poniedziałek, 04 listopad 2019 07:58

Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1 listopada 2019 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Wykonujesz czynności objęte odwrotnym obciążeniem? Odpowiedzialnością solidarną? A może sprzedajesz np. części samochodowe i motocyklowe? Od 1 listopada 2019 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur dokumentujących Twoje transakcje! Sprawdź, jak wyglądają nowe przepisy i jak zastosować je w praktyce.

Podzielona płatność VAT to mechanizm, z którego polscy podatnicy mogą korzystać już od połowy 2018 r. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mają obowiązek bezpłatnego otwarcia rachunku VAT do każdego konta rozliczeniowego prowadzonego na cele działalności gospodarczej. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) ma uszczelnić polski system podatkowy. Do tej pory rząd stosował raczej zachęty niż przymus korzystania z tego rozwiązania. Sytuacja ta zmieniła się od 1 listopada 2019 r.

Obowiązkowy split payment został wprowadzony mocą ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751). Obejmuje jednak tylko wybrane branże.  

 

Podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – załącznik nr 15

Wraz z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności, uchylone zostały przepisy regulujące kwestię stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Czynności, objęte do tej pory tym mechanizmem, podlegają pod obowiązkowy split payment.

W ustawie o VAT znalazł się zupełnie nowy załącznik nr 15. Wymieniono w nim towary i usługi, za które należność będzie musiała zostać uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Oprócz czynności objętych obecnie m.in. odwrotnym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną (wymienionych w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy w dotychczasowym brzmieniu), znalazła się w nim m.in. sprzedaż części samochodowych i motocyklowych.

Obowiązkowy split payment będzie miał zastosowanie wyłącznie do faktur dokumentujących transakcje na kwotę powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Nie ma przy tym znaczenia liczba przelewów wykonanych przez nabywcę, lecz łączna wartość transakcji.

 

Mechanizm podzielonej płatności w praktyce

Faktura wystawiona przez dostawcę towaru lub świadczącego usługi z załącznika nr 15, będzie musiała zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Dla nabywcy informacja ta oznacza konieczność zastosowania odpowiedniego komunikatu przelewu. Kwota netto wynikająca z faktury trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, natomiast kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT.

Nabywca musi mieć się na baczności, bo nawet faktura, która nie zawiera zwrotu „mechanizm podzielonej płatności” ale obejmuje czynności z zał. 15 musi zostać uregulowana w podzielonej płatności.

Od 1 listopada 2019 r. z rachunku VAT można uregulować nie tylko swoje zobowiązania podatkowe w podatku VAT, ale też w innych podatkach: PIT, CIT, podatku akcyzowym, a także w zakresie należności celnych i składek ZUS. Jednocześnie rozszerzone zostały przesłanki odmowy przez naczelnika urzędu skarbowego przekazania środków z rachunku VAT na inne cele. Podobnie jak poprzednio, w nowym stanie prawnym urząd będzie mógł udzielić odpowiedzi odmownej na wniosek podatnika, jeśli ma on zaległości w VAT lub istnieją uzasadnione obawy, że nie ureguluje swoich zobowiązań. Dodatkowo, od 1 listopada 2019 r., przesłanką do takiej odmowy będą także zaległości w podatku PIT, CIT, podatku akcyzowym czy należnościach celnych.

 

Przelewy zbiorcze split payment

W dotychczasowym stanie prawnym zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności możliwe było wyłącznie w odniesieniu do jednej faktury. Od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy zyskali opcję wykonywania przelewów zbiorczych. W komunikacie przelewu zamiast numeru faktury podany będzie okres, za który regulowana jest płatność.

 

Nowe przepisy – nowe sankcje

Aby zmotywować przedsiębiorców do przestrzegania nowych wytycznych, ustawodawca wprowadził nowe kary za niedopełnienie obowiązku. Od 1 stycznia 2020 r. podatnik, który wystawi fakturę na kwotę powyżej 15.000 zł, dokumentującą czynność z załącznika nr 15, bez oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, będzie musiał liczyć się z sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na czynność z załącznika nr 15. Kary tej będzie można uniknąć – konieczne będzie jak najszybsze poinformowanie nabywcy o brakującym oznaczeniu, tak by miał on szansę wykonać przelew z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Z karą w takiej samej wysokości musi liczyć się także nabywca, który pomimo zakupu na ponad 15.000 zł w skład którego wejdzie czynność z zał. 15, niezależnie czy faktura ma odpowiednie oznaczenie (lub sprzedawca poinformował o jego braku nabywcę) czy nie, ureguluje płatność bez zastosowania mechanizmu split payment.

 

Więcej o podzielonej płatności VAT w 2019 r. wkrótce w Poradniku

Czytany 3757 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 listopad 2019 08:25

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Koniec odwrotnego obciążenia – obowiązkowe split payment Koniec odwrotnego obciążenia – obowiązkowe split payment

  Wielkimi krokami nadchodzą zmiany, które mają uszczelnić polski system podatkowy. Odczują je m.in. branża budowlana, dostawcy paliw, wyrobów stalowych i złomu. Wkrótce w niepamięć odejdzie odwrotne obciążenie. Zamiast niego podatnicy będą obowiązkowo stosować mechanizm split payment.

 • Podzielona płatność VAT: jak zrobić przelew za fakturę od 1 lipca 2018 r. Podzielona płatność VAT: jak zrobić przelew za fakturę od 1 lipca 2018 r.

  Korzyści z podzielonej płatności VAT skłaniają wielu przedsiębiorców do stosowania tego mechanizmu. Wykonanie przelewu split payment nie jest skomplikowane, wymaga jednak znajomości m.in. zakresu danych, jakie musi zawierać komunikat przelewu. Sprawdź, jak prawidłowo zrobić przelew z zastosowaniem podzielonej płatności VAT. Dowiedz się też, jak wykonać pierwszą płatność przy braku środków na rachunku VAT, co zrobić w przypadku otrzymania faktury korygującej oraz jak wypełnić polecenie przelewu na druku papierowym.

 • Programy InsERT gotowe na podzieloną płatność VAT Programy InsERT gotowe na podzieloną płatność VAT

  Wkrótce wejdą w życie przepisy dotyczące podzielonej płatności VAT. Przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoją bankowość do nowych zasad. Użytkownicy programów linii InsERT nexo oraz InsERT GT będą mieli w tym względzie ułatwione zadanie – nowe wersje programów są już przygotowane na podzieloną płatność VAT. Sprawdź, co zmieniło się w programach oraz jak szybko i skutecznie wprowadzić split payment w działalności.

 • VAT od 1 lipca 2018 r.: Podzielona płatność – Poradnik VAT od 1 lipca 2018 r.: Podzielona płatność – Poradnik

  Stosowanie mechanizmu split payment zasadniczo ma być dobrowolne – ustawodawca przewidział jednak liczne korzyści dla nabywców, którzy się na to zdecydują. Sprawdź, na czym polega podzielona płatność VAT, co w praktyce oznacza dla przedsiębiorców i jaki obowiązek nakłada na banki i SKOK-i. Dowiedz się też między innymi, na co będzie można przeznaczyć środki na rachunku VAT i co się z nimi stanie po zamknięciu rachunku rozliczeniowego.