. Prowadzimy dodatkowo wymagane przepisami:

- ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o VAT

- ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych

- ewidencje przebiegu pojazdów

- dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

 

3. Sporządzamy:

- faktury we wnętrzne dla wewnątrzwspólnowego nabycia towarów

- faktury we wnętrzne dla importu usług

- faktury we wnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”

- noty korygujące

- deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów

- deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS

- informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów

- informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców (RMUA)

- rozliczenia roczne spółek

- rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku,

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L.

- rozliczenia roczne pracowników PIT-40

- potwierdzenia sald rozrachunków

- sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z ustawą o rachunkowości

- dokumenty dot. złożenia w urzędach skarbowych sprawozdania finansowego

- dokumenty dot. złożenia w KRS sprawozdania finansowego

- Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej 

- Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z elektroniczną wysyłką do Ministerstwa Finansów

 

4. Pomagamy przy tworzeniu polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

 

5. Ustalamy wysokość należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych w zależności od formy prawnej firmy

 

6. Informujemy każdorazowo o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności

 

7. Występujemy o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

 

8. Przygotowujemy dokumenty dot. zwrotu VATu na życzenie urzędów skarbowych

 

9. Reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS, także podczas kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych

Usługi wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania firmy InsERT

 
 

MASZ WĄTPLIWOŚCI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI TWOICH KSIĄG, ROZLICZEŃ PODATKOWYCH czy ubezpieczeniowych ZA MIESIĄCE lub LATA POPRZEDNIE?   

PRZYJDŹ DO NAS! 

WYPROWADZAMY ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE, PODATKOWE i ubezpieczeniowe WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM NASZEGO KLIENTA. DOSTOSUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

 

Zapraszamy do kontaktu:

 

BUCHCOM Biuro Rachunkowe Warszawa,  tel. 660 432 862

ul. Stanisława Herbsta 4, lok. U2,  Warszawa Ursynów, przy stacji metra Stokłosy

 

Czytany 5746 razy

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Wagi

Usługi księgowe

Terminale płatnicze

Szkolenia