piątek, 08 wrzesień 2017 11:39

Od kiedy będzie podzielona płatność VAT – czy już od stycznia 2018 r.?

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Choć w założeniu dobrowolny, mechanizm podzielonej płatności wzbudza wśród polskich przedsiębiorców sporo wątpliwości. W odpowiedzi na głosy podatników, Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie ustawy nowelizacyjnej wprowadziło kilka istotnych zmian. Sprawdź, czym jest podzielona płatność i czy rachunki VAT będzie trzeba posiadać już od 1 stycznia 2018 r.

O wprowadzeniu w Polsce mechanizmu podzielonej płatności VAT (ang. split payment) mówi się już od wielu miesięcy. Zmiany te mają wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego i zapobiec nadużyciom. Modyfikacje w przepisach mają zostać dokonane mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która obecnie jest w fazie projektu. W ustawie o VAT mają znaleźć się nowe przepisy art. 108a-108e, które będą regulować zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

Zgodnie z nowymi zasadami, nabywca towaru lub usługi po otrzymaniu faktury z wykazanym podatkiem VAT będzie mógł zdecydować o dokonaniu zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeśli się na to zdecyduje, wartość faktury netto wpłaci na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość podatku od towarów i usług – na jego specjalne konto, rachunek VAT.

 

Otrzymaną kwotą netto dostawca będzie mógł swobodnie dysponować. Inaczej będzie z kwotą znajdującą się na rachunku VAT – w tym wypadku możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami będzie bardzo ograniczona. Z rachunku tego będzie można opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu rozliczeń podatku VAT lub dokonywać przelewów na rachunek VAT innego podatnika.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne, a decyzja w tej kwestii ma należeć do nabywcy będącego podatnikiem VAT.

 

Korzyści ze stosowania podzielonej płatności VAT

Aby zachęcić podatników do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ustawodawca planuje wprowadzenie szeregu uprawnień dla tych, którzy zdecydują się z niego korzystać. Jednym z nich jest wyłączenie takich podatników z odpowiedzialności solidarnej oraz stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i 112c ustawy o VAT. Ponadto, w odniesieniu do faktur zapłaconych przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nie będą stosowane podwyższone odsetki od zaległości podatkowych.

 

Ustawodawca planuje także wprowadzenie kwoty zmniejszającej zobowiązanie podatkowe, obliczonej na podstawie określonego w przepisach wzoru. Wysokość tej kwoty uzależniona będzie od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty, kwoty oraz terminu uregulowania zobowiązania. Prawo do takiego zmniejszenia będzie przysługiwać w przypadku, gdy podatnik ureguluje zobowiązanie podatkowe z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku.

 

Wątpliwości dotyczące podzielonej płatności VAT – płynność finansowa

Mimo iż stosowanie mechanizmu split payment teoretycznie ma być dobrowolne, w praktyce projektowane przepisy wzbudzają sporo wątpliwości przedsiębiorców. Jedna z nich dotyczy kwestii płynności finansowej przedsiębiorców, którzy nie będą mogli dowolnie korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. W niektórych przypadkach będzie to prowadziło do kumulowania środków na rachunku VAT.

Nowe przepisy przewidują możliwość wystąpienia do urzędu skarbowego z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Wniosek taki powinien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. W pierwotnej wersji projektu naczelnik urzędu skarbowego miał obowiązek dokonać weryfikacji i wydać postanowienie w ciągu 90 dni od złożenia wniosku. Nowy projekt ustawy z 1 sierpnia 2017 r. skraca ten termin do 60 dni. Zmiana ta ma umożliwić przedsiębiorcom zachowanie płynności finansowej.

 

Doprecyzowano również procedurę przekazywania środków z rachunku VAT na podstawowy rachunek podatnika. Zgodnie z nowym projektem nowelizacji, we wniosku będzie trzeba określić maksymalną kwotę, która ma zostać przekazana na ten rachunek. Odmowa przekazania tych środków będzie musiała nastąpić w formie decyzji naczelnika urzędu skarbowego, w sytuacjach wskazanych w ustawie. Modyfikacje te mają do pewnego stopnia wyeliminować uznaniowość organów podatkowych i zapewnić podatnikom ochronę ich interesów.

 

Wielu przedsiębiorców wyraża również wątpliwości co do praktycznej dobrowolności stosowania mechanizmu split payment. Należy się bowiem spodziewać, iż podatnik, który pomimo wielu korzyści z tego wynikających nie zdecyduje się na dokonywanie podzielonych płatności, może wzbudzić podejrzenia organów podatkowych, a co za tym idzie narażać się na częstsze kontrole. Ponadto posiadając skumulowane środki na rachunku VAT będzie niejako zmuszony dokonywać podzielonych płatności na rzecz innych przedsiębiorców, w innym wypadku mógłby mieć bowiem trudności z zachowaniem płynności finansowej.

 

Inne zmiany w projekcie ustawy

Pierwotna wersja projektu zakładała, iż mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować wyłącznie w przypadku zapłaty całości należności. Resort finansów wyszedł jednak naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców i zmienił zapisy projektu – zgodnie z jego najnowszą wersją, mechanizm split payment będzie można zastosować także w przypadku uregulowania jedynie części zobowiązania. Rozwiązanie to okaże się korzystne np. w przypadku dokonywania płatności w ratach.

W nowym projekcie ustawy pojawił się także zapis, iż zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dokonywana w złotych polskich.

 

Podzielona płatność VAT w Polsce – kiedy?

Początkowo wprowadzenie w Polsce mechanizmu split payment planowane było na 1 stycznia 2018 r. Najnowsza wersja projektu ustawy przesuwa ten termin o kwartał – nowe regulacje mają wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. Dzięki tej zmianie zarówno przedsiębiorcy, jak i podmioty odpowiedzialne za założenie nowych rachunków, będą miały więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, choć w założeniu dobrowolne, docelowo ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców. Stanie się tak, o ile Polska uzyska na takie rozwiązanie zgodę Komisji Europejskiej.

 

Zobacz też: Obowiązek korekty podatku VAT w 150 dni od terminu płatności

Czytany 1165 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 wrzesień 2017 11:55

Artykuły powiązane

 • Podzielona płatność: Banki informują o otwarciu rachunku VAT Podzielona płatność: Banki informują o otwarciu rachunku VAT

  Przedsiębiorcy otrzymują od banków i SKOK-ów pisma informujące o otwarciu rachunków VAT – posłużą one do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, czym jest tzw. split payment, w jaki sposób będzie można wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT i z jakimi korzyściami będzie się wiązało wykorzystanie tego mechanizmu przez nabywców. Dowiedz się też, jakie zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o rachunkowości.

 • Jest już wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT Jest już wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

  Wyeliminowanie poważnych przestępstw skarbowych związanych m.in. z dokonywaniem transakcji karuzelowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczciwym przedsiębiorcom – takie cele postawili sobie twórcy ustawy o STIR. Od stycznia 2018 r. jest już dostępna wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych, przywróconych i wykreślonych z rejestru VAT – sprawdź, jak z niej korzystać!

 • Podzielona płatność VAT dopiero od 1 lipca 2018 r. Podzielona płatność VAT dopiero od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT od początku wzbudza wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. Po kwestii wpływu zmian na płynność finansową podatników przyszła kolej na kwestię przygotowania banków i SKOK-ów na nowy system płatności. Ze względu na te wątpliwości, ustawodawca zdecydował się na kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie nowych przepisów. Sprawdź, czym jest split payment i jak wpłynie na życie polskich przedsiębiorców.

 • Kalendarium zmian w VAT 2018 Kalendarium zmian w VAT 2018

  Trzy ustawy nowelizacyjne wprowadziły istotne zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Modyfikacje te dotyczą przede wszystkim kwestii elektronicznego prowadzenia ewidencji VAT, wysyłki deklaracji VAT i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Cyfryzacja życia przedsiębiorców ma pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego, ale nie tylko – wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań w istotny sposób przekłada się na sprawną pracę przedsiębiorstwa, oszczędność czasu i zminimalizowanie liczby pomyłek.

 • VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik

  Każdego roku ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług – większe lub mniejsze, obejmujące szerszą lub węższą grupę podatników, jednak są to zmiany bardzo istotne z punktu widzenia zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązki, które na nim spoczywają, oraz aktualne wymogi prawne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania i przekazywania deklaracji VAT czy chociażby Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany