czwartek, 15 kwiecień 2021 22:57

Jak skorygować błędne dane na paragonie?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

Zasady użytkowania kasy fiskalnej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). W § 3 ust. 2-5 tego aktu prawnego opisano proces postępowania w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki lub przyjęcia zwrotu bądź reklamacji.

 

Jak skorygować błędne dane na paragonie – pomyłka

Za oczywistą pomyłkę uznaje się np. zaewidencjonowanie towaru w nieprawidłowej ilości lub w błędnej cenie. Przykładowo klient zakupił pomidory na kwotę 9,20 zł, tymczasem kasjer omyłkowo wprowadził 920 zł. Takie pomyłki są widoczne od razu i mogą być szybko skorygowane. Zdarza się też, iż zostaną dostrzeżone przez nabywcę po odejściu od kasy, gdy analizuje on treść paragonu. W takim wypadku należy postąpić w następujący sposób:

 1. Wystawić prawidłowy paragon
 2. W odrębnej ewidencji ująć błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego). Konieczne jest też podanie krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki.
 3. Dołączyć oryginał błędnego paragonu do wpisu w ewidencji.

Większość podatników zawiera w ewidencji pomyłek również następujące dane:

 • • numer kolejny pomyłki
  • datę wystawienia błędnego paragonu
  • numer paragonu

Korekty należy dokonać niezwłocznie. W praktyce większość podatników prowadzi w tym celu oddzielny zeszyt, w którym zapisuje wszystkie takie przypadki. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca najpierw wystawi prawidłowy paragon klientowi, a potem dokona wpisu w ewidencji, czy odwrotnie. Ważne, by dopełnił tych obowiązków jak najszybciej.

 

Jak skorygować błędne dane na paragonie – zwroty i reklamacje

Inna procedura postępowania obowiązuje w przypadku uznania przez sprzedawcę zwrotu towaru bądź reklamacji. Odrębna ewidencja musi zawierać następujące dane (§ 3 ust. 3 rozporządzenia):

1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Należy jednak rozróżnić sytuacje, w których mamy do czynienia ze zwrotem lub reklamacją od oczywistej pomyłki. Dla okoliczności tych trzeba prowadzić dwie odrębne ewidencje.

 

Więcej o korektach paragonów czytaj w Poradniku

Czytany 1513 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 kwiecień 2021 10:04

Artykuły powiązane

 • Klient nie wziął paragonu. Co zrobić? Czy można go wyrzucić? Klient nie wziął paragonu. Co zrobić? Czy można go wyrzucić?

  Wydawanie paragonów z kasy fiskalnej to obowiązek kasjera. Kwestia ta w ostatnich latach stała się szczególnie drażliwa dla organów podatkowych. Mandaty dostawano nawet za położenie dokumentu na ladzie, a nie podanie do ręki. Jak obecnie ustawodawca traktuje tę sprawę? Sprawdź, co zrobić, gdy klient nie wziął paragonu!

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?

 • Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej? Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej?

  Kasa fiskalna nie ma funkcji korekty zaewidencjonowanej wcześniej sprzedaży. Konieczne jest prowadzenie odrębnych ewidencji zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka dokumentacja i co zrobić, gdy wymagana korekta nie wpisuje się w żaden schemat określony przez ustawodawcę.

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.