środa, 12 marzec 2014 13:35

Zgłaszanie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Oceń ten artykuł
(17 głosów)

Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba ubezpieczona może zweryfikować swoje prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim - dzięki Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - systemowi zwanemu w skrócie EWUŚ. Wystarczy do tego numer PESEL i dowód tożsamości. W systemie tym podatnik może również potwierdzić, czy ubezpieczeniu podlegają wszyscy jego członkowie rodziny, których wcześniej zgłaszał pracodawcy.

Rodzice uzyskujący przychody za pośrednictwem płatnika (np. wynagrodzenie za pracę) muszą pamiętać, iż od 1 stycznia 2013 r. mają obowiązek informować płatnika o nowo narodzonym dziecku - na dopełnienie tej formalności mają 7 dni. Zgłoszenia może dokonać każde z rodziców. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie danej osoby może być dokonane tylko przez jednego ubezpieczonego.

 

 

Uwaga!

Zgłoszenia dziecka do ubezpieczeń ma prawo dokonać każde z rodziców, ale muszą wybrać które z nich to zrobi, gdyż osoba może być zgłoszona tylko przez jednego ubezpieczonego

 

Jeśli jednak żadne z rodziców nie ma uprawnień do opieki zdrowotnej lub nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, dziecko mogą zgłosić do tego ubezpieczenia jego dziadkowie.

 

Pamiętaj

Zgłoszenia do ubezpieczenia nowego członka rodziny należy dokonać w terminie 7 dni od powstania okoliczności uzasadniających zgłoszenie do ubezpieczeń

 

Osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma prawo zgłosić do tego ubezpieczenia członka rodziny. Przy czym należy pamiętać, iż zakres osób, które dla celów tego ubezpieczenia określa się jako członków rodziny, jest ograniczony.

Członkiem rodziny osoby ubezpieczonej jest:

 • Dziecko własne
 • Dziecko przysposobione
 • Dziecko małżonka
 • Dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę
 • Dziecko obce w ramach rodziny zastępczej
 • Wnuk
 • Małżonek, o ile nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Rodzice i dziadkowie, o ile nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i zamieszkują z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Za dziecko uznaje się małoletniego (do ukończenia 18 roku życia), dziecko uczące się do ukończenia 26 lat oraz dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczenia wiekowego.

Koszty opieki zdrowotnej dziecka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli jednak ani rodzice, ani dziadkowie nie posiadają prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, za opiekę zdrowotną dziecka posiadającego obywatelstwo polskie płaci budżet państwa - do ukończenia przez nie 18 roku życia.

 

Zmiana pracy a ubezpieczenie zdrowotne

Rodzice zmieniający pracę muszą pamiętać, iż ich obowiązkiem jest poinformowanie nowego pracodawcy o wszystkich członkach rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzieje się tak, ponieważ poprzedni pracodawca wraz z pracownikiem wyrejestrowuje z ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych przez niego wcześniej członków rodziny. Z każdą zmianą pracy podatnik ma obowiązek jak najszybciej poinformować nowego pracodawcę o członkach rodziny, których chce zgłosić do ubezpieczenia.

Czytany 8532 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 marzec 2014 15:50

Artykuły powiązane

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r. ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

  Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.