środa, 25 styczeń 2023 20:25

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Od początku roku dużo mówi się o wycofaniu ze sprzedaży kas fiskalnych z kopią elektroniczną na rzecz urządzeń online’owych. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie musi rejestrować sprzedaży za pomocą kasy. Poznaj zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. – limit obrotów, zwolnienia przedmiotowe i wyłączenia ze zwolnień. Co zmieniło się od nowego roku?

W 2023 r. wciąż obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442). Wprowadzony na lata 2022-2023 akt prawny nie przyniósł podatnikom wielu istotnych zmian w zakresie możliwości stosowania zwolnień z kas.

 

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. – kto skorzysta?

Rozporządzenie przewiduje kilka różnych rodzajów zwolnień z kasy fiskalnej w 2023 r. Najszersze grono podatników skorzysta ze zwolnienia podmiotowego – przysługującego ze względu na stosunkowo niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów.

Przepisy w 2023 r. zachowują popularne zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej, zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek, a także bardzo rozbudowany katalog czynności zwolnionych z kasy fiskalnej przedmiotowo.

Zanim zbadasz, czy w 2023 r. możesz korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej sprawdź, czy wykonywane przez twoją firmę usługi czy sprzedawane towary nie znajdują się na liście z § 4 rozporządzenia.

Zmiana w wyłączeniach ze zwolnień z kasy fiskalnej w 2023 r.

Katalog czynności, które ze względu na swój charakter i ryzyko nadużyć muszą być ewidencjonowane na kasie bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika, został w 2023 r. uzupełniony o nową pozycję.

§ 4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku: 

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Choć samo rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2022 roku, powyższy zapis, zgodnie z § 7 tego aktu prawnego, obowiązuje od 1 lutego 2023 r. Podatnicy prowadzący myjnie automatyczne do tego czasu muszą zainstalować w nich kasy fiskalne.

W 2023 roku aktualne pozostają wszystkie wyłączenia ze zwolnień z kas obowiązujące w latach poprzednich.

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

Korzystanie z najpopularniejszego zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach. Podobnie jak w latach poprzednich, urządzenia fiskalnego nie muszą mieć podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Przy czym do obrotu tego nie wliczamy sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem udokumentowania tych czynności fakturą.

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz ww. osób w trakcie roku limit obliczają w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży – od pierwszego dnia do końca roku.

 

Pozostałe zwolnienia

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. to też popularne zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek, zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej, dzierżawa gruntów, dostawa nieruchomości itp. Przy czym dla z dwóch pierwszych można korzystać wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w przepisach.  

Dodatkowo zwolnieniu przedmiotowemu podlegają czynności wymienione w części I załącznika do rozporządzenia. Z dniem 1 stycznia 2023 r. katalog ten nie uległ zmianie.

 

Ulga na kasę fiskalną w 2023 r.

Nie zmieniły się też przepisy dotyczące ulgi na kasę fiskalną do 700 zł na każde zakupione urządzenie. Z odliczenia tego będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w 2023 r. stracą prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej lub rozpoczną użytkowanie swojej pierwszej kasy. Warunkiem jest m.in. terminowa instalacja urządzenia oraz uregulowanie całości należności wynikającej z faktury zakupu.

 

Zobacz także: Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich?

Czytany 18034 razy Ostatnio zmieniany środa, 25 styczeń 2023 20:36

Artykuły powiązane

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych – czy nadal obowiązuje w 2023 r.? Zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych – czy nadal obowiązuje w 2023 r.?

  Przez wiele lat zwolnienie z kasy fiskalnej dla usług edukacyjnych obejmowało m.in. korepetytorów, szkoły językowe i inne formy nauczania pozaszkolnego. W 2023 r. osoby te wciąż mogą z tej preferencji korzystać. Ale uwaga! Przepisy określają kilka wyjątków. Sprawdź, czy obejmują one Twoją działalność!

 • Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa? Kasa fiskalna przy najmie prywatnym – czy jest obowiązkowa?

  Najem prywatny w świetle przepisów ustawy o VAT uznawany jest za prowadzenie działalności gospodarczej. Wynajmujący natomiast staje się podatnikiem VAT, choć jednocześnie może korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzających działalności gospodarczej zasadniczo powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej. Wynajmujący może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku.

 • Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej – jakie kary w 2023 roku? Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej – jakie kary w 2023 roku?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do przeglądu technicznego to jeden z podstawowych obowiązków podatnika. Kontrola pracy urządzenia ma też znaczenie z punktu widzenia użytkownika – jego nieprzerwanej i niezakłóconej pracy. Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej wiąże się z konsekwencjami. Sprawdź, jakie kary grożą spóźnialskim w 2023 roku.

 • Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7? Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7?

  Niewystawienie paragonu dla osoby fizycznej wiąże się z sankcjami. Nie pomoże fakt, że pracownik daną transakcję udokumentował fakturą. Określona procedura postepowania pozwoli naprawić błąd. Sprawdź, co zrobić, gdy została wystawiona faktura dla osoby fizycznej bez paragonu i jak uniknąć konsekwencji finansowych.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2023 roku Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2023 roku

  Użytkownik kasy fiskalnej musi znać przepisy regulujące m.in. kwestię pracy urządzenia, wystawiania paragonów, dokonywania przeglądów technicznych czy drukowania raportów. Ważne regulacje dotyczą też zwolnień z obowiązku stosowania kasy, ulgi do 700 zł czy kas fiskalnych online. Poniżej lista i treść wszystkich aktów prawnych dotyczących kas fiskalnych. Przepisy aktualne w 2023 roku.