czwartek, 15 kwiecień 2021 22:57

Jak skorygować błędne dane na paragonie?

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

Zasady użytkowania kasy fiskalnej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). W § 3 ust. 2-5 tego aktu prawnego opisano proces postępowania w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki lub przyjęcia zwrotu bądź reklamacji.

 

Jak skorygować błędne dane na paragonie – pomyłka

Za oczywistą pomyłkę uznaje się np. zaewidencjonowanie towaru w nieprawidłowej ilości lub w błędnej cenie. Przykładowo klient zakupił pomidory na kwotę 9,20 zł, tymczasem kasjer omyłkowo wprowadził 920 zł. Takie pomyłki są widoczne od razu i mogą być szybko skorygowane. Zdarza się też, iż zostaną dostrzeżone przez nabywcę po odejściu od kasy, gdy analizuje on treść paragonu. W takim wypadku należy postąpić w następujący sposób:

 1. Wystawić prawidłowy paragon
 2. W odrębnej ewidencji ująć błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego). Konieczne jest też podanie krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki.
 3. Dołączyć oryginał błędnego paragonu do wpisu w ewidencji.

Większość podatników zawiera w ewidencji pomyłek również następujące dane:

 • • numer kolejny pomyłki
  • datę wystawienia błędnego paragonu
  • numer paragonu

Korekty należy dokonać niezwłocznie. W praktyce większość podatników prowadzi w tym celu oddzielny zeszyt, w którym zapisuje wszystkie takie przypadki. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca najpierw wystawi prawidłowy paragon klientowi, a potem dokona wpisu w ewidencji, czy odwrotnie. Ważne, by dopełnił tych obowiązków jak najszybciej.

 

Jak skorygować błędne dane na paragonie – zwroty i reklamacje

Inna procedura postępowania obowiązuje w przypadku uznania przez sprzedawcę zwrotu towaru bądź reklamacji. Odrębna ewidencja musi zawierać następujące dane (§ 3 ust. 3 rozporządzenia):

1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Należy jednak rozróżnić sytuacje, w których mamy do czynienia ze zwrotem lub reklamacją od oczywistej pomyłki. Dla okoliczności tych trzeba prowadzić dwie odrębne ewidencje.

 

Więcej o korektach paragonów czytaj w Poradniku

Czytany 3154 razy Ostatnio zmieniany piątek, 16 kwiecień 2021 10:04

Artykuły powiązane

 • Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7? Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7?

  Niewystawienie paragonu dla osoby fizycznej wiąże się z sankcjami. Nie pomoże fakt, że pracownik daną transakcję udokumentował fakturą. Określona procedura postepowania pozwoli naprawić błąd. Sprawdź, co zrobić, gdy została wystawiona faktura dla osoby fizycznej bez paragonu i jak uniknąć konsekwencji finansowych.

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Klient nie wziął paragonu. Co zrobić? Czy można go wyrzucić? Klient nie wziął paragonu. Co zrobić? Czy można go wyrzucić?

  Wydawanie paragonów z kasy fiskalnej to obowiązek kasjera. Kwestia ta w ostatnich latach stała się szczególnie drażliwa dla organów podatkowych. Mandaty dostawano nawet za położenie dokumentu na ladzie, a nie podanie do ręki. Jak obecnie ustawodawca traktuje tę sprawę? Sprawdź, co zrobić, gdy klient nie wziął paragonu!

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć? Zwrot towaru bez paragonu - czy sprzedawca może go przyjąć?

  Aktualne przepisy umożliwiają klientom zwrócenie lub zareklamowanie towaru. Konieczne jest okazanie dowodu zakupu danego produktu – zwykle jest to paragon fiskalny. A czy sprzedawca może przyjąć zwrot towaru bez paragonu?