poniedziałek, 12 marzec 2018 21:38

Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 r. a pliki JPK_VAT

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Przedsiębiorcy, którym zależy na uniknięciu obowiązku comiesięcznej wysyłki plików JPK_VAT, mogą rozważyć ponowne skorzystanie ze zwolnienia z VAT. Wymaga to jednak spełnienia określonych warunków i nie zawsze okazuje się korzystne dla przedsiębiorcy – nie tylko pod względem finansowym. Sprawdź, kto może wrócić do zwolnienia z VAT w 2018 r. i w jakich okolicznościach konieczne jest skorygowanie odliczonego wcześniej VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów i usług.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT bez wyjątku wysyłają każdego miesiąca pliki JPK_VAT zawierające dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Choć na rynku dostępne są praktyczne programy do prowadzenia tych rejestrów, umożliwiające generowanie i elektroniczną wysyłkę JPK_VAT, wielu przedsiębiorców uważa nowy obowiązek za spore obciążenie.

 

Jednym z nielicznych, a dla większości podatników w zasadzie jedynym sposobem na uniknięcie comiesięcznej wysyłki plików JPK_VAT, jest powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednak należy pamiętać, iż nie każdemu takie prawo przysługuje. Nie dla każdego powrót do zwolnienia z VAT będzie też korzystny – ma to związek m.in. z koniecznością korygowania VAT odliczonego w latach prowadzenia działalności jako czynny podatnik VAT.

 

Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 r. – komu przysługuje takie prawo

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), ze zwolnienia z VAT mogą korzystać podatnicy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła łącznie 200.000 zł. Przy czym powrót do tego zwolnienia możliwy jest nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do tego zwolnienia bądź z niego zrezygnował.

Powrót do zwolnienia z VAT możliwy jest nie tylko na początku roku – podatnik może skorzystać z tego prawa z początkiem dowolnego miesiąca, o ile spełnione zostały opisane powyżej przesłanki. Konieczne jest w takim wypadku złożenie w urzędzie skarbowym aktualizacji na druku VAT-R – obowiązku tego należy dopełnić w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

 

Przedsiębiorca, który powróci do zwolnienia z VAT w 2018 r., nie musi przesyłać plików JPK_VAT. Jeśli przykładowo przestał być czynnym podatnikiem VAT począwszy od 1 marca 2018 r., musi przesłać JPK_VAT za luty do 26. marca 2018 r. (25.02 wypada w niedzielę), jednak za kolejne miesiące już nie musi tego robić.   

 

Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 r. – komu nie przysługuje

Trzeba zwrócić uwagę, że wykonywanie niektórych czynności pozbawia podatnika możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT nawet przy nieprzekroczeniu limitu 200.000 zł.

 

Czytaj więcej: Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT

 

Powrót do zwolnienia z VAT a konieczność korekty VAT odliczonego

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wrócić do zwolnienia z VAT w 2018 r., muszą pamiętać o konsekwencjach, które mogą ich dotyczyć. Czasem może okazać się, iż skorzystanie z tego prawa wyłącznie w celu uniknięcia wysyłki JPK_VAT przyniesie podatnikowi więcej szkody, niż pożytku. Powrót do zwolnienia z VAT może wiązać się z obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego. Zmieni się bowiem przeznaczenie towarów – będą one wykorzystywane już nie w związku z działalnością opodatkowaną, lecz w związku z działalnością zwolnioną z VAT.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik VAT czynny ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi wykorzystywane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli działa w obrocie gospodarczym jako czynny podatnik VAT, może odliczać ten podatek z faktur dokumentujących poniesienie wydatków.

 

Aby ustalić kwoty wymaganych korekt, należy wziąć pod uwagę art. 91 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 15.000 zł, zmiana ich przeznaczenia oznacza dla przedsiębiorcy konieczność skorygowania VAT odliczonego przy ich zakupie. Korekty takiej dokonuje się w czasie 5 następujących po sobie lat podatkowych licząc od roku, w którym środki trwałe itp. zostały oddane do użytkowania, lub na 10 lat w przypadku nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Oznacza to, iż w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy podatnik będzie musiał dokonać korekty odpowiednio 1/5 lub 1/10 VAT odliczonego przy nabyciu danego środka trwałego czy wartości niematerialnej lub prawnej za każdy rok pozostały do upływu tego okresu. Przykładowo przedsiębiorca, który w 2016 r. zakupił maszynę za 20.000 zł netto + 4.600 zł VAT, a od 1 stycznia 2018 r. wrócił do zwolnienia z VAT, musi dokonać korekty 3/5 podatku naliczonego przy zakupie, czyli 2.760 zł. 

 

Inaczej natomiast postępuje się w przypadku towarów i usług innych niż środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 15.000 zł. – w takim wypadku korekty dokonuje się jednorazowo.

Podobnie w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej niższej niż 15.000 zł – korekty dokonuje się jednorazowo po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. 

 

Należy jednak wziąć pod uwagę regulację określoną w art. 91 ust. 7a i 7b ustawy, zgodnie z którą w przypadku całkowitej zmiany przeznaczenia niskocennych środków trwałych oraz wyposażenia, korekty należy dokonać już w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia, czyli w deklaracji VAT składanej za ostatni okres rozliczeniowy.

 

W niektórych wypadkach skorygowanie odliczonego podatku VAT jest wymagane także w odniesieniu do zakupu surowców, towarów handlowych i materiałów. Regulacje tej kwestii zostały określone w art. 91 ust. 7d ustawy. Z przepisu tego wynika, iż podatnik posiadający w momencie powrotu do zwolnienia z VAT na stanie zapasy towarów handlowych czy materiałów, przy nabyciu których przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, musi ten podatek skorygować. Korekty takiej dokonuje się w deklaracji rozliczeniowej składanej za okres, w którym ta zmiana nastąpiła. W praktyce pomocne okazuje się sporządzenie w takiej sytuacji spisu z natury, choć przepisy bezpośrednio tego nie wymagają.

 

Powrót do zwolnienia z VAT – czy się opłaca?

Przepisy dotyczące konieczności korygowania VAT odliczonego w przypadku powrotu do zwolnienia z VAT są dość restrykcyjne. Konieczność dopełnienia ustawowych obowiązków wiąże się często nie tylko ze sporymi stratami finansowymi dla przedsiębiorstwa, ale też z uciążliwymi formalnościami i wyliczeniami. W przypadku wielu firm koszty takie znacznie przewyższają np. koszt zakupu oprogramowania dostosowanego do wymogu przesyłania plików JPK_VAT. Warto więc wcześniej dobrze przekalkulować plusy i minusy powrotu do zwolnienia z VAT w 2018 r. i podjąć decyzję najbardziej korzystną dla rozwoju firmy.

 

Więcej o JPK_VAT czytaj w Poradniku

 

Zobacz też naszą ofertę: Programy dla firm gotowe na JPK - Warszawa

Czytany 62 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 marzec 2018 22:09

Artykuły powiązane

 • Jakie kary w 2018 r. za nieprzekazanie plików JPK_VAT w terminie Jakie kary w 2018 r. za nieprzekazanie plików JPK_VAT w terminie

  W lutym wszyscy czynni podatnicy VAT bez wyjątku wysyłają pliki JPK_VAT za styczeń 2018 r. Jeśli się spóźnią, grożą im poważne konsekwencje w postaci grzywny za wykroczenie skarbowe lub nawet przestępstwo skarbowe. Kara taka może wynieść nawet 20 mln złotych. W przypadku lżejszego sklasyfikowania czynu – do 42 tys. zł. Sprawdź, co grozi za nieprzekazanie plików JPK_VAT w 2018 r., kto ponosi odpowiedzialność za spóźnienie i czy możliwe jest odroczenie terminu przekazania informacji podatkowej.

 • Kary za nieprzekazanie plików JPK z ewidencji VAT w 2018 r. Kary za nieprzekazanie plików JPK z ewidencji VAT w 2018 r.

  Ponad 20 mln złotych – tyle w 2018 r. może wynieść maksymalna kara za nieprzesłanie w terminie pliku JPK_VAT. Nawet jeśli czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, a nie przestępstwo skarbowe, grzywna wciąż może być wysoka – do 42 tys. zł. Sprawdź, co w 2018 r. grozi za nieprzekazanie pliku JPK_VAT w terminie, kto ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku i w jakich okolicznościach możliwe jest odroczenie terminu złożenia informacji podatkowej.

 • Termin wysłania JPK_VAT za styczeń 2018 przez mikroprzedsiębiorców Termin wysłania JPK_VAT za styczeń 2018 przez mikroprzedsiębiorców

  Wszyscy czynni podatnicy VAT, w tym taksówkarze, rolnicy oraz podatnicy rozliczający zryczałtowany podatek od prywatnego najmu od 1 stycznia 2018 r. muszą co miesiąc przesyłać pliki JPK_VAT. Sprawdź, kiedy mija termin pierwszego obowiązkowego przesłania tych plików przez mikroprzedsiębiorców. Dowiedz się też, jakie dane powinien zawierać JPK_VAT i czy jego przesłanie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

 • Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT Przesłanie JPK_VAT – czy zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT

  Choć wydawałoby się, że już wszystkie wątpliwości dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego zostały wyjaśnione, pojawiły się nowe pytania podatników. Ministerstwo Finansów odpowiada na nie na swojej oficjalnej stronie internetowej. Sprawdź, czy przesłanie pliku JPK_VAT zwalnia z obowiązku złożenia w formie elektronicznej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i do kiedy mikroprzedsiębiorcy muszą przesłać pierwsze obowiązkowe pliki z ewidencjami zakupu i sprzedaży VAT.

 • W 2018 r. JPK_VAT składają wszyscy podatnicy, w tym taksówkarz i rolnik W 2018 r. JPK_VAT składają wszyscy podatnicy, w tym taksówkarz i rolnik

  Obowiązek przesyłania drogą elektroniczną plików JPK_VAT dotyczy wszystkich podatników VAT – także rolników i taksówkarzy rozliczających się ryczałtem. Sprawdź, kogo dokładnie od 1 stycznia 2018 r. objął nowy obowiązek, kto jest z niego zwolniony i jak w praktyce należy składać pliki JPK_VAT.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany