piątek, 19 styczeń 2018 20:45

Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł – takie sankcje zostały nałożone na kilkadziesiąt warszawskich lokali gastronomicznych. Kontrolerzy odnotowali wiele przypadków prowadzenia sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej oraz gromadzenia paragonów nieodebranych przez klientów – w ten sposób sprzedawcy zaniżają należy podatek i biorą udział w innych nielegalnych procederach. Sprawdź, jaki wynik przyniosły kontrole w gastronomii i jak uniknąć kar za nierzetelne prowadzenie sprzedaży.

Wydawanie paragonu fiskalnego każdemu klientowi będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub rolnikiem ryczałtowym to obowiązek każdego sprzedawcy. Obecnie już tylko nieliczni podatnicy mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych. Przedsiębiorcy, którzy mają już kasy, muszą pamiętać o wydawaniu paragonów – niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem, za które grożą surowe sankcje finansowe.

 

W ostatnich miesiącach Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili kontrole w 80 lokalach gastronomicznych serwujących dania azjatyckie. Sprawdzano warszawskie lokale m.in. z Ursynowa, Mokotowa, Śródmieścia, Ochoty, Woli, Pragi i Bemowa. Branża gastronomiczna jest szczególnie często brana pod uwagę w związku z działaniami mającymi na celu ukrócenie nieuczciwych praktyk i skłonienie przedsiębiorców do rzetelnego ewidencjonowania sprzedaży.

 

Przeprowadzone kontrole ujawniły wiele nieprawidłowości w tej kwestii. W 30 z kontrolowanych lokali sprzedawcy nie rejestrowali sprzedaży na kasach fiskalnych i nie wydawali klientom paragonów.

 

Wyniki kontroli lokali gastronomicznych

Funkcjonariusze wystawili nieuczciwym sprzedawcom kary grzywny na łączną kwotę ponad 11 tys. zł. Wśród stwierdzonych nieprawidłowości znalazło się nie tylko prowadzenie sprzedaży z pominięciem kasy, ale też m.in. gromadzenie paragonów wystawionych, ale nie odebranych przez klientów.

 

Jak podkreśla resort finansów, praktyka niewystawiania paragonów fiskalnych jest niebezpieczna i szkodliwa dla całej gospodarki. Powszechne przyzwolenie na brak paragonu tylko pogłębia negatywne skutki takiego procederu i poszerza jego rozmiar. Wbrew pozorom na oszustwach takich tracą wszyscy – także konsumenci. Korzystając z usługi lub kupując towar, płacą oni bowiem cenę zawierającą wkalkulowane podatki, które nie trafiają do Skarbu Państwa, ale do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

 

Wielu konsumentów nie zdaje sobie również sprawy z wagi nieodbierania wydrukowanych paragonów. Dokumenty takie mogą bowiem posłużyć do wystawiania tzw. „pustych” faktur – dokumentujących zdarzenia gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca, po to by zawyżyć koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej i płacić niższe podatki. Proceder taki zwykle praktykowany jest między „umówionymi” podmiotami – sprzedawca towarów lub świadczący usługi wystawia innej firmie fakturę do nieodebranych przez klientów paragonów, a co za tym idzie firma ta generuje nieprawdziwe koszty działalności zaniżając podatki.

 

Kontrole wydawania paragonów fiskalnych w gastronomii to nie jedyne działania organów kontrolnych mające na celu skłonić przedsiębiorców do uczciwego ewidencjonowania sprzedaży. Warto chociażby wspomnieć o prowadzonej przez kilka lat akcji „Weź paragon!” czy cieszącej się ogromną popularnością w latach 2015-2017 r. Narodowej Loterii Paragonowej.

 

Kasa fiskalna w gastronomii – od pierwszej sprzedaży

Warto przypomnieć, iż zarówno w 2017, jak i w 2018 roku, kasa fiskalna w lokalu gastronomicznym jest obowiązkowa już od pierwszej sprzedaży. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i wskazuje iż:

4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 

Oznacza to, iż każdy podatnik planujący rozpoczęcie świadczenia usług związanych z wyżywieniem, o których mowa w powyższym przepisie, musi zakupić, zgłosić w urzędzie i zafiskalizować kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Kasa fiskalna w gastronomii jest bowiem obowiązkowa już od pierwszej sprzedaży. Podatnik świadczący takie usługi nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego z kas (przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów) ani większości innych zwolnień.

 

Lokal gastronomiczny uczciwie wydający paragony fiskalne każdemu klientowi nie tylko spełnia wymóg ustawodawcy, ale też wzbudza zaufanie wśród konsumentów. Paragon to dla korzystającego z usługi dokument pozwalający na kontrolę zakupów i dowód, że przedsiębiorca uczciwie odprowadza należny podatek. W branży gastronomicznej firma posiadająca renomę ma większą szansę utrzymać się na rynku. Z pewnością więc warto rzetelnie ewidencjonować sprzedaż na kasie, nie tylko ze względu na ewentualne kontrole, ale też z myślą o satysfakcji klienta.

 

Nie masz jeszcze kasy fiskalnej? Zobacz naszą ofertę!

Czytany 1835 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 styczeń 2018 21:02

Artykuły powiązane

 • Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r. Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

  Każdy operator kasy fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – taki wymóg nakładają na niego nowe przepisy. A zasady te uległy istotnym zmianom od 1 maja 2019 r. Doprecyzowano m.in. moment wystawiania paragonu fiskalnego dokumentującego przyjęcie zaliczki – z rozdzieleniem na zaliczki gotówkowe i zapłacone np. przelewem.

 • Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością

  Wśród przedsiębiorców wzbudziły krytykę i bunt. Eksperci wskazywali na ich niezgodność z ustawą o VAT. Nowe regulacje ustanawiające obowiązek wydania nabywcy paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty na szczęście nie zostaną wprowadzone. Rząd pod wpływem napływających argumentów zrezygnował z kontynuacji prac nad tym pomysłem.

 • Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

  Wystawienie paragonu za usługę, która nie miała jeszcze miejsca i za towar, który nie został wydany. Wystawienie paragonu przed otrzymaniem zapłaty – na taki absurdalny pomysł wpadli twórcy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas. Gdyby nowe przepisy rzeczywiście weszły w życie 1 stycznia 2019 r., spowodują chaos w firmach i na całym rynku.

 • Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego

  Nabywca żąda wystawienia faktury do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej, ale nie ma paragonu – jak postępować w takim przypadku? Takie wątpliwości przedsiębiorców rozwiewają interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawdź, kiedy możesz wystawić fakturę, gdy twój nabywca zgubi paragon fiskalny.

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.