piątek, 04 styczeń 2013 16:07

Rozpoczęcie ewidencjonowania

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Kiedy podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku na kasie rejestrującej?

Wyłączenia ze zwolnienia (por. § 4 rozporządzenia z 2012 r.)

Wykonywanie niektórych czynności odbiera podatnikowi prawo do zwolnienia podmiotowego, przedmiotowego oraz podmiotowo-przedmiotowego. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia z 29 listopada 2012 roku. Wśród nich można wymienić między innymi:

 • Dostawy części do silników (PKWiU 28.11.4)
 • Dostawy silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1)
 • Dostawy przyczep i naczep oraz kontenerów (PKWiU 29.20.2)
 • Dostawy nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1)
 • Dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego (PKWiU ex 26 i ex 27.90)
 • Dostawy sprzętu fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
 • Dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00)
 • Świadczenie usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji
 • Świadczenie usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

Rozporządzenie z 29 listopada 2012 roku w zasadzie nie zmienia listy wyłączeń ze zwolnienia, która obowiązywała w latach 2010-2012. Doprecyzowano natomiast następujące kwestie:

 • Dostawa gazu płynnego: od 1 stycznia 2013 roku ewidencjonowaniu podlega czynność dostawy gazu płynnego, a nie podatnik prowadzący sprzedaż gazu płynnego. W konsekwencji czynność dostawy gazu płynnego podlega takiemu samemu wyłączeniu ze zwolnienia jak reszta czynności wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia 2012.
 • Nośniki danych: do § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l dodano wyrażenie „inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych”. Zmiana ma na celu wyłączenie ze zwolnienia tych nowych nośników danych, które nie były jeszcze obecne na rynku w roku 2010.
 • Usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami: zmiana § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia ma charakter doprecyzowujący i jest związana z nową definicją taksówki (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
 • Usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji: w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a usunięto zwrot „regularnych i nieregularnych”.

Podatnik ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, jeśli wykonuje czynność znajdującą się na liście czynności wyłączonych ze zwolnienia (§ 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 2012). Podatnicy ci nie mają prawa do korzystania z żadnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Terminy wprowadzenia kas rejestrujących (por. § 5 rozporządzenia z 2012 r.)

Podatnik, który przestał spełniać warunki do zwolnienia, ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przestał spełniać te warunki. Stanie się to w następujących przypadkach:

 • gdy podatnik kontynuujący działalność i korzystający ze zwolnienia podmiotowego przekroczy limit obrotu w wysokości 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik rozpoczynających w danym roku działalność i korzystających ze zwolnienia podmiotowego, przekroczy limit obrotu w wysokości 20.000 zł  - według wyliczenia proporcji do okresu wykonywania czynności  (§ 5 ust. 2 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik kontynuujący działalność i korzystający ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego osiągnie w danym półroczu podatkowym udział procentowy obrotu ze sprzedaży zwolnionej mniejszy niż 80% w stosunku do całości sprzedaży detalicznej (§ 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży detalicznej w pierwszym półroczu roku podatkowego i korzystający ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy osiągnie procentowy udział sprzedaży zwolnionej mniejszy niż 80% w stosunku do całości sprzedaży detalicznej (§ 5 ust. 5 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik rozpoczynający w drugim półroczu roku podatkowego działalność i korzystający ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego osiągnie do końca roku podatkowego obroty ze sprzedaży zwolnionej mniejsze niż 80% w stosunku do całości sprzedaży detalicznej (§ 5 ust. 6 rozporządzenia 2012).

Rozporządzenie z 29 listopada 2012 roku skraca z 2 lat do 1 roku okres zwolnienia dla podatników, którzy wskutek utraty prawa do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego  musieliby zarejestrować ponad 5 000 kas fiskalnych. Podatnicy ci korzystają z dodatkowego zwolnienia na mocy § 3 pkt 3 rozporządzenia z 2012 roku. W myśl tych przepisów są oni zobowiązani do stopniowego wprowadzania kolejnych kas fiskalnych.

Stosowanie przepisów przejściowych (por. § 7 rozporządzenia z 2012 r.)

Podatnicy, którzy w roku 2012 przekroczyli limit obrotów dla osób fizycznych w wysokości 20.000 zł, w związku z czym stracili prawo do zwolnienia podmiotowego, mają obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2013 roku. Dotyczy to podatników, których łączne obroty w roku 2012 nie przekroczyły 40.000 zł.

Z kolei podatnicy, którzy przestali spełniać warunki uprawniające do zwolnienia przed 1 stycznia 2013 roku, podlegają pod stare przepisy, czyli rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Dotyczy to podatników prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych, który przekroczyli limit obrotów w wysokości 40.000 zł jeszcze w roku 2012. W przypadku nowych działalności limit ten wynosił 20.000 zł i nie stosowało się do niego wyliczania proporcjonalnego. Prawo do zwolnienia traci moc po upływie 2 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym limit obrotów został przekroczony.

Wszystkich podatników, którzy w roku 2013 stracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, zapraszamy do naszego serwisu kas fiskalnych Warszawa – Ursynów. Doświadczeni serwisanci pomogą w dobraniu odpowiedniego urządzenia, przeszkolą i przygotują dokumenty rejestracyjne.

Zapraszamy też na bezpłatne konsultacje z naszymi specjalistami do siedziby firmy Buchcom Kasy fiskalne Warszawa – Ursynów.

Czytany 33553 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 marzec 2014 16:16

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r. Jak skorygować pomyłkę w ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w 2018 r.

  Niezamierzony błąd może zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. Urządzenia rejestrujące nie dają jednak możliwości skorygowania takiej sprzedaży, dlatego konieczne jest prowadzenie w tym celu odrębnej ewidencji. Sprawdź, jak powinna ona wyglądać i jak organy podatkowe i sądy administracyjne rozstrzygają wątpliwe kwestie zgłaszane w ostatnich latach przez przedsiębiorców.

 • Kalendarium zmian w VAT 2018 Kalendarium zmian w VAT 2018

  Trzy ustawy nowelizacyjne wprowadziły istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Modyfikacje te dotyczą przede wszystkim kwestii elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, wysyłki deklaracji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Cyfryzacja życia przedsiębiorców ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego, ale nie tylko – wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w istotny sposób przekłada się na sprawną pracę przedsiębiorstwa, oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby pomyłek.

 • Jak prowadzić ewidencje VAT – zmiany od 1 stycznia 2018 r. Jak prowadzić ewidencje VAT – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

  Prawidłowe prowadzenie ewidencji VAT jest bardzo ważne, szczególnie w świetle zbliżającego się obowiązku przesyłania plików JPK_VAT przez ostatnią grupę podmiotów – mikroprzedsiębiorców. W 2018 r. w przepisach ustawy o VAT wprowadzona zostanie jedna bardzo istotna zmiana, która zobowiąże wszystkich podatników do elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT. Sprawdź, jak powinny one wyglądać i jakie dane zawierać w 2018 r.

 • Jak w 2017 i 2018 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów Jak w 2017 i 2018 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów

  Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. zmieniła zakres danych, jakie powinny znaleźć się w ewidencji VAT. W związku z tym organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych stwierdziły, iż każda faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym wystawionym na rzecz podmiotu gospodarczego musi być ujęta w ewidencji VAT i w pliku JPK_VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach faktury do paragonów muszą znaleźć się w takiej ewidencji, a w jakich wystarczą dane zawarte w miesięcznym raporcie fiskalnym.