poniedziałek, 10 luty 2014 20:44

VAT kwartalny – wybór zgłoś do 25.02.2014

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Niezależnie od tego, czy jesteś małym podatnikiem, czy nie, możesz rozliczać VAT za okresy kwartalne. Pamiętaj jednak, że kwartalne rozliczanie VAT przez tzw. „dużych” podatników nie jest tak korzystne, jak w przypadku małych podatników. Jeśli chcesz przejść na kwartalne rozliczanie VAT już od pierwszego kwartału 2014 r., czas na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego masz tylko do 25 lutego.

Prawo do rozliczania VAT za okresy kwartalne mają zarówno mali podatnicy, jak i podatnicy nie posiadający takiego statusu ze względu na przekroczenie limitu obrotów określonego w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. Mali podatnicy składają deklaracje na formularzu VAT-7K, natomiast pozostali podatnicy rozliczający się kwartalnie - na formularzu VAT-7D. Przy czym należy podkreślić, że podmioty nieposiadające statusu małego podatnika mają znacznie mniej korzystne warunki przy kwartalnym rozliczaniu, niż mali podatnicy.

Podatnik, który chce przejść z rozliczania VAT miesięcznego na kwartalne, może to zrobić pod warunkiem złożenia do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego zawiadomienia. Zawiadomienie to należy złożyć w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie składana kwartalna deklaracja podatkowa. Zasada ta została zapisana w art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Termin ten dotyczy zarówno małych podatników, którzy do tej pory rozliczali VAT miesięcznie, jak i pozostałych podatników, którzy chcą przejść z rozliczeń miesięcznych na kwartalne.

 

Ważne!

Jeśli od początku 2014 roku chcesz rozliczać VAT za okresy kwartalne, czas na złożenie zawiadomienia w urzędzie skarbowym masz do 25 lutego 2014 r.

 

Należy podkreślić, iż wybór kwartalnej metody rozliczania VAT nie wpływa na zasady powstawania obowiązku podatkowego. Pomimo iż zmiana metody rozliczeń z miesięcznej na kwartalną skutkuje przesunięciem obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego, to moment powstania obowiązku podatkowego zawsze przypada na danym miesiąc.

Podatnik, który utracił status małego podatnika ze względu na przekroczenie limitu obrotów, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy o VAT ma obowiązek przejść na miesięczną metodę rozliczania VAT począwszy od miesiąca następującego po kwartale, w którym limit został przekroczony. Ma on prawo jednak w dalszym ciągu rozliczać się za okresy kwartalne już tako „duży” podatnik - warunkiem jest złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego w terminach określonych w art. 99 ust. 3 ustawy.

 

Ważne!

Jeśli straciłeś status małego podatnika, ale w dalszym ciągu chcesz rozliczać VAT kwartalnie, musisz złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie składana kwartalna deklaracja podatkowa już na formularzu VAT-7D - obowiązującego dla „dużych” podatników.

 

Jeżeli podatnik, który utracił status małego podatnika, nie złoży zawiadomienia we wskazanym terminie, ma obowiązek rozliczać VAT miesięcznie począwszy od pierwszego miesiąca następującego po kwartale, w którym przekroczył limit uprawniający do zachowania statusu małego podatnika. 

 

Zobacz też: Sposoby rozliczania VAT przez podatników w 2014 r.

Czytany 8316 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 luty 2014 21:57

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r. Nowe druki VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-R, VAT-Z w 2017 r.

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Zmiany w formularzach mają związek m.in. z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali oraz wprowadzeniem wymogu składania informacji podsumowujących drogą elektroniczną za okresy miesięczne. Sprawdź, jakie wzory formularzy VAT obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

 • Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie? Deklaracje VAT 2017 – kwartalnie czy tylko miesięcznie?

  Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek składania deklaracji VAT za okresy miesięczne. Niektórzy jednak mogą rozliczać się co kwartał. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania deklaracji VAT za okresy kwartale uległo istotnym ograniczeniom. Sprawdź, kto w 2017 r. wciąż może skorzystać z tej preferencji.

 • Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14

  W związku ze zmianami dotyczącymi zasad rozliczania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, zaszła konieczność zmodyfikowania wzorów deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe formularze, kto może jeszcze korzystać ze „starych” wzorów i pobierz aktualne druki.

 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia: deklarację VAT za grudzień 2015 złóż do nowego urzędu Ministerstwo Finansów wyjaśnia: deklarację VAT za grudzień 2015 złóż do nowego urzędu

  W związku ze zmianami właściwości urzędów skarbowych od 1 stycznia 2016 r. wśród przedsiębiorców pojawiły się wątpliwości: do którego urzędu należy złożyć deklarację VAT za grudzień lub ostatni kwartał 2015 r.? Sprawdź, jakiej odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Finansów i gdzie załatwiać pozostałe sprawy podatkowe niezakończone przed 1 stycznia 2016 r.