czwartek, 22 kwiecień 2021 22:11

Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

Wydrukowanego paragonu fiskalnego nie da się już poprawić. Kasy fiskalne – zarówno starsze modele z elektroniczną kopią paragonu, jak i kasy online’owe – nie mają takiej technicznej możliwości. Nie oznacza to jednak, iż podatnik nie może skorygować sprzedaży. Przeciwnie – w przypadku zaniżonej błędnej stawki VAT na paragonie jest to wręcz jego prawny obowiązek.

 

Błędna stawka VAT na paragonie

Pomyłka w stawce VAT zostaje popełniona już na etapie programowania kasy, czyli wprowadzania do jej pamięci towarów i usług. Wyróżniamy dwie sytuacje – gdy stawka zostanie zawyżona, np. w miejsce przysługujących 8% VAT zaprogramujemy 23%, oraz sytuację odwrotną – gdy zaniżymy stawkę, np. zaprogramujemy stawkę VAT 8% dla towaru lub usługi, dla których obowiązuje stawka podstawowa.

Przepisy regulują sposób postępowania wyłącznie w drugim przypadku. Jeśli zaniżymy stawkę VAT na paragonie, musimy w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wykazać prawidłową stawkę VAT i według niej rozliczyć się z urzędem skarbowym. Korekty takiej dokonuje się bezpośrednio w deklaracji – nie trzeba robić tego na kasie.

A co w pierwszym z wymienionych przypadków? Przepisy nie wskazują wprost, iż podatnik nie musi płacić zawyżonego podatku. Jednak interpretacje indywidualne organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych wskazują, w jakich przypadkach jest to możliwe, a w jakich nie.  

 

Podatnik zwolniony z VAT - podatku nie trzeba płacić

Przykładem jest Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 kwietnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.126.2020.2.KP. Potwierdzono w niej brak konieczności zapłaty podatku przez podatnika zwolnionego z VAT, którego sprzedaż błędnie zaewidencjonowano jako opodatkowaną VAT. Wskazano jednak na konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji korekt, z której wynika kwota korekty sprzedaży i podatku należnego. Należy też wskazać w niej przyczynę zaistniałej korekty.

 

Zawyżona stawka VAT na kasie

Czy można analogicznie potraktować sytuację, w której podatnik błędnie zaprogramował zawyżoną stawkę VAT? Niestety nie. Dyrektor KIS w interpretacjach indywidualnych wskazywał, iż w takim wypadku to konsument, a nie sprzedawca ponosi ciężar VAT. Jeśli więc podatnik nie zwróci nabywcy różnicy w cenie odpowiadającej wysokości zawyżonego VAT, to korekty dokonać nie można. Ze względu na fakt, iż sprzedawca nie poniósł ekonomicznego ciężaru podatku, takie postępowanie prowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia.

Stanowisko organów podatkowych nie jest jednak w tym względzie jednolite. Zdarzały się bowiem przypadki, gdy wydawano interpretacje na korzyść podatnika. Bezpiecznym trybem postępowania jest więc wystąpienie każdorazowo o interpretację indywidualną organu podatkowego.

 

Więcej o ewidencjach korekt czytaj w Poradniku

 

 

Czytany 2178 razy

Artykuły powiązane

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić

  Kasy fiskalne to urządzenia, które podlegają rejestracji i kontroli przez urzędy skarbowe. Uzasadnione są więc dylematy przedsiębiorców, co zrobić, gdy zużyta kasa fiskalna nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czy można ją zutylizować? A może należy przechowywać starą kasę przez określony czas, w określonych warunkach? 

 • Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej? Jak skorygować sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej?

  Kasa fiskalna nie ma funkcji korekty zaewidencjonowanej wcześniej sprzedaży. Konieczne jest prowadzenie odrębnych ewidencji zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. Sprawdź, jak powinna wyglądać taka dokumentacja i co zrobić, gdy wymagana korekta nie wpisuje się w żaden schemat określony przez ustawodawcę.

 • Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT

  Zmieniają się zasady klasyfikacji towarów i usług. Zamiast PKWiU z 2008 r. stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN). Ma być prościej, łatwiej i przejrzyściej. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. wymaga jednak odpowiednich przygotowań.

 • Nowa matryca stawek VAT dopiero od 1 lipca 2020 r. Nowa matryca stawek VAT dopiero od 1 lipca 2020 r.

  Pandemia koronawirusa COVID-19 skłania rząd do przesuwania wielu terminów podatkowych. Tak stało się też z nową matrycą stawek VAT. Sprawdź, jak będzie wyglądała nowa klasyfikacja, jakie towary zyskaną niższą stawkę i jak cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu nowych przepisów.