poniedziałek, 27 marzec 2017 11:02

Nowe kody ubezpieczeń ZUS od 1.03.2017 w Płatniku 10.01.001

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W związku ze zmianami w przepisach od 1 marca 2017 r., w programie Płatnik pojawił się nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - 800. Wprowadzono też zmiany w opisie kodu tytułu ubezpieczenie 11 34. Sprawdź, jak dokonać aktualizacji programu, aby móc korzystać z nowych kodów ubezpieczeń.

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 319).

Na mocy tego aktu prawnego wprowadzono nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego oraz zmieniono opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34.

 

Aby korzystać z nowego kodu i zmienionego opisu w programie Płatnik, należy dokonać aktualizacji słowników i komponentów. Aktualizacja zostanie dokonana w metryce 98.

 

Nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego:

800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy.

 

Natomiast w opisie kodu tytułu ubezpieczenia 11 34 wyrazy „funkcjonariusz Służby Celnej” zastąpiono wyrazami „funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”. Zmiana ta ma związek z wprowadzeniem od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej i zmianami w strukturach administracji podatkowej.

 

Jak zaktualizować słowniki w programie Platnik 10.01.001

Aktualizacja słowników i komponentów może odbywać się na dwa sposoby: automatycznie poprzez pobranie aktualizacji bezpośrednio z ZUS oraz poprzez import danych z pliku.

 

Aktualizacja automatyczna odbywa się przy uruchomieniu programu Płatnik – za każdym razem system sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest w najnowszej wersji. Jeśli wykryje nowszą wersję, po zalogowaniu pojawi się okno „Aktualizacja programu i danych płatnika”. Należy wtedy kliknąć przycisk „Pobierz aktualizacje” – program automatycznie wykona odpowiednie czynności. Po zakończeniu procesu pojawi się komunikat „Zaktualizowano”. Jeżeli dane są aktualne, przy pozycji Komponenty i słowniki będzie widniał status „Aktualne”.

Istnieje również możliwość dokonania aktualizacji w trakcie pracy z programem Płatnik. Z menu należy wybrać polecenie „Administracja”, a następnie „Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika”. Po wykonaniu tych czynności pojawi się okno „Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika” – dalsza procedura postępowania jest dokładnie taka sama, jak w przypadku dokonywania aktualizacji Płatnika przy uruchamianiu.

 

Aktualizacja ręczna polega na wgraniu odpowiedniego pliku. Należy go pobrać ze strony pue.zus.pl, a następnie rozpakować zawartość do wybranego katalogu. Po wykonaniu tych czynności z menu programu wybieramy „Administracja” > „Aktualizuj komponenty programu – z dysku…”. Pojawi się okno „Aktualizacja programu i danych płatnika” – należy wybrać opcję „Pobierz aktualizacje”. W oknie z zawartością dysku należy wybrać katalog z rozpakowanym pobranym plikiem metryka.xml – zostanie on załadowany do programu i nastąpi aktualizacja. Poprawnie przeprowadzona aktualizacja zakończy się statusem „Zaktualizowano”.

 

Czytaj też: Poprzednia zmiana kodów ubezpieczenia

Czytany 1422 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 marzec 2017 11:31

Artykuły powiązane

 • Nowy certyfikat ZUS do pobrania w Płatniku 10.01.001 Nowy certyfikat ZUS do pobrania w Płatniku 10.01.001

  W celu przekazywania dokumentów ZUS elektronicznie, użytkownicy programu Płatnik muszą korzystać z ważnego certyfikatu. Obecny traci swoją ważność 22 października 2016 r. Dowiedz się, w jaki sposób zaktualizować certyfikat ZUS w Płatniku i co zrobić, jeśli korzystasz z innego oprogramowania.

 • Nowa deklaracja ZUS DRA i kody ubezpieczeń w Płatniku 10.01.001 od 1 kwietnia 2016 Nowa deklaracja ZUS DRA i kody ubezpieczeń w Płatniku 10.01.001 od 1 kwietnia 2016

  Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r. wymagały wprowadzenia nowego druku ZUS DRA oraz nowych kodów ubezpieczeń i kodu świadczenia/przerwy. Zaktualizowana wersja programu Płatnik uwzględniająca wszystkie te nowości zostanie udostępniona już 2 kwietnia 2016 r. Ale uwaga! W związku z powyższym ZUS zapowiedział przerwę w dostępie do Płatnika i e-Płatnika! Sprawdź, kiedy nie będzie można wysłać dokumentów za pomocą tych programów i pobierz aktualny druk ZUS DRA.

 • ZUS 2016: Nowe kody ubezpieczenia i deklaracja ZUS DRA w Płatniku 10.01.001 ZUS 2016: Nowe kody ubezpieczenia i deklaracja ZUS DRA w Płatniku 10.01.001

  Wprowadzenie nowego rodzaju świadczenia - świadczenia rodzicielskiego - dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy nie posiadają prawa m.in. do zasiłku macierzyńskiego, wymagało od ustawodawcy dodania nowych kodów ubezpieczenia oraz świadczenia/przerwy. Zmodyfikowano też druk ZUS DRA. Sprawdź, jakie kody obowiązują i od kiedy można je stosować.

 • Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych w 2015 r. Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych w 2015 r.

  Członkowie rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji od 1 stycznia 2015 roku podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Dowiedz się, kto jest płatnikiem tych składek, jak należy ustalić podstawę ich wymiaru, w jakim terminie należy zgłosić daną osobę do ubezpieczenia oraz jakie kody tytułu ubezpieczenia dla członków rad nadzorczych obowiązują od 1 stycznia 2015 r.

 • PIT-4R za 2014 rok do końca stycznia 2015 r. czy tylko elektronicznie? PIT-4R za 2014 rok do końca stycznia 2015 r. czy tylko elektronicznie?

  Składasz deklarację PIT-4R za 2014 rok? Sprawdź, czy od 1 stycznia 2015 roku nie musisz tego zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. Na złożenie deklaracji masz czas tylko do końca stycznia. Pamiętaj też, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowy druk formularza PIT4R.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany