sobota, 11 listopad 2017 15:55

Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Pozwala ograniczyć formalności, a co za tym idzie zredukować koszty – zwolnienie z VAT dla wielu podatników okazuje się bardzo korzystne. Sprawdź, kto może z niego korzystać w 2018 r. Dowiedz się też, w jakich wypadkach można wrócić do zwolnienia z VAT po jego wcześniejszej utracie lub rezygnacji z niego i jakich formalności należy w tym celu dopełnić.

Zwolnienie podmiotowe z VAT to preferencja, z której korzysta wielu polskich podatników. Brak rejestracji do VAT wiąże się z mniejszą liczbą formalności, a co za tym idzie także mniejszymi kosztami prowadzenia działalności. Podatnik nie musi składać deklaracji VAT, prowadzić szczegółowej ewidencji na potrzeby VAT, zwanej też rejestrami VAT, rejestrować się dla celów tego podatku, a także wysyłać każdego miesiąca danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (obowiązek ten już od 1 stycznia 2018 r. obejmie wszystkich czynnych podatników VAT posiadających status mikroprzedsiębiorcy).

 

Od 1 stycznia 2017 r. limit obrotów do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200.000 zł. Z preferencji tej w 2018 r. mogą więc skorzystać podatnicy, których łączna wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, czyli 2017, nie przekroczyła tej kwoty. Ze zwolnienia z VAT w 2017 r. mogą korzystać podatnicy, którzy nie przekroczyli limitu w 2016 r. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit wylicza się proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia. Należy przy tym podkreślić, iż nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT dla całej sprzedaży, jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy ustawowego limitu.

 

Zwolnienie z VAT w 2017 i 2018 r.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, limit wartości sprzedaży 200.000 zł wylicza się w kwocie netto. Ponadto należy uwzględnić także art. 113 ust. 2:

Art. 113. 

(…)

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Zwolnienie z VAT przestaje przysługiwać począwszy od czynności, którą podatnik przekroczył limit. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać rejestracji na potrzeby VAT – z dniem wykonania tej czynności staje się bowiem czynnym podatnikiem VAT i nie ma już prawa do zwolnienia z tego podatku.

 

Każdy podatnik może ze zwolnienia z VAT w 2017 lub 2018 r. dobrowolnie zrezygnować. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R ze wskazaniem daty, od której stanie się czynnym podatnikiem VAT. Zgłoszenie musi być złożone przed początkiem miesiąca, od którego podatnik wybiera opodatkowanie VAT. Podatnik rozpoczynający działalność składa VAT-R przed datą wykonania pierwszej czynności jeśli nie będzie korzystał ze zwolnienia.

 

Do zwolnienia z VAT można wrócić, o ile oczywiście podatnik w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył limitu wartości sprzedaży. Skorzystanie z tego prawa jest jednak możliwe dopiero po upływie roku od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub dobrowolnie z niego zrezygnował. Podatnik, który chce wrócić do zwolnienia z VAT, musi złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie VAT-R – w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT

Niektórzy podatnicy nie mają prawa do zwolnienia z VAT – nawet jeśli ich wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł.

 

Więcej o tym kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

Czytany 3681 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 listopad 2017 13:36

Artykuły powiązane

 • VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik

  Każdego roku ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług – większe lub mniejsze, obejmujące szerszą lub węższą grupę podatników, jednak są to zmiany bardzo istotne z punktu widzenia zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązki, które na nim spoczywają, oraz aktualne wymogi prawne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania i przekazywania deklaracji VAT czy chociażby Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r. Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

  Zwolnienie z VAT to dla przedsiębiorców mniej formalności, obowiązków i kosztów. Jednakże nie każdy może z niego korzystać. Ustawa o VAT wyznacza katalog czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprawdź, czy możesz z niego korzystać w 2017 i 2018 r.

 • Kalendarium zmian w VAT 2017 Kalendarium zmian w VAT 2017

  Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziła istotne modyfikacje w przepisach dotyczących podatku VAT, m.in. w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz ustawie o VAT. Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r., mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca sięgnął w tym celu po sprawdzone rozwiązania, stosowane w latach poprzednich.

 • VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik

  Rok 2017 przynosi polskim podatnikom kolejną porcję ważnych zmian w przepisach dotyczących prawa podatkowego. Celem ustawodawcy jest przede wszystkim uszczelnienie funkcjonującego systemu podatkowego. Aby ten cel osiągnąć, sięgnięto po rozwiązania, które sprawdziły się w latach poprzednich – między innymi wykorzystano mechanizm odwrotnego obciążenia, ograniczono możliwość korzystania z kwartalnego rozliczania VAT dla niektórych grup podmiotów, zaostrzono sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku oraz wprowadzono wymóg przesyłania deklaracji VAT drogą elektroniczną.

 • Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 r. Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 r.

  Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT korzystają z licznych preferencji – nie muszą składać deklaracji VAT, dokonywać rejestracji na potrzeby tego podatku czy prowadzić szczegółowych ewidencji. W związku z projektem ustawy nowelizacyjnej pojawiła się szansa, iż limit do zwolnienia z VAT ulegnie zwiększeniu od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, kogo obejmie podwyższony limit i jaka jest szansa na faktyczne wejście w życie nowych przepisów.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany