piątek, 06 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-39 za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Na początku każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczyć dochody osiągnięte w roku poprzednim. Zeznanie roczne PIT-39 dotyczy stosunkowo wąskiej grupy podatników, którzy w 2014 r. osiągnęli przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-39 za 2014 r. wynika z art. 45 ust. 1a pkt 3 tejże ustawy.

 

 

Jakie przychody wykazuje się w PIT-39?

 

W zeznaniu rocznym PIT-39 wykazuje się przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych bądź wybudowanych po 31 grudnia 2008 r., które podlegają opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym 19%.

PIT-39 służy do wykazywania zarówno dochodu, jak i straty podatkowej ze sprzedaży nieruchomości. Złożenie zeznania jest konieczne w przypadku uzyskania dochodu - zarówno opodatkowanego, jak i zwolnionego z podatku.

Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych są zwolnione od podatku, jeśli składający zeznanie PIT-39 zadeklaruje, iż w ciągu 2 lat od sprzedaży uzyskane pieniądze przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Zasada ta została zapisana w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

 

W przypadku zbycia nieruchomości zakupionej przed 1 stycznia 2009 r., przychód należy rozliczyć w zeznaniu PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-38. Natomiast zbycie nieruchomości zaliczonej do majątku z prowadzonej działalności gospodarczej wymaga rozliczenia w ramach przychodów z tej działalności - nie składa się wtedy zeznania PIT-39.

 

Przychody, koszty i inne kwoty wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu itd.

 

 

Do kiedy należy złożyć PIT-39 za 2014 r.?

 

Termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-39 upływa 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia zeznania przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

 

Ważne!

PIT-39 za 2014 r. należy złożyć do czwartku 30 kwietnia 2015 r.

 

Podatnik, który w 2014 r. osiągał dochody ze źródeł położonych poza granicami Polski, składa PIT-39 tak jak wszyscy - do 30 kwietnia. Jeśli jednak zamierza opuścić terytorium kraju przed tym terminem, ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-39 do dnia wyjazdu.

W terminie do 30 kwietnia 2015 r. należy również zapłacić podatek wynikający z zeznania. Dotyczy to jednak wyłącznie podatników, którzy w rozliczeniu taki podatek do zapłaty wykazali.

 

 

W jaki sposób złożyć PIT-39 za 2014 r.?

 

Podobnie jak w przypadku innych zeznań rocznych, zeznanie PIT-39 można przekazać do urzędu skarbowego zarówno tradycyjnie, jak i drogą elektroniczną. Wypełniony formularz PIT-39 można zanieść bezpośrednio do urzędu lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym wypadku za datę złożenia zeznania uznaje się datę stempla pocztowego).

Z roku na rok coraz więcej podatników decyduje się na złożenie zeznania rocznego PIT-39 drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje. Wysłanie PIT-39 przez Internet nie wymaga posiadania bezpiecznego e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Wysłanie formularza tą drogą jest proste, szybkie i bezpieczne - podatnik za pośrednictwem systemu otrzymuje urzędowe poświadczenie złożenia formularza.

 

 

Z jakiej wersji druku skorzystać?

 

Przy składaniu zeznania rocznego PIT-39 za 2014 r. należy pamiętać o wybraniu właściwej wersji druku. Dnia 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1674). Zmieniło ono wzór m.in. druku PIT-39 oraz druku załącznika PIT/ZG.

 

Ważne!

PIT-39(6) - taka wersja formularza zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39 obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

PIT/ZG(5) - taka wersja informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać w zeznaniu PIT-39 za 2014 r.?

 

Podatnik składający zeznanie roczne PIT-39 za 2014 r. może jedynie przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie ma natomiast możliwości skorzystania z ulg i odliczeń, takich jak np. ulga internetowa czy ulga na dzieci.

 

 

Czy PIT-39 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

 

Zeznanie roczne PIT-39 składa się wyłącznie indywidualnie.

 

 

Czy PIT-39 można rozliczyć w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

 

Przepisy nie dają możliwości rozliczenia PIT-39 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

 

Jakie załączniki obowiązują do PIT-39 za 2014 r.?

 

Podatnicy, którzy w 2014 r. osiągnęli dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do zeznania PIT-39 dołączają druk PIT/ZG.

 

Kliknij i pobierz aktualny druk PIT-39 za 2014 r.

Czytany 5576 razy Ostatnio zmieniany piątek, 06 marzec 2015 10:45

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.

 • PIT-y roczne za 2015 rok. Gdzie, kiedy i na jakich drukach rozliczyć w 2016 r. PIT-y roczne za 2015 rok. Gdzie, kiedy i na jakich drukach rozliczyć w 2016 r.

  Już od początku stycznia można składać zeznania roczne PIT za 2015 r. Podatnicy muszą pamiętać nie tylko o wybraniu właściwego formularza, ale też właściwej wersji druku. Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się praktycznie wszystkie wersje druków PIT i załączników! Sprawdź, jakie modyfikacje wprowadzono w formularzach i pobierz aktualne druki.