czwartek, 05 lipiec 2018 12:27

Podzielona płatność VAT: jak zrobić przelew za fakturę od 1 lipca 2018 r.

Oceń ten artykuł
(16 głosów)

Korzyści z podzielonej płatności VAT skłaniają wielu przedsiębiorców do stosowania tego mechanizmu. Wykonanie przelewu split payment nie jest skomplikowane, wymaga jednak znajomości m.in. zakresu danych, jakie musi zawierać komunikat przelewu. Sprawdź, jak prawidłowo zrobić przelew z zastosowaniem podzielonej płatności VAT. Dowiedz się też, jak wykonać pierwszą płatność przy braku środków na rachunku VAT, co zrobić w przypadku otrzymania faktury korygującej oraz jak wypełnić polecenie przelewu na druku papierowym.

Dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności VAT (ang. split payment). Wszyscy przedsiębiorcy posiadający konta firmowe w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych mają już rachunki VAT – dodatkowe konta, na które spływać będą kwoty VAT wynikające z wystawianych faktur sprzedaży.

 

Choć z założenia stosowanie mechanizmu podzielonej płatności VAT jest dobrowolne, wielu przedsiębiorców chce z tej możliwości korzystać. Skuszeni przede wszystkim profitami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów, dokonują przelewów na dwa rachunki bankowe kontrahentów.

 

Przelew podzielonej płatności VAT – jak go wykonać?

Od 1 lipca 2018 r. nabywca towaru lub usługi ma do wyboru dwa sposoby uregulowania swojego zobowiązania wynikającego z faktury:

 1. Zwykły przelew – to tradycyjny sposób dokonania płatności, który funkcjonował przed wejściem w życie nowych przepisów i funkcjonuje nadal.
 2. Przelew dot. podzielonej płatności VAT – to zupełnie nowy rodzaj przelewu, nieco bardziej skomplikowany i zawierający więcej danych niż tradycyjny.

 

Zwykły przelew to nic innego, jak wpłata całej kwoty wynikającej z faktury lub jej część (wartość brutto, czyli wartość netto razem z kwotą podatku VAT) na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. Przelew zwykły można złożyć w banku w formie druku wypełnionego ręcznie lub komputerowo. Płatność taka może tez rozstać zrealizowana w bankowości internetowej.

W przypadku przelewu zwykłego konieczne jest podanie nazwy odbiorcy, jego numeru rachunku, kwoty przelewu, nazwy i rachunku zleceniodawcy oraz tytułu przelewu.

 

Przelew dot. podzielonej płatności VAT zasadniczo przypomina zwykły przelew. Realizuje się go z rachunku bieżącego firmy w postaci jednego przelewu. Rozdzielenie płatności następuje przez użycie specjalnego komunikatu przelewu. Komunikat ten zostaje udostępniony przez bank lub SKOK.

 

W komunikacie przelewu nabywca wskazuje:

 • Kwotę sprzedaży brutto (lub jej część)
 • Kwotę podatku VAT (lub jej część)
 • Numer faktury, której dotyczy płatność
 • Numer NIP dostawcy

 

Istotne jest, iż dokonanie zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nie wymaga od nabywcy znajomości numeru rachunku VAT dostawcy. W dyspozycji przelewu podaje się wyłącznie numer jego rachunku rozliczeniowego – bank rozdziela płatność automatycznie.

 

Warto również podkreślić, iż zapłata split payment jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta w banku lub rachunek imienny w SKOK, otwarty dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Nie można natomiast dokonywać zapłaty z zastosowaniem podzielonej płatności VAT na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). Przelew wykonany na taki rachunek zostanie automatycznie odrzucony, a płatność nie zostanie dokonana.

Płatności nie dokonuje się bezpośrednio na rachunek VAT. Banki automatycznie odrzucają takie przelewy.

 

Zasady dokonywania przelewów podzielonej płatności

Jeden przelew split payment może dotyczyć wyłącznie jednej faktury. Dzięki temu urząd skarbowy może połączyć kwotę VAT z konkretnym dokumentem sprzedaży, udostępnionym poprzez pliki JPK, a to z kolei umożliwia skuteczną kontrolę prawidłowości dokonywanych rozliczeń.

 

Nabywca nie może dokonać zbiorczego przelewu (sumy kilka faktur) przy zastosowaniu podzielonej płatności VAT. Dla każdej faktury musi zostać zlecony osobny przelew.

Przelewy split payment dokonywane są wyłącznie w walucie polskiej. W niej też prowadzone są rachunki VAT przedsiębiorców.

Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do faktur proforma. Wartości wynikające z takich faktur należy opłacać w całości na rachunek rozliczeniowy kontrahenta.

 

Pierwsza płatność a brak środków na rachunku VAT

Jeżeli podatnik będzie chciał dokonać płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jednak nie będzie posiadał wystarczających środków na rachunku VAT, bank automatycznie pobierze brakującą kwotę z jego rachunku rozliczeniowego.

To istotna informacja dla przedsiębiorców, którzy chcą wykonać swój pierwszy przelew split payment. Obecnie wielu podatników nie ma jeszcze żadnych środków na rachunkach VAT. W takim wypadku wydaje się dyspozycję przelewu, bank natomiast automatycznie pobiera całą kwotę z rachunku rozliczeniowego podatnika.

Jeśli jednak przedsiębiorca posiada jakieś środki na rachunku VAT, właśnie one będą w pierwszej kolejności przeznaczone na zapłatę kwoty VAT, wykazanej w komunikacie przelewu z rachunku VAT.

 

Przelew środków pomiędzy własnymi rachunkami VAT

Przedsiębiorcy posiadającemu kilka rachunków rozliczeniowych bank standardowo otwiera jeden rachunek VAT. Na wniosek podatnika może jednak otworzyć ich więcej. W przypadku posiadania dwóch lub więcej rachunków VAT, przedsiębiorca może przelewać środki między tymi rachunkami. Dotyczy to jednak rachunków własnych funkcjonujących w ramach jednego banku.

Firma nie może przelewać środków pomiędzy własnymi rachunkami VAT utworzonymi w różnych bankach.

 

Korekta z zastosowaniem podzielonej płatności VAT

W przypadku wystawienia faktury korygującej przedsiębiorca może dokonać zwrotu całości lub części otrzymanej zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wynika to wprost z art. 108a ust. 4 ustawy o VAT. W takim wypadku w miejscu wpisania numeru NIP dostawcy należy wpisać numer NIP nabywcy.

 

Należy przy tym pamiętać o zasadzie określonej w art. 29a ust. 10 ustawy:

Art. 29a

(…)

10. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

 

Przelew podzielonej płatności na drukach papierowych

Wielu przedsiębiorców wciąż korzysta z tradycyjnej, papierowej formy zlecania przelewów. Nie stanowi to żadnej przeszkody dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Podobnie jak w przypadku przelewów tradycyjnych, wypełniają oni papierowy druk – ręcznie lub komputerowo. Muszą w nim jednak podać dodatkowe dane, takie jak m.in. numer NIP dostawcy czy numer faktury, której dotyczy płatność.

Sposób wypełniania papierowego formularza został dokładnie określony przez Związek Banków Polskich.

 

Poniżej fragment Rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczącej sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej – wersja 1.0:

2. Opis wypełnienia papierowego formularza

2.1. Wymagania KIR dla polecenia przelewu.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej nr 12 cz. I komunikat płatniczy powinien zawierać nastepujące dane w polu 70 – pole tytułem:

Nazwa podczłonu: /VAT/ kwota podatku VAT Rozmiar: 5x! 13d*)

Nazwa podczłonu: /IDC/ numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany napotrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VATprowadzony w tym samym banku) Rozmiar: 5x! 14x

Nazwa podczłonu: /INV/numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku) Rozmiar: 5x! 35x

Nazwa podczłonu: /TXT/ tekst wolny Rozmiar: 5x! 33x

 

*) część całkowita kwoty oddzielona jest od części dziesiętnej przecinkiem

 

2.2. Sposób wypełnienia dokumentu papierowego

Wzór papierowego formularza wpłaty gotówkowej/polecenia przelewu (WP) wg PN-F-01101

Wersja 06.06.2018

druczek

Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota – 12 znaków, pole tytułem – 2x 27 znaków) rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza.

 

Wersja 06.06.2018

drucek wypelnion

Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd.” ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.5

 

Więcej o podzielonej płatności VAT czytaj w Poradniku

Czytany 42046 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 lipiec 2018 13:00

Artykuły powiązane

 • Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r. Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r.

  Wykonujesz czynności objęte odwrotnym obciążeniem? Odpowiedzialnością solidarną? A może sprzedajesz np. części samochodowe i motocyklowe? Od 1 listopada 2019 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur dokumentujących Twoje transakcje! Sprawdź, jak wyglądają nowe przepisy i jak zastosować je w praktyce.

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Koniec odwrotnego obciążenia – obowiązkowe split payment Koniec odwrotnego obciążenia – obowiązkowe split payment

  Wielkimi krokami nadchodzą zmiany, które mają uszczelnić polski system podatkowy. Odczują je m.in. branża budowlana, dostawcy paliw, wyrobów stalowych i złomu. Wkrótce w niepamięć odejdzie odwrotne obciążenie. Zamiast niego podatnicy będą obowiązkowo stosować mechanizm split payment.

 • Programy InsERT gotowe na podzieloną płatność VAT Programy InsERT gotowe na podzieloną płatność VAT

  Wkrótce wejdą w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności VAT. Przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoją bankowość do nowych zasad. Użytkownicy programów linii InsERT nexo oraz InsERT GT będą mieli w tym względzie ułatwione zadanie – nowe wersje programów są już przygotowane na podzieloną płatność VAT. Sprawdź, co zmieniło się w programach oraz jak szybko i skutecznie wprowadzić split payment w działalności.

 • VAT od 1 lipca 2018 r.: Podzielona płatność – Poradnik VAT od 1 lipca 2018 r.: Podzielona płatność – Poradnik

  Stosowanie mechanizmu split payment zasadniczo ma być dobrowolne – ustawodawca przewidział jednak liczne korzyści dla nabywców, którzy się na to zdecydują. Sprawdź, na czym polega podzielona płatność VAT, co w praktyce oznacza dla przedsiębiorców i jaki obowiązek nakłada na banki i SKOK-i. Dowiedz się też między innymi, na co będzie można przeznaczyć środki na rachunku VAT i co się z nimi stanie po zamknięciu rachunku rozliczeniowego.