sobota, 11 listopad 2017 15:55

Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Pozwala ograniczyć formalności, a co za tym idzie zredukować koszty – zwolnienie z VAT dla wielu podatników okazuje się bardzo korzystne. Sprawdź, kto może z niego korzystać w 2018 r. Dowiedz się też, w jakich wypadkach można wrócić do zwolnienia z VAT po jego wcześniejszej utracie lub rezygnacji z niego i jakich formalności należy w tym celu dopełnić.

Zwolnienie podmiotowe z VAT to preferencja, z której korzysta wielu polskich podatników. Brak rejestracji do VAT wiąże się z mniejszą liczbą formalności, a co za tym idzie także mniejszymi kosztami prowadzenia działalności. Podatnik nie musi składać deklaracji VAT, prowadzić szczegółowej ewidencji na potrzeby VAT, zwanej też rejestrami VAT, rejestrować się dla celów tego podatku, a także wysyłać każdego miesiąca danych z ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (obowiązek ten już od 1 stycznia 2018 r. obejmie wszystkich czynnych podatników VAT posiadających status mikroprzedsiębiorcy).

 

Od 1 stycznia 2017 r. limit obrotów do zwolnienia podmiotowego z VAT wynosi 200.000 zł. Z preferencji tej w 2018 r. mogą więc skorzystać podatnicy, których łączna wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, czyli 2017, nie przekroczyła tej kwoty. Ze zwolnienia z VAT w 2017 r. mogą korzystać podatnicy, którzy nie przekroczyli limitu w 2016 r. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit wylicza się proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia. Należy przy tym podkreślić, iż nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT dla całej sprzedaży, jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy ustawowego limitu.

 

Zwolnienie z VAT w 2017 i 2018 r.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, limit wartości sprzedaży 200.000 zł wylicza się w kwocie netto. Ponadto należy uwzględnić także art. 113 ust. 2:

Art. 113. 

(…)

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Zwolnienie z VAT przestaje przysługiwać począwszy od czynności, którą podatnik przekroczył limit. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać rejestracji na potrzeby VAT – z dniem wykonania tej czynności staje się bowiem czynnym podatnikiem VAT i nie ma już prawa do zwolnienia z tego podatku.

 

Każdy podatnik może ze zwolnienia z VAT w 2017 lub 2018 r. dobrowolnie zrezygnować. W tym celu należy złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R ze wskazaniem daty, od której stanie się czynnym podatnikiem VAT. Zgłoszenie musi być złożone przed początkiem miesiąca, od którego podatnik wybiera opodatkowanie VAT. Podatnik rozpoczynający działalność składa VAT-R przed datą wykonania pierwszej czynności jeśli nie będzie korzystał ze zwolnienia.

 

Do zwolnienia z VAT można wrócić, o ile oczywiście podatnik w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył limitu wartości sprzedaży. Skorzystanie z tego prawa jest jednak możliwe dopiero po upływie roku od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub dobrowolnie z niego zrezygnował. Podatnik, który chce wrócić do zwolnienia z VAT, musi złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie VAT-R – w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT

Niektórzy podatnicy nie mają prawa do zwolnienia z VAT – nawet jeśli ich wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł.

 

Więcej o tym kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

Czytany 11815 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 listopad 2017 13:36

Artykuły powiązane

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia Limity VAT w 2018 i 2019 r.; Powrót do zwolnienia

  Przekroczenie limitu wartości sprzedaży lub rezygnacja ze zwolnienia z VAT w przeszłości nie pozbawia podatnika prawa do ponownego skorzystania z tej preferencji. Sprawdź, kto może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2018 i 2019 r., komu opłaca się taka zmiana, jakich formalności należy dopełnić i czy powrót do zwolnienia możliwy jest w trakcie roku. Zobacz też katalog wyłączeń z prawa do zwolnienia z VAT.

 • Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna w 2018 r. Zwolnienie z VAT a kasa fiskalna w 2018 r.

  Przedsiębiorca zwolniony z VAT musi mieć kasę fiskalną, tak jak każdy inny podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zwolnienia z kas fiskalnych określone są w osobnym rozporządzeniu – z preferencji tej w 2018 r. mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży. Podatnik zwolniony z VAT może też uzyskać ulgę do 700 zł na zakup urządzenia – w tym celu musi m.in. złożyć do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek.

 • Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 r. a pliki JPK_VAT Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 r. a pliki JPK_VAT

  Przedsiębiorcy, którym zależy na uniknięciu obowiązku comiesięcznej wysyłki plików JPK_VAT, mogą rozważyć ponowne skorzystanie ze zwolnienia z VAT. Wymaga to jednak spełnienia określonych warunków i nie zawsze okazuje się korzystne dla przedsiębiorcy – nie tylko pod względem finansowym. Sprawdź, kto może wrócić do zwolnienia z VAT w 2018 r. i w jakich okolicznościach konieczne jest skorygowanie odliczonego wcześniej VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów i usług.

 • VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik

  Każdego roku ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług – większe lub mniejsze, obejmujące szerszą lub węższą grupę podatników, jednak są to zmiany bardzo istotne z punktu widzenia zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązki, które na nim spoczywają, oraz aktualne wymogi prawne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania i przekazywania deklaracji VAT czy chociażby Jednolitego Pliku Kontrolnego.