wtorek, 10 październik 2017 19:47

Zmiana zasad opłacania składek ZUS na FGŚP w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy wszystkich pracodawców zatrudniających m.in. na podstawie umów o pracę i umów zlecenia. Jednak w przypadku niektórych osób pracodawca może korzystać ze zwolnienia z opłacania tych składek. We wrześniu 2017 r. zmieniły się zasady obowiązujące w tym zakresie – zlikwidowano zwolnienie ze składek na Fundusz za osoby spokrewnione i spowinowacone.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to instytucja, której celem jest zabezpieczenie roszczeń pracowniczych w przypadkach, gdy nie może tego zrobić niewypłacalny pracodawca. Każdego miesiąca zakłady pracy mają obowiązek opłacać składki na FGŚP – wynoszą one 0,10% podstawy wymiaru. Ich wysokość ustala się od wypłat będących podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, bez ich rocznego ograniczenia. 

Składkę na Fundusz nalicza się wyłącznie za okres, w którym ubezpieczony podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

 

Zobowiązanymi do opłacania składek na FGŚP są pracodawcy, o których mowa w art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1256). Dla celów tych składek za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, a także każdą osobę wykonującą pracę zarobkową, podlegającą z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, czyli m.in. zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz. Zwolnienie takie przysługuje np. wtedy, gdy pracownik ukończył określony wiek. Dla kobiet wynosi on 55 lat, natomiast dla mężczyzn – 60 lat. Pracodawca nie musi opłacać składek na FGŚP za takie osoby niezależnie od tego, czy pracują na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia.

 

Pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz przez 12 miesięcy za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które ukończyły 50. rok życia, a w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie to przysługuje również w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia, a zatrudnienie podjęły ze skierowania z urzędu pracy.

 

Zwolnienie to stosuje się również w odniesieniu do pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego – przez okres 36 miesięcy. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Jeśli dana osoba wykonuje pracę na umowę zlecenie lub taka umowa została zawarta z własnym pracownikiem bądź jest wykonywana na rzecz jego pracodawcy, to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP dotyczy tylko wynagrodzenia uzyskanego z umowy o pracę. Natomiast do wynagrodzenia z umowy zlecenia należy obliczyć i opłacić składkę na FGŚP.

 

Składki na FGŚP opłacane także za członków rodziny

Do niedawna zwolnienie z opłacania składek na Fundusz przysługiwało także w przypadku małżonka pracodawcy, jego dzieci własnych i przysposobionych, rodziców, ojczyma, macochy, osób przysposabiających, jak również rodzeństwa, wnuków, dziadków, synowych, zięciów, szwagierki, szwagrów i bratowych.

 

Przepisy te zmieniły się z dniem 5 września 2017 r. W obecnym stanie prawnym pracodawca ma obowiązek opłacania składek na FGŚP niezależnie od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa danej osoby. Jeśli jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą, należy opłacać za nią składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Ważne!

Od 5 września 2017 r. pracodawca ma obowiązek opłacać składki na FGŚP niezależnie od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa osoby zatrudnionej na umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą czy umowę zlecenie.

 

Zobacz też: Kod tytułu ubezpieczenia i inne kody ZUS w Płatniku 10.01.001 w 2017 r.

Czytany 52 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 październik 2017 20:38

Artykuły powiązane

 • Płatnik 10.01.001 – nowe metryki, błędy i porady w 2017 r. Płatnik 10.01.001 – nowe metryki, błędy i porady w 2017 r.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej kilka istotnych informacji dotyczących programu Płatnik 10.01.001. Dowiedz się, co zrobić w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych komunikatów w trakcie pobierania aktualizacji i pracy z programem, jakie błędy już usunięto i dlaczego od lipca 2017 r. nie można wysłać deklaracji DRA z komputerów z zainstalowanymi starszymi systemami operacyjnymi.

 • Nowe metryki i certyfikaty w programie Płatnik 10.01.001 od 24 maja 2017 Nowe metryki i certyfikaty w programie Płatnik 10.01.001 od 24 maja 2017

  Poprawione błędy, dwie zupełnie nowe metryki, ale także zmiany w obsłudze certyfikatów – właśnie takie nowości wprowadziła aktualizacja programu Płatnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, co się zmieniło i jak obsługiwać nową wersję systemu. Dowiedz się też, jak postąpić w przypadku wystąpienia błędów w trakcie elektronicznej wysyłki dokumentów do ZUS.

 • Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy

  Z dniem 20 maja 2017 r. zostaną wprowadzone kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców. Rozpoczynający działalność wraz z wnioskiem CEIDG-1 będą mogli złożyć m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń dla siebie i członków rodziny. W urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy będzie można zgłosić także zmianę danych identyfikacyjnych i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe? Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe?

  Mimo iż zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane i przekazywane w formie elektronicznej już od początku 2016 r., wciąż niewielu lekarzy z nich korzysta. Pracownicy w dalszym ciągu muszą dostarczać pracodawcom papierowe zwolnienia na druku ZUS ZLA. W związku z tym stanem rzeczy ustawodawca zdecydował się przedłużyć termin wprowadzenia obowiązku korzystania z e-zwolnień dla wszystkich płatników składek i lekarzy.

 • Nowy certyfikat ZUS do pobrania w Płatniku 10.01.001 Nowy certyfikat ZUS do pobrania w Płatniku 10.01.001

  W celu przekazywania dokumentów ZUS elektronicznie, użytkownicy programu Płatnik muszą korzystać z ważnego certyfikatu. Obecny traci swoją ważność 22 października 2016 r. Dowiedz się, w jaki sposób zaktualizować certyfikat ZUS w Płatniku i co zrobić, jeśli korzystasz z innego oprogramowania.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany