piątek, 07 kwiecień 2017 18:57

Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Płatnik ma prawo dokonywać zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie wtedy, gdy podatnik terminowo złoży oświadczenie PIT-2A. W związku z nowelizacją przepisów w zakresie kwoty zmniejszającej podatek wprowadzono zmiany w formularzach PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3. Sprawdź, jakie wersje obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2A składają osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane otrzymujące należności za pracę oraz osoby otrzymujące świadczenia integracyjne, które chcą by płatnik dokonywał zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Jedynie w przypadku terminowego złożenia oświadczenia PIT-2A przez podatnika, płatnik ma prawo dokonywać takiego zmniejszenia. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), oświadczenie PIT-2A należy złożyć przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczęto osiągać dochody.

 

Oświadczenie składa się odpowiedniemu płatnikowi, wymienionemu w art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 7 ustawy o PIT:

Art. 35. 1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:

1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,

2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,

(…)

4) areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

(…)

7) centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),

 

W oświadczeniu PIT-2A podatnik stwierdza, iż nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy.

 

Nowy druk oświadczenia PIT-2A w 2017 r.

Dnia 12 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 58). Wprowadziło ono zmiany w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia z dnia 23 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1998).

 

Rozporządzenie określiło nowe wzory następujących formularzy:

PIT-2(5) – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A(5) – oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3(5) – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Wprowadzenie zmian w formularzach oświadczeń wynika z konieczności dostosowania ich do nowych przepisów ustawy o PIT w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

 

Nowe wzory oświadczeń stosuje się w odniesieniu do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których oświadczenia na „starych” formularzach zostały złożone przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed 12 stycznia 2017 r. – zachowują one moc prawną i nie trzeba ich składać ponownie.

 

Ważne!

PIT-2A(5) – taka wersja oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje od 12 stycznia 2017 r.

 

Czytaj też: Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

 

Kliknij po aktualne druki PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3

Czytany 10542 razy Ostatnio zmieniany piątek, 07 kwiecień 2017 19:22

Artykuły powiązane

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r. Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r.

  Pomniejszone zaliczki na podatek dochodowy mogą wpłacać pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniem PIT-2 danego pracownika. Aby zachowało ono moc prawną, musi być złożone w terminie i na właściwej wersji formularza. Sprawdź, na czym polega obniżanie zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i kto może z niego korzystać. Pobierz też aktualny druk PIT-2 na 2019 r.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2018

  Opublikowano nowe rozporządzenie określające wzór oświadczenia PIT-2. Pracownicy, którzy chcą by pracodawca dokonywał pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im należności, muszą złożyć PIT-2 przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r. Sprawdź, kto może je złożyć, jakie są warunki pomniejszanie zaliczek na podatek i pobierz aktualny druk oświadczenia. 

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

  Zmiana przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku wymagała zmodyfikowania zasad pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Wprowadzono też nowy wzór oświadczenia PIT-2. Pracodawcy muszą pamiętać, iż oświadczenie to zachowuje moc prawną wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 • Oświadczenie PIT-2 załącznikiem do rozporządzenia na 2016 r. Czy wiesz jak i kiedy wypełnić? Oświadczenie PIT-2 załącznikiem do rozporządzenia na 2016 r. Czy wiesz jak i kiedy wypełnić?

  Pracodawca ma prawo do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wymaga to jednak złożenia przez pracownika oświadczenia na druku PIT-2 w terminie określonym w ustawie o PIT. Sprawdź, kiedy złożenie PIT-2 jest skuteczne i pobierz aktualny druk.

 • PIT-2: Oświadczenie pracownika załącznikiem do nowego rozporządzenia na 2015 rok PIT-2: Oświadczenie pracownika załącznikiem do nowego rozporządzenia na 2015 rok

  Każdy pracownik uzyskujący przychody z zakładu pracy może złożyć oświadczenie PIT-2, dzięki któremu jego pracodawca będzie miał prawo zmniejszać zaliczki na podatek dochodowy pobierane od wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dnia 1 stycznia 2015 wejdzie w życie rozporządzenie określające wzory m.in. właśnie oświadczenia PIT-2. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe wzory i pobierz druk PIT-2!