Księgi rachunkowe

 

TWÓJ BIZNES JEST NAJWAŻNIEJSZY!

BUCHCOM ZAJMIE SIĘ KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ FINANSOWO – KSIĘGOWĄ TWOJEJ FIRMY!

 buchcom ksiegi rachunkowe

Księgi rachunkowe to najbardziej skomplikowana forma prowadzenia księgowości, dlatego większość właścicieli firm i spółek decyduje się powierzyć je specjalistom z biura rachunkowego. BUCHCOM Biuro Rachunkowe w Warszawie oferuje profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych), zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Doświadczony zespół księgowych Biura Rachunkowego BUCHCOM zadba o prawidłowe i fachowe prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych). Gwarantujemy profesjonalizm, solidność i rzetelność świadczonych usług. W naszej działalności stosujemy i głosimy zasady wykonywania profesji  księgowego przez osoby o najwyższych kompetencjach oraz wysokich walorach etyczno-moralnych.

 

Naszą działalność księgową prowadzimy w oparciu o Licencje Ministerstwa Finansów nr 23364/0129014/2002. 

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, obsługi kadrowo-płacowej.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości". Jest to rękojmią rzetelnego i etycznego działania księgowych naszego biura rachunkowego BUCHCOM.

Nad prawidłowością Twoich rozliczeń księgowo-podatkowych w naszym biurze BUCHCOM czuwa certyfikowany ekspert usług księgowych. Tytuł ten nadaje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Potwierdza on sprawdzenie oraz ciagłą aktualizację wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia usług księgowych.

 

 

Współpracujesz z kontrahentami z Unii Europejskiej? Nie obawiaj się: rozliczamy transakcje wewnątrzunijne.

Ze strachem myślisz o swoich rozliczeniach za lata ubiegłe? Nie martw się: wyprowadzimy Twoje zaległości księgowe, podatkowe a także ubezpieczeniowe.

Pomożemy Ci w wyborze formy prawnej prowadzonej działalności oraz najkorzystniejszej formy opodatkowania danego rodzaju działalności.

 

W ramach zawartej umowy z naszym biurem rachunkowym BUCHCOM

 

1. Prowadzimy księgi rachunkowe rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych:

- dokonujemy na bieżąco dekretacji dokumentów źródłowych po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości

- księgujemy zadekretowane dokumenty

- wykorzystujemy analityczne konta rozrachunków w podziale na każdego kontrahenta

- rozliczamy rozrachunki w podziale na kontrahentów i poszczególne dokumenty.

 

2. Prowadzimy dodatkowo wymagane przepisami:

- ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o VAT

- ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych bilansowych i podatkowych

- ewidencje przebiegu pojazdów

- dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

 

3. Sporządzamy:

- faktury we wnętrzne dla wewnątrzwspólnowego nabycia towarów

- faktury we wnętrzne dla importu usług

- faktury we wnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”

- noty korygujące

- deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów

- deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS

- informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów

- informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców (RMUA)

- rozliczenia roczne spółek

- rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku,

- dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L.

- rozliczenia roczne pracowników PIT-40

- potwierdzenia sald rozrachunków

- sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) zgodnie z ustawą o rachunkowości

- dokumenty dot. złożenia w urzędach skarbowych sprawozdania finansowego

- dokumenty dot. złożenia w KRS sprawozdania finansowego

- Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej 

- Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z elektroniczną wysyłką do Ministerstwa Finansów

 

4. Pomagamy przy tworzeniu polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

 

5. Ustalamy wysokość należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych w zależności od formy prawnej firmy

 

6. Informujemy każdorazowo o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności

 

7. Występujemy o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

 

8. Przygotowujemy dokumenty dot. zwrotu VATu na życzenie urzędów skarbowych

 

9. Reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS, także podczas kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych

Usługi wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania firmy InsERT

 
 

MASZ WĄTPLIWOŚCI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI TWOICH KSIĄG, ROZLICZEŃ PODATKOWYCH czy ubezpieczeniowych ZA MIESIĄCE lub LATA POPRZEDNIE?   

PRZYJDŹ DO NAS! 

WYPROWADZAMY ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE, PODATKOWE i ubezpieczeniowe WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM NASZEGO KLIENTA. DOSTOSUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00.

 

Zapraszamy do kontaktu:

 

BUCHCOM Biuro Rachunkowe Warszawa,  tel. 660 432 862

02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 83 lok. U-11,  Warszawa Ursynów, przy stacji metra Stokłosy

 

Czytany 5421 razy

Kasy Fiskalne

Drukarki Fiskalne

Wagi

Usługi księgowe

Terminale płatnicze

Szkolenia