wtorek, 10 październik 2017 19:47

Zmiana zasad opłacania składek ZUS na FGŚP w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy wszystkich pracodawców zatrudniających m.in. na podstawie umów o pracę i umów zlecenia. Jednak w przypadku niektórych osób pracodawca może korzystać ze zwolnienia z opłacania tych składek. We wrześniu 2017 r. zmieniły się zasady obowiązujące w tym zakresie – zlikwidowano zwolnienie ze składek na Fundusz za osoby spokrewnione i spowinowacone.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to instytucja, której celem jest zabezpieczenie roszczeń pracowniczych w przypadkach, gdy nie może tego zrobić niewypłacalny pracodawca. Każdego miesiąca zakłady pracy mają obowiązek opłacać składki na FGŚP – wynoszą one 0,10% podstawy wymiaru. Ich wysokość ustala się od wypłat będących podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, bez ich rocznego ograniczenia. 

Składkę na Fundusz nalicza się wyłącznie za okres, w którym ubezpieczony podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

 

Zobowiązanymi do opłacania składek na FGŚP są pracodawcy, o których mowa w art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1256). Dla celów tych składek za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, a także każdą osobę wykonującą pracę zarobkową, podlegającą z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, czyli m.in. zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz. Zwolnienie takie przysługuje np. wtedy, gdy pracownik ukończył określony wiek. Dla kobiet wynosi on 55 lat, natomiast dla mężczyzn – 60 lat. Pracodawca nie musi opłacać składek na FGŚP za takie osoby niezależnie od tego, czy pracują na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia.

 

Pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz przez 12 miesięcy za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które ukończyły 50. rok życia, a w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie to przysługuje również w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia, a zatrudnienie podjęły ze skierowania z urzędu pracy.

 

Zwolnienie to stosuje się również w odniesieniu do pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego – przez okres 36 miesięcy. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Jeśli dana osoba wykonuje pracę na umowę zlecenie lub taka umowa została zawarta z własnym pracownikiem bądź jest wykonywana na rzecz jego pracodawcy, to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP dotyczy tylko wynagrodzenia uzyskanego z umowy o pracę. Natomiast do wynagrodzenia z umowy zlecenia należy obliczyć i opłacić składkę na FGŚP.

 

Składki na FGŚP opłacane także za członków rodziny

Do niedawna zwolnienie z opłacania składek na Fundusz przysługiwało także w przypadku małżonka pracodawcy, jego dzieci własnych i przysposobionych, rodziców, ojczyma, macochy, osób przysposabiających, jak również rodzeństwa, wnuków, dziadków, synowych, zięciów, szwagierki, szwagrów i bratowych.

 

Przepisy te zmieniły się z dniem 5 września 2017 r. W obecnym stanie prawnym pracodawca ma obowiązek opłacania składek na FGŚP niezależnie od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa danej osoby. Jeśli jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą, należy opłacać za nią składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Ważne!

Od 5 września 2017 r. pracodawca ma obowiązek opłacać składki na FGŚP niezależnie od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa osoby zatrudnionej na umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą czy umowę zlecenie.

 

Zobacz też: Kod tytułu ubezpieczenia i inne kody ZUS w Płatniku 10.01.001 w 2017 r.

Czytany 1602 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 październik 2017 20:38

Artykuły powiązane

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r. ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

  Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.