wtorek, 10 październik 2017 19:47

Zmiana zasad opłacania składek ZUS na FGŚP w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy wszystkich pracodawców zatrudniających m.in. na podstawie umów o pracę i umów zlecenia. Jednak w przypadku niektórych osób pracodawca może korzystać ze zwolnienia z opłacania tych składek. We wrześniu 2017 r. zmieniły się zasady obowiązujące w tym zakresie – zlikwidowano zwolnienie ze składek na Fundusz za osoby spokrewnione i spowinowacone.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to instytucja, której celem jest zabezpieczenie roszczeń pracowniczych w przypadkach, gdy nie może tego zrobić niewypłacalny pracodawca. Każdego miesiąca zakłady pracy mają obowiązek opłacać składki na FGŚP – wynoszą one 0,10% podstawy wymiaru. Ich wysokość ustala się od wypłat będących podstawą naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, bez ich rocznego ograniczenia. 

Składkę na Fundusz nalicza się wyłącznie za okres, w którym ubezpieczony podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

 

Zobowiązanymi do opłacania składek na FGŚP są pracodawcy, o których mowa w art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1256). Dla celów tych składek za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, a także każdą osobę wykonującą pracę zarobkową, podlegającą z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, czyli m.in. zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP

W niektórych wypadkach pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz. Zwolnienie takie przysługuje np. wtedy, gdy pracownik ukończył określony wiek. Dla kobiet wynosi on 55 lat, natomiast dla mężczyzn – 60 lat. Pracodawca nie musi opłacać składek na FGŚP za takie osoby niezależnie od tego, czy pracują na podstawie umowy o pracę, czy umowy zlecenia.

 

Pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz przez 12 miesięcy za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które ukończyły 50. rok życia, a w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Zwolnienie to przysługuje również w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia, a zatrudnienie podjęły ze skierowania z urzędu pracy.

 

Zwolnienie to stosuje się również w odniesieniu do pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego – przez okres 36 miesięcy. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Jeśli dana osoba wykonuje pracę na umowę zlecenie lub taka umowa została zawarta z własnym pracownikiem bądź jest wykonywana na rzecz jego pracodawcy, to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FGŚP dotyczy tylko wynagrodzenia uzyskanego z umowy o pracę. Natomiast do wynagrodzenia z umowy zlecenia należy obliczyć i opłacić składkę na FGŚP.

 

Składki na FGŚP opłacane także za członków rodziny

Do niedawna zwolnienie z opłacania składek na Fundusz przysługiwało także w przypadku małżonka pracodawcy, jego dzieci własnych i przysposobionych, rodziców, ojczyma, macochy, osób przysposabiających, jak również rodzeństwa, wnuków, dziadków, synowych, zięciów, szwagierki, szwagrów i bratowych.

 

Przepisy te zmieniły się z dniem 5 września 2017 r. W obecnym stanie prawnym pracodawca ma obowiązek opłacania składek na FGŚP niezależnie od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa danej osoby. Jeśli jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą, należy opłacać za nią składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Ważne!

Od 5 września 2017 r. pracodawca ma obowiązek opłacać składki na FGŚP niezależnie od stopnia pokrewieństwa i powinowactwa osoby zatrudnionej na umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą czy umowę zlecenie.

 

Zobacz też: Kod tytułu ubezpieczenia i inne kody ZUS w Płatniku 10.01.001 w 2017 r.

Czytany 584 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 10 październik 2017 20:38

Artykuły powiązane

 • ZUS 2018: Wszystkie składki zapłacimy jednym przelewem na rachunek w ZUS ZUS 2018: Wszystkie składki zapłacimy jednym przelewem na rachunek w ZUS

  Oszczędzony czas, niższe koszty i mniej błędów – takie korzyści mają przynieść płatnikom indywidualne rachunki składkowe. Wszystkie składki będzie się opłacać jednym przelewem, bez podawania danych identyfikacyjnych. Sprawdź, jak od 2018 r. będzie wyglądało dokonywanie wpłat do ZUS, dlaczego tak ważne jest uaktualnienie danych adresowych i jak te zmiany wpłyną na rozliczanie składek osób posiadających zaległości w ZUS.

 • Płatnik 10.01.001 – nowe metryki, błędy i porady w 2017 r. Płatnik 10.01.001 – nowe metryki, błędy i porady w 2017 r.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej kilka istotnych informacji dotyczących programu Płatnik 10.01.001. Dowiedz się, co zrobić w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych komunikatów w trakcie pobierania aktualizacji i pracy z programem, jakie błędy już usunięto i dlaczego od lipca 2017 r. nie można wysłać deklaracji DRA z komputerów z zainstalowanymi starszymi systemami operacyjnymi.

 • Nowe metryki i certyfikaty w programie Płatnik 10.01.001 od 24 maja 2017 Nowe metryki i certyfikaty w programie Płatnik 10.01.001 od 24 maja 2017

  Poprawione błędy, dwie zupełnie nowe metryki, ale także zmiany w obsłudze certyfikatów – właśnie takie nowości wprowadziła aktualizacja programu Płatnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, co się zmieniło i jak obsługiwać nową wersję systemu. Dowiedz się też, jak postąpić w przypadku wystąpienia błędów w trakcie elektronicznej wysyłki dokumentów do ZUS.

 • Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy

  Z dniem 20 maja 2017 r. zostaną wprowadzone kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców. Rozpoczynający działalność wraz z wnioskiem CEIDG-1 będą mogli złożyć m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń dla siebie i członków rodziny. W urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy będzie można zgłosić także zmianę danych identyfikacyjnych i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe? Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe?

  Mimo iż zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane i przekazywane w formie elektronicznej już od początku 2016 r., wciąż niewielu lekarzy z nich korzysta. Pracownicy w dalszym ciągu muszą dostarczać pracodawcom papierowe zwolnienia na druku ZUS ZLA. W związku z tym stanem rzeczy ustawodawca zdecydował się przedłużyć termin wprowadzenia obowiązku korzystania z e-zwolnień dla wszystkich płatników składek i lekarzy.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany