piątek, 30 grudzień 2022 21:14

Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

Regulacje dotyczące korygowania sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1625). Ze względu na brak technicznej możliwości wykonania takiej czynności w pamięci kasy, przedsiębiorca musi prowadzić oddzielne ewidencje. Co istotne, będą to dwie różne ewidencje – zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek.

 

Jak skorygować sprzedaż w przypadku zwrotu towaru

Aby ewidencja zwrotów i reklamacji stanowiła podstawę do skorygowania wartości sprzedaży i podatku, musi spełniać wymagania formalne. Zostały one określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia:

Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

 

Jak wynika z powyższego przepisu, poprawnie prowadzona ewidencja zwrotów i reklamacji musi posiadać dołączony „dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży”. W przypadku sprzedaży rejestrowanej na kasie fiskalnej takim dokumentem jest paragon fiskalny. To właśnie z nim najczęściej przychodzą nabywcy, chcący zwrócić towar.

A co przypadku, gdy klient paragonu nie posiada? Zwrot towaru bez paragonu jest możliwy na podstawie innego dokumentu.

 

Zwrot towaru bez paragonu – czy to zgodne z przepisami

Przepisy nie pozbawiają możliwości odzyskania swoich pieniędzy konsumentowi, który z jakichś przyczyn nie ma paragonu dokumentującego sprzedaż. O ile bowiem regulacje dotyczące innej ewidencji – oczywistych pomyłek – mówią wprost o konieczności „dołączenia oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której nastąpiła oczywista pomyłka”, o tyle przy zwrotach i reklamacjach przepisy nie są tak restrykcyjne.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży może być np. wydruk z terminala lub potwierdzenie z bankowości elektronicznej, umowa, dokument gwarancyjny, a w przypadku ich braku – oświadczenie nabywcy o zgubieniu paragonu.

Prawidłowość takiej procedury postępowania potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 stycznia 2022 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.780.2021.1.JKU).

 

Jak rozliczyć VAT w przypadku zwrotu towaru

Sporządzony według opisanych powyżej zasad wpis w ewidencji zwrotów i reklamacji jest dla podatnika podstawą do skorygowania wartości sprzedaży i podatku należnego. Korektę VAT ujmujemy w rozliczeniu za okres dokonania zwrotu.

 

Zobacz także: Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich?

Czytany 1242 razy

Artykuły powiązane

 • Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej – jakie kary w 2023 roku? Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej – jakie kary w 2023 roku?

  Zgłaszanie kasy fiskalnej do przeglądu technicznego to jeden z podstawowych obowiązków podatnika. Kontrola pracy urządzenia ma też znaczenie z punktu widzenia użytkownika – jego nieprzerwanej i niezakłóconej pracy. Nieterminowy przegląd kasy fiskalnej wiąże się z konsekwencjami. Sprawdź, jakie kary grożą spóźnialskim w 2023 roku.

 • Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7? Faktura dla osoby fizycznej bez paragonu. Jak naprawić błąd? Jak ująć taką fakturę w JPK_V7?

  Niewystawienie paragonu dla osoby fizycznej wiąże się z sankcjami. Nie pomoże fakt, że pracownik daną transakcję udokumentował fakturą. Określona procedura postepowania pozwoli naprawić błąd. Sprawdź, co zrobić, gdy została wystawiona faktura dla osoby fizycznej bez paragonu i jak uniknąć konsekwencji finansowych.

 • Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2023 roku Kasy fiskalne. Przepisy aktualne w 2023 roku

  Użytkownik kasy fiskalnej musi znać przepisy regulujące m.in. kwestię pracy urządzenia, wystawiania paragonów, dokonywania przeglądów technicznych czy drukowania raportów. Ważne regulacje dotyczą też zwolnień z obowiązku stosowania kasy, ulgi do 700 zł czy kas fiskalnych online. Poniżej lista i treść wszystkich aktów prawnych dotyczących kas fiskalnych. Przepisy aktualne w 2023 roku.

 • Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r.

  Od początku roku dużo mówi się o wycofaniu ze sprzedaży kas fiskalnych z kopią elektroniczną na rzecz urządzeń online’owych. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie musi rejestrować sprzedaży za pomocą kasy. Poznaj zwolnienia z kasy fiskalnej w 2023 r. – limit obrotów, zwolnienia przedmiotowe i wyłączenia ze zwolnień. Co zmieniło się od nowego roku?

 • Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich? Kasy online od 2023 r. – obowiązkowe dla wszystkich?

  Wraz z końcem 2022 r. z półek serwisów fiskalnych znikną kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu. To dalszy ciąg reformy fiskalnej prowadzonej w Polsce od 2019 roku. Co w praktyce oznacza dla przedsiębiorców? Czy musimy obowiązkowo wymienić urządzenia na kasy online od 2023 r.?