poniedziałek, 21 maj 2018 16:59

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie już od 1 lipca 2018 r.

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Kończy się okres przejściowy na wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organu podatkowego dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorców. Sprawdź, jakie struktury JPK trzeba przekazywać od 1 lipca 2018 r., jak zrobić to w praktyce oraz co grozi za niedopełnienie wymogu udostępnienia danych z ksiąg na żądanie organu podatkowego w obowiązującym terminie.

Przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego weszły w życie w lipcu 2016 r. Wtedy to obowiązek przekazywania plików JPK_VAT każdego miesiąca oraz pozostałych struktur JPK na żądane organu podatkowego objął największe podmioty – jednostki niespełniające wymogów dla zachowania statusu średniego przedsiębiorcy. Dla pozostałych podatników twórcy nowelizacji wyznaczyli okresy przejściowe na wprowadzenie JPK w działalności.

 

Od 1 stycznia 2018 r. nie obowiązuje już okres przejściowy na comiesięczne przesyłanie plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, iż wszyscy czynni podatnicy VAT muszą dopełniać tego obowiązku każdego miesiąca. Wkrótce też skończy się okres przejściowy na przekazywanie pozostałych struktur JPK na żądanie organu podatkowego. Zgodnie z aktualnymi przepisami, dobrowolność w tym zakresie obowiązuje tylko do końca czerwca 2018 r.

 

Pliki JPK na żądanie – obowiązkowe już od 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 193a ustawy – Ordynacja podatkowa, podatnicy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać te księgi w całości lub w części oraz dowody księgowe w postaci Jednolitych Plików Kontrolnych. Pliki JPK przekazuje się na żądanie organów podatkowych drogą elektroniczną lub na informatycznym nośniku danych (pendrive, karta pamięci, płyta CD/DVD itp.). Nie można ich natomiast przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej – ma to związek z niedostatecznym bezpieczeństwem tej formy przekazu – brakiem szyfrowania, autoryzacji czy automatycznej walidacji danych.

 

W 2018 r. funkcjonuje 7 struktur JPK:

JPK_KR – księgi rachunkowe

JPK_WB – wyciągi bankowe

JPK_MAG – magazyny

JPK_FA – faktury VAT

JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

JPK_EWP – ewidencja przychodów

JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 

Przy czym tylko tę ostatnią przekazuje się każdego miesiąca bez żądania organu podatkowego. Pozostałe – na żądanie w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających.

 

Do końca czerwca 2018 r. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych mogą przekazać organowi podatkowemu dane w postaci struktur JPK dobrowolnie. Ministerstwo Finansów nie raz podkreślało, iż jest to dobrze widziane i pozwala w istotny sposób skrócić i uprościć czynności kontrolne.

Okres przejściowy na wdrożenie struktur JPK w działalności dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców kończy się 30 czerwca 2018 r. Oznacza to, iż od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy prowadzący księgi przy użyciu programów komputerowych będą musieli przekazywać dane na żądanie organu podatkowego w postaci plików JPK.

 

JPK od 1 lipca 2018 r. – co oznacza w praktyce

Jak podkreśla resort finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej plików JPK przekazywanych na żądanie organu podatkowego, podmiot kontrolowany od 1 lipca 2018 r. będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie wymaganych struktur. Tak wynika z art. 189 ust. 2 Ordynacji podatkowej. W niektórych przypadkach termin ten będzie można wydłużyć w porozumieniu z organem, np. w razie nieobecności osoby odpowiedzialnej, dużej ilości żądanych danych itp. W takich uzasadnionych przypadkach podmiot będzie mógł uniknąć konsekwencji niedostarczenia wymaganego pliku JPK w terminie.

Termin dostarczenia danych w formie plików JPK określony będzie w żądaniu organu podatkowego.  Nieuzasadniona odmowa przekazania danych może się wiązać z nałożeniem na podatnika kary porządkowej w wysokości do 2.800 zł.

 

Pliki JPK_PKPIR oraz JPK_EWP – wyjaśnienia Ministerstwa

W broszurze informacyjnej resort finansów rozwiał pewne wątpliwości podatników dotyczące struktury JPK_PKPIR zawierającej dane z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz JPK_EWP zawierającej dane z ewidencji przychodów. Podkreślono między innymi, iż pliki JPK za dany rok podatkowy powinny odzwierciedlać źródłowe (oryginalne) zapisy z PKPIR lub ewidencji przychodów prowadzonych za pomocą programów komputerowych zgodnie z przepisami, odpowiednio:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolityU. z 2017 r. poz. 728)
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst jednolityU. z 2014 r. poz. 701).

 

Pliki JPK – oprogramowanie gotowe na zmiany

Przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, zobowiązani do przekazywania plików JPK, muszą pamiętać, iż struktury udostępniane przez resort finansów co jakiś czas się zmieniają. Modyfikacje mają na celu m.in. dostosowanie struktur do nowych przepisów czy usunięcie błędów. Program do obsługi JPK powinien uwzględniać te zmiany.

Wysokiej jakości oprogramowanie dla firm, oferowane m.in. przez firmę InsERT, jest na bieżąco aktualizowane. Twórcy programów przygotowują zmiany odpowiednio wcześniej, tak by użytkownik miał zawsze pewność prawidłowości wygenerowanych plików JPK.

 

Oprogramowanie gotowe na JPK – zobacz ofertę naszego salonu sprzedaży w Warszawie

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 2758 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 maj 2018 17:18

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • VAT w 2019 r. – Poradnik VAT w 2019 r. – Poradnik

  Nowe zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych; nowe definicje i sposób opodatkowania bonów; skorzystanie z ulgi na złe długi w krótszym terminie; likwidacja kolejnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – to tylko niektóre z wielu zmian w VAT wprowadzonych w 2019 r. Sprawdź, jakie to zmiany i kogo w praktyce dotyczą.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.