piątek, 04 styczeń 2013 16:07

Rozpoczęcie ewidencjonowania

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Kiedy podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku na kasie rejestrującej?

Wyłączenia ze zwolnienia (por. § 4 rozporządzenia z 2012 r.)

Wykonywanie niektórych czynności odbiera podatnikowi prawo do zwolnienia podmiotowego, przedmiotowego oraz podmiotowo-przedmiotowego. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia z 29 listopada 2012 roku. Wśród nich można wymienić między innymi:

 • Dostawy części do silników (PKWiU 28.11.4)
 • Dostawy silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1)
 • Dostawy przyczep i naczep oraz kontenerów (PKWiU 29.20.2)
 • Dostawy nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1)
 • Dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego (PKWiU ex 26 i ex 27.90)
 • Dostawy sprzętu fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
 • Dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00)
 • Świadczenie usług przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji
 • Świadczenie usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

Rozporządzenie z 29 listopada 2012 roku w zasadzie nie zmienia listy wyłączeń ze zwolnienia, która obowiązywała w latach 2010-2012. Doprecyzowano natomiast następujące kwestie:

 • Dostawa gazu płynnego: od 1 stycznia 2013 roku ewidencjonowaniu podlega czynność dostawy gazu płynnego, a nie podatnik prowadzący sprzedaż gazu płynnego. W konsekwencji czynność dostawy gazu płynnego podlega takiemu samemu wyłączeniu ze zwolnienia jak reszta czynności wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia 2012.
 • Nośniki danych: do § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l dodano wyrażenie „inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych”. Zmiana ma na celu wyłączenie ze zwolnienia tych nowych nośników danych, które nie były jeszcze obecne na rynku w roku 2010.
 • Usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami: zmiana § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia ma charakter doprecyzowujący i jest związana z nową definicją taksówki (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
 • Usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji: w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a usunięto zwrot „regularnych i nieregularnych”.

Podatnik ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, jeśli wykonuje czynność znajdującą się na liście czynności wyłączonych ze zwolnienia (§ 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 2012). Podatnicy ci nie mają prawa do korzystania z żadnego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Terminy wprowadzenia kas rejestrujących (por. § 5 rozporządzenia z 2012 r.)

Podatnik, który przestał spełniać warunki do zwolnienia, ma obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przestał spełniać te warunki. Stanie się to w następujących przypadkach:

 • gdy podatnik kontynuujący działalność i korzystający ze zwolnienia podmiotowego przekroczy limit obrotu w wysokości 20.000 zł (§ 5 ust. 1 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik rozpoczynających w danym roku działalność i korzystających ze zwolnienia podmiotowego, przekroczy limit obrotu w wysokości 20.000 zł  - według wyliczenia proporcji do okresu wykonywania czynności  (§ 5 ust. 2 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik kontynuujący działalność i korzystający ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego osiągnie w danym półroczu podatkowym udział procentowy obrotu ze sprzedaży zwolnionej mniejszy niż 80% w stosunku do całości sprzedaży detalicznej (§ 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży detalicznej w pierwszym półroczu roku podatkowego i korzystający ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy osiągnie procentowy udział sprzedaży zwolnionej mniejszy niż 80% w stosunku do całości sprzedaży detalicznej (§ 5 ust. 5 rozporządzenia 2012),
 • gdy podatnik rozpoczynający w drugim półroczu roku podatkowego działalność i korzystający ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego osiągnie do końca roku podatkowego obroty ze sprzedaży zwolnionej mniejsze niż 80% w stosunku do całości sprzedaży detalicznej (§ 5 ust. 6 rozporządzenia 2012).

Rozporządzenie z 29 listopada 2012 roku skraca z 2 lat do 1 roku okres zwolnienia dla podatników, którzy wskutek utraty prawa do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego  musieliby zarejestrować ponad 5 000 kas fiskalnych. Podatnicy ci korzystają z dodatkowego zwolnienia na mocy § 3 pkt 3 rozporządzenia z 2012 roku. W myśl tych przepisów są oni zobowiązani do stopniowego wprowadzania kolejnych kas fiskalnych.

Stosowanie przepisów przejściowych (por. § 7 rozporządzenia z 2012 r.)

Podatnicy, którzy w roku 2012 przekroczyli limit obrotów dla osób fizycznych w wysokości 20.000 zł, w związku z czym stracili prawo do zwolnienia podmiotowego, mają obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej najpóźniej 1 marca 2013 roku. Dotyczy to podatników, których łączne obroty w roku 2012 nie przekroczyły 40.000 zł.

Z kolei podatnicy, którzy przestali spełniać warunki uprawniające do zwolnienia przed 1 stycznia 2013 roku, podlegają pod stare przepisy, czyli rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Dotyczy to podatników prowadzących sprzedaż dla osób fizycznych, który przekroczyli limit obrotów w wysokości 40.000 zł jeszcze w roku 2012. W przypadku nowych działalności limit ten wynosił 20.000 zł i nie stosowało się do niego wyliczania proporcjonalnego. Prawo do zwolnienia traci moc po upływie 2 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym limit obrotów został przekroczony.

Wszystkich podatników, którzy w roku 2013 stracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, zapraszamy do naszego serwisu kas fiskalnych Warszawa – Ursynów. Doświadczeni serwisanci pomogą w dobraniu odpowiedniego urządzenia, przeszkolą i przygotują dokumenty rejestracyjne.

Zapraszamy też na bezpłatne konsultacje z naszymi specjalistami do siedziby firmy Buchcom Kasy fiskalne Warszawa – Ursynów.

Czytany 36484 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 marzec 2014 16:16

Artykuły powiązane

 • Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT? Zwrot towaru bez paragonu. Jak rozliczyć VAT?

  Zwrot towaru bez paragonu to sytuacja, która wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Przepisy wskazują bowiem na konieczność dołączenia do ewidencji „dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży”. Czy zatem można przyjąć zwrot, jeśli klient zgubił lub wyrzucił paragon? Jak w takim przypadku rozliczyć VAT? Sprawdzamy, co na to prawo podatkowe.

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej? Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej?

  Kasa fiskalna nie ma funkcji korekty zaewidencjonowanej wcześniej sprzedaży. Konieczne jest prowadzenie odrębnych ewidencji zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka dokumentacja i co zrobić, gdy wymagana korekta nie wpisuje się w żaden schemat określony przez ustawodawcę.

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.