poniedziałek, 20 maj 2019 17:11

Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Każdy operator kasy fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – taki wymóg nakładają na niego nowe przepisy. A zasady te uległy istotnym zmianom od 1 maja 2019 r. Doprecyzowano m.in. moment wystawiania paragonu fiskalnego dokumentującego przyjęcie zaliczki – z rozdzieleniem na zaliczki gotówkowe i zapłacone np. przelewem.

Przepisy, które weszły w życie od 1 maja 2019 r., wprowadziły sporo zmian w zakresie użytkowania kas fiskalnych przez polskich podatników. Pojawienie się na półkach salonów sprzedaży kas fiskalnych online to najważniejsza z nich. O ile jednak obowiązek stosowania urządzeń zapewniających łączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK) dotyczy póki co tylko wybranych grup podatników, o tyle inne zmiany objęły wszystkich, bez względu na branżę.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816) wprowadziło m.in. nową matrycę stawek VAT. Ponadto wszyscy operatorzy urządzeń fiskalnych muszą od 1 maja 2019 r. podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji na kasie fiskalnej.

Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w przepisach dotyczących wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych. Nie są to zmiany rewolucyjne – precyzują raczej zasady uznawane już od dawna, nie zawsze jednak znane i rozumiane przez użytkowników.

 

Wystawianie paragonów fiskalnych – zmiany od 1 maja 2019 r.

Większość regulacji zawartych w § 6 rozporządzenia powiela zasady określone w poprzednim akcie prawnym. Część przepisów została jednak w istotny sposób doprecyzowana. Poprzednie rozporządzenie wskazywało, iż podatnik ma obowiązek wydać paragon fiskalny każdemu nabywcy bez jego żądania. Natomiast w § 6 ust. 1 pkt 1 nowego rozporządzenia czytamy:

 • § 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

  1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12;

 

Doprecyzowanie, iż wystawienie i wydanie paragonu z chwilą dokonania sprzedaży, jest obowiązkowe bez względu na formę płatności, to ważna zmiana. Nowe rozporządzenie rozróżnia bowiem dwie sytuacje, w których sprzedawca otrzymuje od nabywcy zaliczkę. Pierwsza dotyczy przyjmowania zaliczek w gotówce, druga – w formie bezgotówkowej otrzymanej za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika.

W § 6 ust. 1 pkt 2 czytamy:

2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku

 

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, przez przyjęcie zaliczki w gotówce rozumie się także płatność np. kartą płatniczą. Każda taka zapłata dokonana przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi musi być zarejestrowana na kasie.

Dużym ułatwieniem dla podatników są jasne przepisy dotyczące ewidencjonowania zaliczek zapłaconych np. przelewem na konto bankowe. Wystawienie i wydanie paragonu nabywcy musi być dokonane niezwłocznie po uznaniu zaliczki na koncie. Sprzedawca może z tym jednak zaczekać, np. do momentu, w którym osobiście będzie kontaktował się z nabywcą. Warunkiem jest wystawienie i wydanie paragonu do końca miesiąca, w którym płatność zaliczki została uznana na rachunku.

 

Walka z szarą strefą

Jak większość zmian wprowadzanych przez resort finansów, te również mają na celu zwiększenie wpływów z VAT do budżetu państwa. Wymóg podpisywania przez operatorów kas fiskalnych oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji ma zwiększyć świadomość zasad wystawiania i wydawania paragonów oraz odpowiedzialności karno-skarbowej za ich nieprzestrzeganie.

Ministerstwo chce wyeliminować sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej, m.in. przypadki wystawienia tzw. paragonów kelnerskich zamiast paragonów fiskalnych – nieuczciwej praktyki często stosowanej w branży gastronomicznej. Oświadczenie podpisane przez osobę pracującą z kasą i przekazane podatnikowi musi być przechowywane w jego dokumentacji księgowej. Nowi użytkownicy kas muszą podpisywać oświadczenie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Natomiast osoby, które już zajmowały się rejestrowaniem sprzedaży na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów – do 31 maja 2019 r.

 

Więcej: Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji

Czytany 15524 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 maj 2019 17:16

Artykuły powiązane

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.

 • Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r. Nowe obowiązki serwisów i użytkowników kas fiskalnych w 2019 r.

  Obecny serwis fiskalny nie spełnia Twoich oczekiwań? W nowym stanie prawnym zmiana serwisanta jest prostsza niż wcześniej! Uprawnienia podmiotu możesz sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów. Poznaj nowe obowiązki serwisantów i właścicieli kas fiskalnych – obejmują cię niezależnie od tego, czy masz urządzenie online’owe, czy tradycyjną kasę.

 • Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r. Faktura do paragonu tylko z NIP-em nabywcy od 1 stycznia 2020 r.

  Ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta. Nowy warunek dla paragonów, do których ma zostać wystawiona faktura, wejdzie w życie od nowego roku. Sprawdź, jakie kary grożą za niedostosowanie się do zmienionych przepisów i co mają zrobić użytkownicy starszych kas fiskalnych.