poniedziałek, 16 październik 2017 19:48

Kasy fiskalne online 2018: Nowe obowiązki podatników

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Podatnik posiadający kasę fiskalną online będzie zobowiązany przekazywać dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. W praktyce jednak będzie to od niego wymagało wyłącznie zapewnienia stałego dostępu urządzenia do sieci teleinformatycznej. W nowym stanie prawnym właściciel kasy będzie miał mniej formalności do załatwienia – kasy online od 2018 r. będą wiele czynności wykonywać automatycznie.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia 18 września 2017 r., rzuca nowe światło na planowane wprowadzenie kas fiskalnych online od 2018 r. Ten nowy akt prawny określa konkretne daty powstania obowiązku stosowania nowych kas dla poszczególnych grup podatników. W istotny sposób zmienia też zakres obowiązków, które ciążyć będą na podatnikach stosujących urządzenia nowego typu.

 

Kasy online połączone z CRK

Zgodnie z projektowanymi przepisami, kasy fiskalne online to urządzenia przesyłające dane do systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Obowiązkiem podatnika będzie przekazywanie informacji z kas do CRK w postaci elektronicznej, zgodnej ze strukturą logiczną, o której mowa w art. 193a §2 ustawy – Ordynacja podatkowa. W praktyce kasy fiskalne online będą przesyłać dane o transakcjach w sposób ciągły i automatyczny.

 

Podatnik będący użytkownikiem kasy będzie jednak musiał zadbać o podłączenie urządzenia do sieci teleinformatycznej, tak aby zapewnić możliwość przesyłania danych z kas w sposób ciągły, bezpośredni i zautomatyzowany. Zgodnie z projektem nowelizacji, w przypadku braku możliwości zapewnienia stałego połączenia kasy fiskalnej z CRK, podatnik będzie musiał uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie informacji o transakcjach w odstępach czasowych. O zgodę taką będzie można wystąpić zarówno przed rozpoczęciem ewidencjonowania, jak i przypadku zmiany warunków dostępu do sieci już w trakcie prowadzenia ewidencji za pomocą kasy.

 

W założeniu nowy system kas fiskalnych online ma opierać się na ciągłym i automatycznym przesyłaniu danych do CRK. Sytuacje, gdy np. z przyczyn niezależnych podatnik nie będzie mógł chwilowo korzystać z sieci, zobowiązują go do spełnienia obowiązku przesłania informacji z kasy niezwłocznie po ustaniu takiej przyczyny. Nawet w przypadku braku połączenia z siecią, podatnik będzie miał obowiązek w dalszym ciągu ewidencjonować sprzedaż za pomocą danej kasy.

 

Mniej obowiązków przy rozpoczęciu pracy z kasą online

Kasy fiskalne połączone z Centralny Repozytorium będą wymagały mniejszych formalności niż te, które podatnicy użytkują obecnie. Zlikwidowany zostanie obowiązek zgłaszania kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru ewidencyjnego w takiej formie, jak ma to miejsce teraz.

Kasa fiskalna online będzie zgłaszana do urzędu skarbowego w momencie podłączenia do CRK. Zostanie to wykonane w sposób automatyczny i nie będzie wymagało od podatnika żadnych formalności. Numer ewidencyjny również będzie nadawany kasie w sposób automatyczny.

 

Od kiedy kasy fiskalne online

Ustawa nowelizacyjna ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia. Podatnicy nie muszą się jednak obawiać konieczności natychmiastowej wymiany kas na urządzenia działające online. Kasy fiskalne „starego” typu mają być wycofywane z użytku stopniowo, wraz z wygasaniem ich homologacji – najpierw urządzenia z papierową kopią paragonu, później te z kopią elektroniczną. Twórcy projektu ustawy przewidzieli jednak objęcie obowiązkiem wymiany kas podatników działających w niektórych branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie podatne na nadużycia podatkowe.

 

Więcej w Poradniku: Kasy fiskalne online 2018: Jakie będą nowe przepisy?

Czytany 1597 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 październik 2017 20:09

Artykuły powiązane

 • Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r. Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r.

  Podobnie jak obecnie, nowa ulga na kasę fiskalną ma wynosić maksymalnie 700 zł za każde urządzenie. Skorzystają z niej zarówno nowi użytkownicy, jak i podatnicy wymieniający kasy na online’owe ze względu na wymóg ustawy. Sprawdź, jakie są nowe przepisy dotyczące ulgi na kasę fiskalną online w 2019 r. Dowiedz się też, jak w nowym stanie prawnym będziemy dokonywać odliczenia w deklaracji VAT i kto straci prawo do ulgi na kasę online’ową.

 • Kasy fiskalne online od 1 maja 2019 roku Kasy fiskalne online od 1 maja 2019 roku

  Termin wprowadzenia kas fiskalnych online na polski rynek jest już pewny – nowe przepisy wejdą w życie 1 maja 2019 r. Ustawa nowelizacyjna została ostatecznie podpisana przez prezydenta. W terminie tym wejdzie też w życie rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Sprawdź, kiedy pojawią się pierwsze kasy online’owe i kto w nowym stanie prawnym będzie mógł skorzystać z ulgi na kasę.

 • Kasy fiskalne online zatwierdzone przez Senat! Kasy fiskalne online zatwierdzone przez Senat!

  Znamy już ostatecznie brzmienie przepisów ustawy o kasach online! Znamy terminy i branże, które obowiązkowo wymienią kasy. Nowelizacja została zaakceptowana przez Senat i przekazana do podpisu Prezydenta. Wkrótce wejdzie w życie, a na półkach salonów sprzedaży pojawią się pierwsze kasy fiskalne online.

 • Kasy fiskalne online od stycznia 2020 roku! Kasy fiskalne online od stycznia 2020 roku!

  Stało się! Ustawa o kasach online po niekończących się pracach legislacyjnych wreszcie została uchwalona przez Sejm. W stosunku do poprzedniego projektu zmieniono m.in. końcowy termin uzyskiwania homologacji dla kas fiskalnych z papierową kopią paragonu. Sprawdź, od kiedy musisz stosować kasy fiskalne online w swojej działalności.

 • Kasy fiskalne online – ustawa ma wejść w życie 2 miesiące później Kasy fiskalne online – ustawa ma wejść w życie 2 miesiące później

  Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu tzw. ustawy o kasach online. Utrzymane zostały nowe, przesunięte o rok w stosunku do pierwotnego projektu terminy obowiązkowej wymiany kas dla niektórych branż. Zmieniono za to termin wejścia w życie samej ustawy. Sprawdź, kiedy na półkach salonów sprzedaży pojawią się pierwsze kasy fiskalne online.