poniedziałek, 08 luty 2016 21:03

Oświadczenie o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT i CIT w 2016 r. do 22.02.2016

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Na początku każdego roku podatnicy PIT i CIT mają prawo do zmiany formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wymaga to jednak terminowego złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego, a w niektórych wypadkach także spełnienia dodatkowych wymogów. Sprawdź, kto w 2016 r. może opłacać zaliczki za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej i jakich formalności należy dopełnić.

 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych mogą opłacać zaliczki na ten podatek na trzy sposoby: za okresy miesięczne, kwartalne lub w formie uproszczonej. Jedynie pierwsza forma - zaliczki miesięczne - nie wymaga od podatnika spełnienia dodatkowych wymogów.

 

Zaliczki za okresy kwartalne mogą opłacać podatnicy PIT i CIT, którzy posiadają status małego podatnika lub rozpoczynają działalność gospodarczą. Małym podatnikiem jest podatnik, którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1.200.000 euro. Kwotę tę przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy (w zaokrągleniu do 1.000 zł). Dnia 1 października 2015 r. kurs ten wyniósł 4,2437 zł/euro. Zatem w 2016 r. status małego podatnika mają podmioty, których przychody w 2015 r. nie przekroczyły kwoty 5.092.000 zł.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1d w związku z art. 16k ust. 11 ustawy o CIT, prawa do opłacania zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne nie mają podatnicy CIT rozpoczynający działalność, którzy zostali utworzeni:

Art. 16k ust. 11:

(…)

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo

2) w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.

 

Natomiast w przypadku podatników PIT zastosowanie ma art. 44 ust. 3g w związku z art. 22k ust. 11 ustawy o PIT, zgodnie z którym prawa do opłacania zaliczek za okresy kwartalne nie będzie miał podatnik rozpoczynający działalność, który:

Art. 22k ust. 11:

(…) w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Zaliczki w formie uproszczonej wpłaca się za okresy miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Oznacza to, iż prawa do wpłacania zaliczek uproszczonych w 2016 r. nie mają podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w roku 2016 lub 2015, jak również podatnicy PIT, którzy:

 • w latach 2013-2014 opłacali zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności
 • w latach 2013-2014 nie uzyskali dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, bądź dochód ten był niższy od kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku

 

Formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy można zmienić na początku każdego roku podatkowego. Skorzystanie z możliwości preferencyjnego opłacania zaliczek - za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej - jest możliwe dla podatników, którzy spełniają opisane powyżej wymagania. Zmiana formy opłacania zaliczek wymaga od podatnika złożenia stosowanego oświadczenia do urzędu skarbowego. Dotyczy to także podmiotów, które rezygnują z opłacania zaliczek za okresy kwartalne lub w formie uproszczonej na rzecz zaliczek miesięcznych bądź muszą na nie przejść np. ze względu na utratę statusu małego podatnika.

 

Podatnicy PIT zasadniczo oświadczenie to składają do 20 lutego danego roku. Ze względu na fakt, iż 20 lutego 2016 r. wypada w sobotę, termin złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu, czyli na 22 lutego 2016 r.

Podatnicy CIT muszą złożyć oświadczenie do 20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego. W przypadku, gdy ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten również wypada 22 lutego 2016 r.

 

Ważne!

Oświadczenie o zmianie formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2016 r. należy złożyć do:

poniedziałku 22 lutego 2016 r. - podatnicy PIT

20. dnia drugiego miesiąca roku podatkowego - podatnicy CIT (jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym: do poniedziałku 22 lutego 2016 r.)

 

Oświadczenia nie muszą składać podatnicy PIT i CIT, którzy pozostają przy dotychczasowej formie opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Raz złożone oświadczenie obowiązuje bowiem na cały rok podatkowy i na lata następne. W przypadku niezłożenia tego dokumentu w terminie, podatnik pozostanie przy formie opłacania zaliczek, z której korzystał w poprzednim roku.

 

Podatnicy PIT opłacający zryczałtowany podatek dochodowy, którzy chcieli od nowego roku opłacać zaliczki za okresy kwartalne, nie mogą już skutecznie złożyć oświadczenia do urzędu skarbowego - w ich wypadku konieczne było dopełnienie tej formalności do 20 stycznia 2016 r.

Czytany 5526 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 luty 2016 21:44

Artykuły powiązane

 • Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej Rejestrowanie zaliczki na kasie fiskalnej

  Wystawienie faktury zaliczkowej dla nabywcy będącego konsumentem nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku udokumentowania takiej wpłaty paragonem! Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować zaliczki na kasie fiskalnej i jak określić moment powstania przychodu w podatku dochodowym.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r. Rejestrowanie zaliczek na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Aktualne przepisy wymagają od podatników ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie tylko dostawy towaru czy świadczenia usług, ale też otrzymania każdej formy przedpłaty – w tym zaliczek, zadatków itp. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce – jaka nazwa towaru powinna znaleźć się na paragonie, w jakim momencie wystawić dokument i czy wręczenie nabywcy faktury zwalnia z obowiązku wydruku paragonu. Dowiedz się też, jaka drukarka fiskalna istotnie ułatwia rejestrowanie zaliczek.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.