piątek, 13 grudzień 2013 08:20

Kto zachowa status małego podatnika w 2014 roku?

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Mali podatnicy, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczą 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską, mogą zachować swój status i korzystać z licznych przywilejów, takich jak m.in. kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek, rozliczanie VAT wg metody kasowej czy jednorazowa amortyzacja środków trwałych. W roku 2014 status małego podatnika zachowają podatnicy, których przychody w roku 2013 nie przekroczą 5.068.000 zł.

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody wraz z kwotą podatku należnego od towarów i usług w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczą 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Przeliczenia euro na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Uzyskaną wartość zaokrągla się do 1.000 zł. W dniu 1 października 2013 r. NBP ogłosił średni kurs euro 4,2230 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2013). Oznacza to, iż limit pozwalający zachować status małego podatnika wynosi 5.068.000 zł.

 

Uwaga!

Zachowanie statusu małego podatnika w 2014 roku możliwe jest w przypadku, gdy przychody wraz z kwotą podatku należnego w roku 2013 nie przekroczą 5.068.000 zł.

 

Posiadanie statusu małego podatnika przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści.

 • Zgodnie z art. 44 ust. 3g-3i updof i art. 25 ust. 1b-2 updop jest on uprawniony do wyboru kwartalnego lub uproszczonego opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto zgodnie z art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop mały podatnik może dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych). Mały podatnik może rozliczać się kwartalnie bez konieczności wpłacania zaliczek. Ma również możliwość korzystania z przywileju stosowania kasowej metody rozliczeń VAT. Posiadanie statusu małego podatnika przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści: zgodnie z art. 44 ust. 3g-3i updof i art. 25 ust. 1b-2 updop jest uprawniony do kwartalnego lub uproszczonego opłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • może dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych) na podstawie przepisów: art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop
 • ma prawo wybrać rozliczanie kwartalne podatku VAT, którym mówi art. 99 ust. 3 ustawy o VAT
 • art. 21 ust. 1 ustawy o VAT daje mu również możliwość korzystania z przywileju stosowania kasowej metody rozliczeń VAT

Małym podatnikiem może być również podatnik, który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą bądź inną osobą świadczącą tego typu usługi (z wyjątkiem komisu) – w przypadku, gdy kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w roku podatkowy kwoty 45 000 euro w przeliczeniu na walutę polską. Limit ten za rok 2013 wynosi 190.000 zł.

Czytany 9941 razy Ostatnio zmieniany środa, 15 styczeń 2014 17:36

Artykuły powiązane

 • VAT kwartalny – wybór zgłoś do 25.02.2014 VAT kwartalny – wybór zgłoś do 25.02.2014

  Niezależnie od tego, czy jesteś małym podatnikiem, czy nie, możesz rozliczać VAT za okresy kwartalne. Pamiętaj jednak, że kwartalne rozliczanie VAT przez tzw. „dużych” podatników nie jest tak korzystne, jak w przypadku małych podatników. Jeśli chcesz przejść na kwartalne rozliczanie VAT już od pierwszego kwartału 2014 r., czas na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego masz tylko do 25 lutego.

 • Rezygnację z kasowej metody rozliczeń VAT w 2014 r. należy zgłosić do 31.12.2013 Rezygnację z kasowej metody rozliczeń VAT w 2014 r. należy zgłosić do 31.12.2013

  Prawo do stosowania kasowej metody rozliczeń VAT mały podatnik może stracić jeśli przekroczy ustawowy limit obrotów. Z metody tej można też dobrowolnie zrezygnować, nawet jeśli nie przekroczymy tego limitu.

  Podatnikom, którzy chcą zrezygnować z kasowej metody rozliczania VAT od 1 stycznia 2014 r.,  a jeszcze nie złożyli w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego na druku VAT-R, zostało już niewiele czasu na dopełnienie formalności - muszą to zrobić najpóźniej 31 grudnia 2013 r.

 • Wybór metody kasowej na 2014 r. tylko do 31 grudnia Wybór metody kasowej na 2014 r. tylko do 31 grudnia

  Stosowanie kasowej metody rozliczania VAT wiąże się z wieloma korzyściami - między innymi kwartalnym rozliczaniem VAT oraz wykazywaniem obowiązku podatkowego z dniem otrzymania zapłaty od kontrahenta.

  Mali podatnicy, którzy w 2014 roku planują stosować kasową metodę rozliczania VAT, muszą najpóźniej 31 grudnia 2013 r. złożyć w urządzenie skarbowym zgłoszenie na druku VAT-R.

 • VAT od 1 stycznia 2014 roku - Poradnik VAT od 1 stycznia 2014 roku - Poradnik

  Kolejna seria wielkich zmian w podatku VAT wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku. Oprócz zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego, sposobu ustalania podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego zmieniają się też zasady wystawiania faktur.

  Zniknie termin 7 dni na wystawienie faktury, który był jednocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego.

 • Zmiany u podatników zwolnionych z VAT 2014 Zmiany u podatników zwolnionych z VAT 2014

  Drobni przedsiębiorcy, którzy ze względu na osiąganie obrotów nie wyższych niż 150.000 zł w skali roku korzystają ze zwolnienia z VAT, muszą przygotować się na rewolucje związane z nowymi przepisami ustawy o VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy, zwolnieniu z VAT nie będzie podlegał podatnik, lecz sprzedaż opodatkowana dokonywana przez niego,