sobota, 11 listopad 2017 15:55

Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Pozwala ograniczyć formalności, a co za tym idzie zredukować koszty – zwolnienie z VAT dla wielu podatników okazuje się bardzo korzystne. Sprawdź, kto może z niego korzystać w 2018 r. Dowiedz się też, w jakich wypadkach można wrócić do zwolnienia z VAT po jego wcześniejszej utracie lub rezygnacji z niego i jakich formalności należy w tym celu dopełnić.

Zwolnienie podmiotowe z VAT to preferencja, z której korzysta wielu polskich podatników. Brak rejestracji do VAT wiąże się z mniejszą liczbą formalności, a co za tym idzie także mniejszymi kosztami prowadzenia działalności. Podatnik nie musi składać deklaracji VAT, prowadzić szczegółowej ewidencji na potrzeby VAT, zwanej też rejestrami VAT, rejestrować się dla celów tego podatku, a także wysyłać każdego miesiąca danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (obowiązek ten już od 1 stycznia 2018 r. obejmie wszystkich czynnych podatników VAT posiadających status mikroprzedsiębiorcy).

 

Od 1 stycznia 2017 r. limit obrotów do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200.000 zł. Z preferencji tej w 2018 r. mogą więc skorzystać podatnicy, których łączna wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, czyli 2017, nie przekroczyła tej kwoty. Ze zwolnienia z VAT w 2017 r. mogą korzystać podatnicy, którzy nie przekroczyli limitu w 2016 r. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit wylicza się proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia. Należy przy tym podkreślić, iż nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT dla całej sprzedaży, jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy ustawowego limitu.

 

Zwolnienie z VAT w 2017 i 2018 r.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, limit wartości sprzedaży 200.000 zł wylicza się w kwocie netto. Ponadto należy uwzględnić także art. 113 ust. 2:

Art. 113. 

(…)

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Zwolnienie z VAT przestaje przysługiwać począwszy od czynności, którą podatnik przekroczył limit. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać rejestracji na potrzeby VAT – z dniem wykonania tej czynności staje się bowiem czynnym podatnikiem VAT i nie ma już prawa do zwolnienia z tego podatku.

 

Każdy podatnik może ze zwolnienia z VAT w 2017 lub 2018 r. dobrowolnie zrezygnować. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R ze wskazaniem daty, od której stanie się czynnym podatnikiem VAT. Zgłoszenie musi być złożone przed początkiem miesiąca, od którego podatnik wybiera opodatkowanie VAT. Podatnik rozpoczynający działalność składa VAT-R przed datą wykonania pierwszej czynności jeśli nie będzie korzystał ze zwolnienia.

 

Do zwolnienia z VAT można wrócić, o ile oczywiście podatnik w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył limitu wartości sprzedaży. Skorzystanie z tego prawa jest jednak możliwe dopiero po upływie roku od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub dobrowolnie z niego zrezygnował. Podatnik, który chce wrócić do zwolnienia z VAT, musi złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie VAT-R – w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT

Niektórzy podatnicy nie mają prawa do zwolnienia z VAT – nawet jeśli ich wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł.

 

Więcej o tym kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

Czytany 15410 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 listopad 2017 13:36

Artykuły powiązane

 • Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r. Sprzedaż części samochodowych od 1 września i 1 listopada 2019 r.

  Utrata zwolnienia z VAT i obowiązkowy split payment – takie zmiany przygotował ustawodawca podatnikom zajmującym się sprzedażą części samochodowych i motocyklowych. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy i kogo dokładnie objęły wprowadzone modyfikacje.

 • Kto od 1.09.2019 nie może korzystać ze zwolnienia z VAT Kto od 1.09.2019 nie może korzystać ze zwolnienia z VAT

  Internetowa lub telefoniczna sprzedaż kosmetyków, komputerów, urządzeń elektrycznych; hurtowa i detaliczna dostawa części do samochodów i motocykli, usługi ściągania długów – te i inne czynności od 1 września 2019 r. muszą być obowiązkowo opodatkowane VAT. Sprawdź, czy wraz z wejściem w życie nowych przepisów straciłeś prawo do zwolnienia z tego podatku.

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT od 1 września 2019 r. Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT od 1 września 2019 r.

  Dla wielu drobnych przedsiębiorców zwolnienie z VAT to wiele korzyści – niższe koszty księgowe, mniej formalności, atrakcyjniejsza cena usług. Jednak nie każdy może z tej preferencji korzystać – nawet jeśli wartość jego sprzedaży nie przekroczyła ustawowego limitu. Od 1 września 2019 r. lista czynności pozbawiająca podatników prawa do zwolnienia z VAT stała się jeszcze dłuższa. Sprawdź, czy wciąż możesz z niego korzystać.

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia

  Przekroczenie limitu wartości sprzedaży lub rezygnacja ze zwolnienia z VAT w przeszłości nie pozbawia podatnika prawa do ponownego skorzystania z tej preferencji. Sprawdź, kto może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2018 i 2019 r., komu opłaca się taka zmiana, jakich formalności należy dopełnić i czy powrót do zwolnienia możliwy jest w trakcie roku. Zobacz też katalog wyłączeń z prawa do zwolnienia z VAT.