piątek, 19 styczeń 2018 20:45

Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł – takie sankcje zostały nałożone na kilkadziesiąt warszawskich lokali gastronomicznych. Kontrolerzy odnotowali wiele przypadków prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej oraz gromadzenia paragonów nieodebranych przez klientów – w ten sposób sprzedawcy zaniżają należy podatek i biorą udział w innych nielegalnych procederach. Sprawdź, jaki wynik przyniosły kontrole w gastronomii i jak uniknąć kar za nierzetelne prowadzenie sprzedaży.

Wydawanie paragonu fiskalnego każdemu klientowi będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym to obowiązek każdego sprzedawcy. Obecnie już tylko nieliczni podatnicy mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Przedsiębiorcy, którzy mają już kasy, muszą pamiętać o wydawaniu paragonów – niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem, za które grożą surowe sankcje finansowe.

 

W ostatnich miesiącach Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili kontrole w 80 lokalach gastronomicznych serwujących dania azjatyckie. Sprawdzano warszawskie lokale m.in. z Ursynowa, Mokotowa, Śródmieścia, Ochoty, Woli, Pragi i Bemowa. Branża gastronomiczna jest szczególnie często brana pod uwagę w związku z działaniami mającymi na celu ukrócenie nieuczciwych praktyk i skłonienie przedsiębiorców do rzetelnego ewidencjonowania sprzedaży.

 

Przeprowadzone kontrole ujawniły wiele nieprawidłowości w tej kwestii. W 30 z kontrolowanych lokali sprzedawcy nie rejestrowali sprzedaży na kasach fiskalnych i nie wydawali klientom paragonów.

 

Wyniki kontroli lokali gastronomicznych

Funkcjonariusze wystawili nieuczciwym sprzedawcom kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł. Wśród stwierdzonych nieprawidłowości znalazło się nie tylko prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy, ale też m.in. gromadzenie paragonów wystawionych, ale nie odebranych przez klientów.

 

Jak podkreśla resort finansów, praktyka niewystawiania paragonów fiskalnych jest niebezpieczna i szkodliwa dla całej gospodarki. Powszechne przyzwolenie na brak paragonu tylko pogłębia negatywne skutki takiego procederu i poszerza jego rozmiar. Wbrew pozorom na oszustwach takich tracą wszyscy – także konsumenci. Korzystając z usługi lub kupując towar, płacą oni bowiem cenę zawierającą wkalkulowane podatki, które nie trafiają do Skarbu Państwa, ale do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

 

Wielu konsumentów nie zdaje sobie również sprawy z wagi nieodbierania wydrukowanych paragonów. Dokumenty takie mogą bowiem posłużyć do wystawiania tzw. „pustych” faktur – dokumentujących zdarzenia gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca, po to by zawyżyć koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej i płacić niższe podatki. Proceder taki zwykle praktykowany jest między „umówionymi” podmiotami – sprzedawca towarów lub świadczący usługi wystawia innej firmie fakturę do nieodebranych przez klientów paragonów, a co za tym idzie firma ta generuje nieprawdziwe koszty działalności zaniżając podatki.

 

Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii to nie jedyne działania organów kontrolnych mające na celu skłonić przedsiębiorców do uczciwego ewidencjonowania sprzedaży. Warto chociażby wspomnieć o prowadzonej przez kilka lat akcji „Weź paragon!” czy cieszącej się ogromną popularnością w latach 2015-2017 r. Narodowej Loterii Paragonowej.

 

Kasa fiskalna w gastronomii – od pierwszej sprzedaży

Warto przypomnieć, iż zarówno w 2017, jak i w 2018 roku, kasa fiskalna w lokalu gastronomicznym jest obowiązkowa już od pierwszej sprzedaży. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i wskazuje iż:

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 

Oznacza to, iż każdy podatnik planujący rozpoczęcie świadczenia usług związanych z wyżywieniem, o których mowa w powyższym przepisie, musi zakupić, zgłosić w urzędzie i zafiskalizować kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Kasa fiskalna w gastronomii jest bowiem obowiązkowa już od pierwszej sprzedaży. Podatnik świadczący takie usługi nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego z kas (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów) ani większości innych zwolnień.

 

Lokal gastronomiczny uczciwie wydający paragony fiskalne każdemu klientowi nie tylko spełnia wymóg ustawodawcy, ale też wzbudza zaufanie wśród konsumentów. Paragon to dla korzystającego z usługi dokument pozwalający na kontrolę zakupów i dowód, że przedsiębiorca uczciwie odprowadza należny podatek. W branży gastronomicznej firma posiadająca renomę ma większą szansę utrzymać się na rynku. Z pewnością więc warto rzetelnie ewidencjonować sprzedaż na kasie, nie tylko ze względu na ewentualne kontrole, ale też z myślą o satysfakcji klienta.

 

Nie masz jeszcze kasy fiskalnej? Zobacz naszą ofertę!

Czytany 4419 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 styczeń 2018 21:02

Artykuły powiązane

 • Jak skorygować błędne dane na paragonie? Jak skorygować błędne dane na paragonie?

  Pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży mogą zdarzyć się każdemu użytkownikowi kasy fiskalnej. O ile jednak w trakcie wystawianie paragonu dane można skorygować na kasie, o tyle po dokonaniu wydruku – już nie. Urządzenia fiskalne nie dają takiej technicznej możliwości. Oczywiście nie pozbawia to sprzedawcy prawa do skorygowania sprzedaży. W tym celu musi prowadzić dwie dodatkowe ewidencje.

 • Kasy online – przepisy: Odroczenie terminu tylko na indywidualny wniosek – jak go złożyć? Kasy online – przepisy: Odroczenie terminu tylko na indywidualny wniosek – jak go złożyć?

  Odrzucenie projektu ustawy, która miała przesunąć termin instalacji kas online o rok m.in. dla hoteli i gastronomii, położyło kres nadziei tych branż na uniknięcie uciążliwego obowiązku. Nie oznacza to jednak, iż pozostali oni całkowicie bez szansy na późniejszy termin wprowadzenia kasy online. Przepisy dają możliwość indywidualnego odroczenia terminu wymiany kas na online’owe. Firmy muszą się jednak śpieszyć - mają na to czas tylko do końca roku.

 • Zła wiadomość dla branży HoReCa: Kasy online dla gastronomii i hoteli jednak nie zostaną przesunięte Zła wiadomość dla branży HoReCa: Kasy online dla gastronomii i hoteli jednak nie zostaną przesunięte

  Rząd stanowczo odrzuca postulaty Opozycji, by przesunąć termin instalacji kas online w gastronomii, hotelach i pozostałych branżach. Projekt rozporządzenia zmieniającego daty obowiązkowej instalacji kas fiskalnych online trafił do Sejmu 9 grudnia 2020 r. Niestety, wszystko wskazuje na to, że jego proces legislacyjny nawet nie zostanie wzięty pod uwagę.

 • Restauracje i hotele z kasami online już od 1 stycznia 2021 r. Restauracje i hotele z kasami online już od 1 stycznia 2021 r.

  Choć branże gastronomiczna i hotelarska są w głębokim kryzysie, rząd nie rozważa kolejnego przesunięcia terminu instalacji kas fiskalnych online. Dla firm świadczących usługi związane z wyżywieniem i usługi krótkotrwałego zakwaterowania to ostatni dzwonek na zakup odpowiedniego urządzenia. Nawet jeśli przygotowują dania wyłącznie na wynos i przyjmują w swoich obiektach wyłącznie gości biznesowych!

 • Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż? Kasa nie ma opcji wydruku NIP nabywcy – jak rejestrować sprzedaż?

  Brak możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie nie zwalnia sprzedawcy z obowiązku stosowania aktualnych przepisów! Jeśli wystawi fakturę do paragonu bez NIP, grożą mu konsekwencje skarbowe. Sprawdź, jaką procedurę należy wprowadzić w takich przypadkach.