piątek, 07 kwiecień 2017 18:57

Kto składa oświadczenie PIT-2A - nowy druk w 2017 roku

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Płatnik ma prawo dokonywać zmniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie wtedy, gdy podatnik terminowo złoży oświadczenie PIT-2A. W związku z nowelizacją przepisów w zakresie kwoty zmniejszającej podatek wprowadzono zmiany w formularzach PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3. Sprawdź, jakie wersje obowiązują w 2017 r. i pobierz aktualne druki.

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2A składają osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane otrzymujące należności za pracę oraz osoby otrzymujące świadczenia integracyjne, które chcą by płatnik dokonywał zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Jedynie w przypadku terminowego złożenia oświadczenia PIT-2A przez podatnika, płatnik ma prawo dokonywać takiego zmniejszenia. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), oświadczenie PIT-2A należy złożyć przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczęto osiągać dochody.

 

Oświadczenie składa się odpowiedniemu płatnikowi, wymienionemu w art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 7 ustawy o PIT:

Art. 35. 1. Do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane:

1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent,

2) jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów,

(…)

4) areszty śledcze oraz zakłady karne - od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

(…)

7) centrum integracji społecznej - od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),

 

W oświadczeniu PIT-2A podatnik stwierdza, iż nie osiąga równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy.

 

Nowy druk oświadczenia PIT-2A w 2017 r.

Dnia 12 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 58). Wprowadziło ono zmiany w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia z dnia 23 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1998).

 

Rozporządzenie określiło nowe wzory następujących formularzy:

PIT-2(5) – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A(5) – oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3(5) – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Wprowadzenie zmian w formularzach oświadczeń wynika z konieczności dostosowania ich do nowych przepisów ustawy o PIT w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

 

Nowe wzory oświadczeń stosuje się w odniesieniu do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których oświadczenia na „starych” formularzach zostały złożone przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. przed 12 stycznia 2017 r. – zachowują one moc prawną i nie trzeba ich składać ponownie.

 

Ważne!

PIT-2A(5) – taka wersja oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązuje od 12 stycznia 2017 r.

 

Czytaj też: Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

 

Kliknij po aktualne druki PIT-2A, PIT-2 oraz PIT-3

Czytany 1861 razy Ostatnio zmieniany piątek, 07 kwiecień 2017 19:22

Artykuły powiązane

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017 Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2017

  Zmiana przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku wymagała zmodyfikowania zasad pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek. Wprowadzono też nowy wzór oświadczenia PIT-2. Pracodawcy muszą pamiętać, iż oświadczenie to zachowuje moc prawną wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku.

 • Oświadczenie PIT-2 załącznikiem do rozporządzenia na 2016 r. Czy wiesz jak i kiedy wypełnić? Oświadczenie PIT-2 załącznikiem do rozporządzenia na 2016 r. Czy wiesz jak i kiedy wypełnić?

  Pracodawca ma prawo do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wymaga to jednak złożenia przez pracownika oświadczenia na druku PIT-2 w terminie określonym w ustawie o PIT. Sprawdź, kiedy złożenie PIT-2 jest skuteczne i pobierz aktualny druk.

 • PIT-2: Oświadczenie pracownika załącznikiem do nowego rozporządzenia na 2015 rok PIT-2: Oświadczenie pracownika załącznikiem do nowego rozporządzenia na 2015 rok

  Każdy pracownik uzyskujący przychody z zakładu pracy może złożyć oświadczenie PIT-2, dzięki któremu jego pracodawca będzie miał prawo zmniejszać zaliczki na podatek dochodowy pobierane od wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dnia 1 stycznia 2015 wejdzie w życie rozporządzenie określające wzory m.in. właśnie oświadczenia PIT-2. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe wzory i pobierz druk PIT-2!

 • Oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2014 Oświadczenie pracownika PIT-2 na rok 2014

  Podatnik uzyskujący przychody z zakładu pracy przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym może złożyć oświadczenie PIT-2. Dzięki temu zakład pracy jako płatnik może dokonać zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Pracownik może jednak w każdej chwili odwołać oświadczenie PIT-2.

 • PIT dla osób fizycznych PIT dla osób fizycznych

   

  TWOJE ROZLICZENIE JEST dla nas PRIORYTETEM!

  BUCHCOM WARSZAWA URSYNÓW PRZYGOTUJE ROZLICZENIA TWOJE I TWOJEJ FIRMY, MAŁŻONKA, SĄSIADA, KOLEGI.

  ZAPRASZAMY!

   

  buchcom rozliczenia

   

  Każda osoba fizyczna, która w roku podatkowym uzyskała przychody np. z:

   

  - zatrudnienia na umowę o pracę,

  - umów cywilnoprawnych; zlecenia, dzieła, powołania,  

  - najmu, podnajmu, dzierżawy,

  - pozarolniczej działalności gospodarczej,

  - emerytury bądź renty,

  - zasiłku wypłaconego przez organ zatrudnienia,

  - zasiłku wypłaconego przez ZUS,

  - sprzedaży akcji,

  - odpłatnego zbycia nieruchomości,

  - odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego

   

  ma obowiązek wypełnić roczne zeznanie podatkowe PIT. Prawidłowe wypełnienie odpowiednich deklaracji podatkowych jest bardzo istotne, dlatego wiele osób decyduje się powierzyć je specjalistom. Buchcom Biuro Rachunkowe w Warszawie świadczy usługi m.in. wypełniania deklaracji i zeznań podatkowych, między innymi PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

  Szybko, rzetelnie, zgodnie z aktualnymi przepisami i w atrakcyjnej cenie przygotujemy Twoje roczne rozliczenia podatkowe.

   

  Najczęściej przychody uzyskujesz od firm, które są płatnikami zaliczek na podatek. Wystawiają Ci z reguły informacje PIT-11 lub PIT-8B. Możesz otrzymać także informacje PIT-8C - ich również nie możesz bagatelizować!. Wszystko należy ująć w rozliczeniach rocznych - często konieczne jest wypełnienie kilku druków zeznań.

  Nie wszystkie jednak przychody, które należy opodatkować zawarte są w otrzymanych informacjach - księgowi BUCHCOM pomogą Ci w ustaleniu co musisz wykazać w rozliczeniu i wypełnią odpowiednie formularze PIT.

   

  Opodatkowaniu w Polsce podlegają nie tylko przychody uzyskane na terytorium naszego kraju. Sprawdź czy nie musisz złożyć rozliczenia rocznego z przychodów, które otrzymujesz z innych krajów.  

   

  Pamiętaj, że część preferecji uwarunkowana jest terminowym złożeniem zeznania. BUCHCOM Ci to zapewni jeśli tylko zgłosisz się do nas w odpowiednim terminie. 

   

  Jesteś w związku małżeńskim - to ważna informacja, sprawdzimy czy rozliczenie PITa wspólnie z małżonkiem będzie dla Was korzystnym rozwiązaniem.

  Jeżeli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko powiedz nam o tym - rozliczenie dochodów wspólnie z dzieckiem będzie korzystne dla Ciebie!

  Wychowujesz dzieci? Potrzebujemy numery PESEL Twoich pociech aby odliczyć w rocznym zeznaniu ulgę na dzieci od Twojego podatku.

  Opłacasz faktury za inernet - zabierz ze sobą do naszego biura BUCHCOM dokumenty potwierdzające ten fakt; faktury, rachunki. Sprawdzimy czy przysługuje Ci ulga internetowa.

  Jesteś osobą niepełnosprawną? U nas dowiesz się jakie wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu: niektóre od dochodu, a inne od podatku.

  Obdarowałeś organizacje pożytku publicznego? Dokonałeś wpłat na cele kultu religijnego? Skompletuj potwierdzenia dokonanych wpłat - darowizny podlegaja odliczeniu od dochodu!

  Oddajesz krew jako honorowy dawca krwi? To też podlega odliczeniu od dochodu!

  Poniosłeś w poprzednich latach straty podatkowe? Sprawdzimy czy możesz pomniejszyć swój bieżący dochód o część z nich i zapłacić mniejszy podatek.

   

   

  Pamiętaj!

  Nie wszystkie przychody ujmiesz w jednym rozliczeniu rocznym. Wypełnimy za Ciebie odpowiednie zeznania PIT abyś mógł spać spokojnie i nie miał problemów z urzędem skarbowym.

   

   

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00.

   

  Zapraszamy do kontaktu:

    

  BUCHCOM Biuro Rachunkowe Warszawa,  tel. 660 432 862

  02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 83 lok. U-11,  Warszawa Ursynów, przy stacji metra Stokłosy

   

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany